Zprávy a fotografie ze vzdělávacích akcí UCKF

Rok 2017

*

Univerzitní centrum klinické farmacie Vás srdečně zve na další vzdělávací akce organizované na podzim 2017
Univerzitní centrum klinické farmacie – UCKF - Vás srdečně zve na další vzdělávací akce organizované v podzimních měsících roku 2017. Vzdělávací kurzy proběhnou již tradičně v Zahradě léčivých rostlin Farmaceutické fakulty UK.

 
*

UCKF - spolupráce s Polskem při rozvoji klinické farmacie ve střední a východní Evropě
22. 4. 2017 se konala na Farmaceutické fakultě ve Vratislavi celopolská konference pod názvem „Farmaceuta na oddziale szpitalnym - korzysci i wyzwania“, jejímž cílem bylo podpořit rozvoj klinické farmacie v Polsku a s pomocí zahraničních vyzvaných přednášejících diskutovat zkušenosti se vzděláváním a mezinárodním rozvojem oboru klinická farmacie.

 
*

Univerzitní vzdělávací centrum klinické farmacie v roce 2017
V lednu a únoru 2017 proběhly další vzdělávací akce UCKF zaměřené na „Racionální užití antibiotik v klinické praxi a individuální přístup při volbě a dávkování léčiv“ a „Intepretace základních laboratorních hodnot ve vztahu k účinnosti a bezpečnosti běžně indikovaných léků“.

 

Rok 2016

*

Tréninková škola a mezinárodní kurz UCKF a EU COST Action 2016 zahájily další aktivity v racionální geriatrické farmakoterapii
V posledním dubnovém týdnu se v Praze v Lékařském domě uskutečnila Evropská tréninková škola racionální geriatrické farmakoterapie pod názvem „European perspectives in rational and individualized drug therapy in the old age and ageism- priorities for next decades“ (25.-27.4.2016) a výzkumné setkání vědeckých týmů EU COST Action (28.-29.4.2016). Obě akce si získaly velký ohlas u evropských účastníků pro vysokou odbornou úroveň a otevřely 3-leté období intenzivní spolupráce v oblasti vzdělávání a interdisciplinární výzkumné spolupráce v racionální geriatrické farmakoterapii za podpory EU COST Action (2016 - 2018).

 
UCKF

PF 2016 a pozvání k aktivitám nového roku
Univerzitní vzdělávací centrum klinické farmacie pro specializační a kontinuální vzdělávání Vám přeje do nového roku 2016 hodně zdraví, radosti a spokojenosti a kvalitní práci v klinické farmacii v praxi, v oblasti vzdělávání i ve vědecko-výzkumné činnosti. V roce 2016 plánujeme na národní a mezinárodní úrovni dva podstatné kroky, ke kterým jste srdečně zváni.

 

Rok 2015

UCKF

Univerzitní vzdělávací centrum klinické farmacie (UCKF) zahájilo svou činnost na Farmaceutické fakultě UK v září 2014 a oslavilo své 1. narozeniny. Během 12 měsíců svého působení uvítalo na akcích více než 380 účastníků z různých míst České republiky a nyní otevírá další vzdělávací období říjen-prosinec 2015. Přijďte se podívat na vzdělávací kurzy UCKF - těšíme se na shledání s Vámi!

 

Rok 2014

Hodnocení činnosti UCKF v roce 2014
Univerzitní centrum klinické farmacie pro specializační a kontinuální vzdělávání (UCKF) zahájilo svou činnost na Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy v září 2014 a přivítalo na vzdělávacích kurzech během prvních 4 měsíců 188 účastníků.

© 2019 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS