Zprávy a fotografie ze vzdělávacích akcí UCKF

Rok 2024

*

Zpráva z Evropské tréninkové školy ERASMUS+ BIP programu Farmaceutické fakulty UK pořádané ve spolupráci s experty projektu I-CARE4OLD H2020 a ESCP
V období říjen až listopad 2023 byla v Praze uspořádána Evropská tréninková škola pod názvem „Pokroky v evropském výzkumu v racionální geriatrické farmakoterapii a oblasti v “deprescribingu” u geriatrických nemocných”.

Rok 2023

*

Zpráva z 3. modulu „Vzdělávání v základních specifikách racionální geriatrické farmakoterapie“ (16. 6. 2023)
16. 6. 2023 proběhl v seminární místnosti Zahrady léčivých rostlin III. modul z cyklu „Vzdělávání v základních specifikách racionální geriatrické farmakoterapie“, organizovaným UCKF na téma „Demence a specifika psychofarmakologické léčby ve stáří“.

*

Zpráva z 2. modulu „Vzdělávání v základních specifikách racionální geriatrické farmakoterapie“ (12. 5. 2023)
12. 5. 2023 organizovalo UCKF v seminární místnosti Zahrady léčivých rostlin II. modul z cyklu „Vzdělávání v základních specifikách racionální geriatrické farmakoterapie“, na téma „Kardiovaskulární léčiva ve stáří a nejčastější léková pochybení“.

*

Zpráva z 1. modulu „Vzdělávání v základních specifikách racionální geriatrické farmakoterapie“ (13. 4. 2023)
UCKF zahájilo 13. 4. 2023 v seminární místnosti Zahrady léčivých rostlin nové interdisciplinární „Vzdělávání v základních specifikách racionální geriatrické farmakoterapie“, modulem č. I na téma „Stárnutí populace a úskalí racionální geriatrické farmakoterapie v různých prostředích zdravotní péče“.

 

Rok 2022

*

50. Evropský kongres klinické farmacie v Praze - ohlédnutí za prestižní mezinárodní akcí a úspěchy české klinické farmacie
Ve dnech 18. - 21. 10. 2022 proběhl v Praze 50. Evropský kongres ESCP Evropské společnosti pro klinickou farmaci pod názvem „Polyfarmakoterapie a stárnutí - vysoce individualizovaná, interdisciplinární, na pacienta orientovaná péče“.

 

Rok 2021

*

UCKF - PF 2021 a pozvánka na kurzy
Děkujeme za Vaši spolupráci s roce 2020 a do nového roku 2021 Vám přejeme hodně sil, spokojenosti, zdraví a elánu do pokračující kvalitní práce!

 

Rok 2020

*

Univerzitní centrum klinické farmacie (UCKF) - ohlédnutí za kurzy podzimu 2020 a vánoční přání!
Kurzy UCKF proběhly na podzim 2020 s ohledem na epidemiologickou situaci online formou a dle tradice byly provázeny velmi kvalitními přednáškami a bohatými interaktivními diskusemi.

 
*

Výroční zpráva UCKF za rok 2019
Univerzitní centrum klinické farmacie FaF UK v roce 2019 dosáhlo počtu 1043 registrací na národních vzdělávacích akcích a více než 100 kolegů z řad klinických farmaceutů se stalo stálými členy UCKF.

 
*

30. kurz Univerzitního centra klinické farmacie zahájil 13. 2. 2020 vzdělávací akce tohoto roku
Tématem celodenní akce byly „Novinky v protiinfekční léčbě a role klinických break pointů v racionální volbě a dávkování antibiotik“. Kliničtí farmaceuti i další kolegové se zájmem o přednášenou problematiku se sjeli na vzdělávacím kurzu z různých koutů České republiky, aby si nejen vyslechli expertní přednášky na dané téma, ale i živě diskutovali poznatky a klinické zkušenosti týkající se principů individualizované antibiotické léčby.

 

Rok 2019

*

EUROAGEISM H2020 FIP7 Training School in Tampere, Finland 2019
FIP7 Training event was held on February 8-9th, 2019 at Tampere University, Finland and was followed by several scientific meetings of researchers of FIP7 EUROAGEISM H2020 program - FIP7 meeting, scientific meeting with Project Officer from Brussels and meeting of main ESRs - early stage researchers- involved in 15 scientific programs of the EUROAGEISM H2020 project. Researchers and practicioners from Central and Eastern Europe participated at the Training school that focused on individualization of drug regimens in older patients and on development of clinical pharmacy services in acute care, ambulatory care, home care and nursing home care. Participants of the Training School arrived mainly from Estonia, Serbia, Belgium, Croatia, Turkey and the Czech Republic. Experienced speakers were invited from Belgium, Finland, the Czech Republic and Ireland.

 

Rok 2017

*

Univerzitní centrum klinické farmacie Vás srdečně zve na další vzdělávací akce organizované na podzim 2017
Univerzitní centrum klinické farmacie – UCKF - Vás srdečně zve na další vzdělávací akce organizované v podzimních měsících roku 2017. Vzdělávací kurzy proběhnou již tradičně v Zahradě léčivých rostlin Farmaceutické fakulty UK.

 
*

UCKF - spolupráce s Polskem při rozvoji klinické farmacie ve střední a východní Evropě
22. 4. 2017 se konala na Farmaceutické fakultě ve Vratislavi celopolská konference pod názvem „Farmaceuta na oddziale szpitalnym - korzysci i wyzwania“, jejímž cílem bylo podpořit rozvoj klinické farmacie v Polsku a s pomocí zahraničních vyzvaných přednášejících diskutovat zkušenosti se vzděláváním a mezinárodním rozvojem oboru klinická farmacie.

 
*

Univerzitní vzdělávací centrum klinické farmacie v roce 2017
V lednu a únoru 2017 proběhly další vzdělávací akce UCKF zaměřené na „Racionální užití antibiotik v klinické praxi a individuální přístup při volbě a dávkování léčiv“ a „Intepretace základních laboratorních hodnot ve vztahu k účinnosti a bezpečnosti běžně indikovaných léků“.

 

Rok 2016

*

Tréninková škola a mezinárodní kurz UCKF a EU COST Action 2016 zahájily další aktivity v racionální geriatrické farmakoterapii
V posledním dubnovém týdnu se v Praze v Lékařském domě uskutečnila Evropská tréninková škola racionální geriatrické farmakoterapie pod názvem „European perspectives in rational and individualized drug therapy in the old age and ageism- priorities for next decades“ (25.-27.4.2016) a výzkumné setkání vědeckých týmů EU COST Action (28.-29.4.2016). Obě akce si získaly velký ohlas u evropských účastníků pro vysokou odbornou úroveň a otevřely 3-leté období intenzivní spolupráce v oblasti vzdělávání a interdisciplinární výzkumné spolupráce v racionální geriatrické farmakoterapii za podpory EU COST Action (2016 - 2018).

 
UCKF

PF 2016 a pozvání k aktivitám nového roku
Univerzitní vzdělávací centrum klinické farmacie pro specializační a kontinuální vzdělávání Vám přeje do nového roku 2016 hodně zdraví, radosti a spokojenosti a kvalitní práci v klinické farmacii v praxi, v oblasti vzdělávání i ve vědecko-výzkumné činnosti. V roce 2016 plánujeme na národní a mezinárodní úrovni dva podstatné kroky, ke kterým jste srdečně zváni.

 

Rok 2015

UCKF

Univerzitní vzdělávací centrum klinické farmacie (UCKF) zahájilo svou činnost na Farmaceutické fakultě UK v září 2014 a oslavilo své 1. narozeniny. Během 12 měsíců svého působení uvítalo na akcích více než 380 účastníků z různých míst České republiky a nyní otevírá další vzdělávací období říjen-prosinec 2015. Přijďte se podívat na vzdělávací kurzy UCKF - těšíme se na shledání s Vámi!

 

Rok 2014

Hodnocení činnosti UCKF v roce 2014
Univerzitní centrum klinické farmacie pro specializační a kontinuální vzdělávání (UCKF) zahájilo svou činnost na Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy v září 2014 a přivítalo na vzdělávacích kurzech během prvních 4 měsíců 188 účastníků.

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS