Univerzita třetího věku: Kurz Člověk a lék

Univerzita třetího věku

Kurz “Člověk a lék” 2021-2022

S ohledem na okolnosti plánujeme začít s cyklem přednášek 10. 11. 2021 a končit 26.1. 2022. Přihlašování začne 1.11. Míst bude dost pro všechny. Na ty, kdož se přihlásili vloni, bude brán zřetel. Očekáváme, že všichni účastnici kurzu budou vesměs imunní, tedy očkovaní nebo rekonvalescenti.

Komu je kurz určen?

Aktivním seniorům dáváme opět příležitost k rozšíření znalostí a k debatě v dvousemestrovém kurzu: „Člověk a lék V“.

Kurz je vhodný jak pro posluchače, kteří u nás dříve nestudovali, tak pro absolventy minulých ročníků. Program Univerzity třetího věku (U3V) je zpravidla určen zájemcům, kteří pobírají důchod a mají střední vzdělání s maturitní zkouškou.

Čím se bude kurz zabývat?

Do kurzu jsme zařadili témata zcela nová i taková, která navazují na loňský úspěšný ročník. Naši učitelé i odborníci z farmaceutické či medicínské praxe budou v 10 přednáškách na podzim a v zimě a v 10 na jaře hovořit o problematice léčby lékem z různých aspektů. Zařazena bude i další, dosud nepřednesená problematika. Kurz se chce dotknout otázek zajímavých a inspirujících.

Každému z témat budou věnovány 3 vyučovací hodiny, přičemž čtvrtina až třetina času bude věnována diskusi o dané problematice. Podklady k přednáškám budou účastníkům zasílány elektronicky.

Kde a kdy bude kurz probíhat?

  • Kurz bude probíhat v Hradci Králové, v budově Farmaceutické fakulty UK v Heyrovského ulici (mapka), ve středu od 16:00 do 18:30 hodin podle rozpisu, který zde zveřejníme.

Jak se na kurz přihlásit?

Přihlašování do kurzu začne od 1. 11. 2021. Přihlásit do kurzu se lze buď elektronicky, nebo na papírovém formuláři.

Elektronická přihláška

Elektronická přihláška se připravuje.

Papírová přihláška

Formulář přihlášky bude k dispozici koncem října ke stažení jako dokument Word (doc) nebo jako dokument PDF. Vytištěný formulář si můžete od konce října také vyžádat na vrátnici Farmaceutické fakulty v Heyrovského ulici.

Formulář lze vyplnit v počítači a vytisknout na papír, popř. vytisknout a vyplnit ručně (prosíme čitelně). Vyplněnou „papírovou“ přihlášku lze zaslat na Farmaceutickou fakultu poštou (adresa je na přihlášce) nebo odevzdat do podatelny ve vestibulu fakulty. Kontaktní údaje jsou uvedeny v přihláškách.

Poplatek

Přihláška do zimního semestru bude bez poplatku. Přihláška do letního semestru bude zpoplatněna jen pro ty, kdož nebyli přihlášeni v loňském školním roce.

Kontakt

Případné dotazy ke kurzu zodpoví dr. Petr Jílek, tel. 495 067 365, e-mail jilek@faf.cuni.cz

Těšíme se na společná setkávání.

© 2021 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS