Univerzita třetího věku

Univerzita třetího věku

Kurz "Člověk a lék III" (2018-2019)

Aktivním seniorům dáváme opět příležitost k rozšíření znalostí a k debatě v dvousemestrovém kurzu: „Člověk a lék III“.

Komu je kurz určen?

Kurz je vhodný jak pro posluchače, kteří u nás dříve nestudovali, tak pro loňské a předloňské absolventy. Program Univerzity třetího věku (U3V) je zpravidla určen zájemcům, kteří dosáhli důchodového věku a mají střední vzdělání s maturitní zkouškou.

Čím se bude kurz zabývat?

Do kurzu jsme zařadili témata zcela nová i taková, která navazují na loňský úspěšný ročník. Naši učitelé budou v 10 přednáškách na podzim a v 10 na jaře hovořit o problematice léků, tedy o historii léčby a o osudech některých přípravků, stejně jako o působení léků v těle, o moderních lékových přípravcích, o nových přístupech k léčbě lékem v současné medicíně. Zabývat se budeme přírodními látkami využitelnými v terapii. Problematika farmak bude zmíněna v historických souvislostech i ve spojitosti se současnou situací v oblasti farmacie. Zařazena bude i další, dosud nepřednesená problematika. Kurz se chce dotknout otázek zajímavých a inspirujících.

Každému z témat budou věnovány 3 vyučovací hodiny, přičemž čtvrtina až třetina času bude věnována diskusi o dané problematice. Podklady k přednáškám budou účastníkům zasílány elektronicky.

Kde a kdy bude kurz probíhat?

  • Kurz bude probíhat v Hradci Králové, v budově Farmaceutické fakulty UK v Heyrovského ulici (mapka) od 16:00 do 18:30 hodin.
  • Začínáme 10. 10. 2018 a pokračujeme každou další středu. Bližší informace budou na tomto webu.
  • Cena kurzu je 500 Kč za školní rok.
  • Každý, kdo uvede na přihlášce e-mailovou adresu, dostane zprávu o zahájení výuky a podklady pro první přednášku nejpozději do 9. 10. 2018.

Jak se na kurz přihlásit?

Přihlásit do kurzu se lze buď elektronicky, nebo na papírovém formuláři.

Elektronická přihláška

Využijte moderní online přihlášení  přímo z vašeho počítače. Do kurzu se přihlasíte kliknutím na tlačítko Založení nové přihlášky. I poplatek můžete případně uhradit online. Elektronické přihlašování bude spuštěno od 3. 9. 2018.

Papírová přihláška

Formulář přihlášky je k dispozici ke stažení jako dokument Word (doc) nebo jako dokument PDF. Formulář si můžete také vyžádat na vrátnici fakulty v Heyrovského ulici. Vyplněnou „papírovou“ přihlášku a doklad o zaplacení lze zaslat na Farmaceutickou fakultu poštou (adresa je na přihlášce) nebo odevzdat do podatelny ve vestibulu fakulty. Kontaktní údaje a platební podmínky jsou uvedeny v přihláškách.

Poplatek

Je třeba uhradit poplatek 500 Kč za úkony spojené s přihlášením (jiné poplatky během školního roku nejsou). Lze to učinit bankovním převodem, složenkou, nebo osobně v pokladně fakulty (v úterý a ve čtvrtek od 10:00 do 12:00), vrátní tam nasměrují.

Kontakt

Případné dotazy ke kurzu zodpoví dr. Petr Jílek, tel. 495 067 365, e-mail jilek@faf.cuni.cz

Archiv

Druhý ročník Univerzity třetího věku na naší fakultě byl slavnostně zakončen

Slavnostní předání osvědčení o absolvování kurzu Člověk a lék II proběhlo dne 7. 6. 2018 v historické aule Karolina za účasti většiny účastníků kurzu. Všichni řečníci zdůraznili hodnotu vysokoškolského vzdělávání seniorů a pochválili jejich aktivní přístup k životu. Ten ostatně oceňovali v našem kurzu i všichni vyučující, kteří se již těší na výuku ve třetím ročníku U3V.

© 2018 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS