Univerzita třetího věku: Kurz Člověk a lék

Třetí ročník Kurzu Člověk a lék byl zakončen, připravuje se ročník čtvrtý

Letošním školní rok v programu Člověk a lék úspěšně ukončilo 81 studujících. Slavnostní předání osvědčení o absolvování proběhlo dne 6. 6. 2019 v staroslavné aule Karolina. Ve všech proslovech byla zdůrazněna hodnota vysokoškolského vzdělávání v každém věku, u našich seniorů byl pochválen jejich aktivní, zvídavý přístup k životu.

Připravujeme již čtvrtý ročník s náplní podobnou ročníkům předchozím. Témata ovšem budou nová, aby zaujala jak naše věrné posluchače, tak i nováčky, které rádi přivítáme. Přihlašování do kurzu začne po 9. 9. 2019, první přednášku plánujeme na 9. 10. 2019. Všichni vyučující se již těší na pozorné a motivované auditorium ve čtvrtém ročníku kurzu.

Univerzita třetího věku

Kurz "Člověk a lék IV" (2019-2020)

Aktivním seniorům dáváme opět příležitost k rozšíření znalostí a k debatě v dvousemestrovém kurzu: „Člověk a lék IV“.

Komu je kurz určen?

Kurz je vhodný jak pro posluchače, kteří u nás dříve nestudovali, tak pro absolventy minulých ročníků. Program Univerzity třetího věku (U3V) je zpravidla určen zájemcům, kteří pobírají důchod a mají střední vzdělání s maturitní zkouškou.

Čím se bude kurz zabývat?

Do kurzu jsme zařadili témata zcela nová i taková, která navazují na loňský úspěšný ročník. Naši učitelé i odborníci z farmaceutické či medicínské praxe budou v 10 přednáškách na podzim a v 10 na jaře hovořit o problematice léčby lékem z různých aspektů. Zařazena bude i další, dosud nepřednesená problematika. Kurz se chce dotknout otázek zajímavých a inspirujících.

Každému z témat budou věnovány 3 vyučovací hodiny, přičemž čtvrtina až třetina času bude věnována diskusi o dané problematice. Podklady k přednáškám budou účastníkům zasílány elektronicky.

Kde a kdy bude kurz probíhat?

  • Kurz bude probíhat v Hradci Králové, v budově Farmaceutické fakulty UK v Heyrovského ulici (mapka) od 16:00 do 18:30 hodin.
  • Předpokládaný začátek kurzu je 9. 10. 2019, pokračujeme každou další středu do poloviny prosince. Jarní výuka bude začínat počátkem března.

Kontakt

Případné dotazy ke kurzu zodpoví dr. Petr Jílek, tel. 495 067 365, e-mail jilek@faf.cuni.cz

Archiv

Třetí ročník Kurzu Člověk a lék byl zakončen

Program jarní části kurzu v roce 2019:

Den

Přednáší

Název

13. 3.

MUDr. Jiří Štěpán, CSc.

Děti ze zkumavek

20. 3.

doc. PhDr. František Dohnal, CSc.

50 let Farmaceutické fakulty UK

27. 3.

doc. PharmDr. Přemysl Mladěnka, PhD.

Jak vzniká „cukrovka“ a jak ji léčíme

3. 4.

prof. RNDr. Milan Pour, PhD.

Vývoj nových léčiv: fakta a fikce

10. 4.

doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, PhD.

Možnosti terapie očních chorob

17. 4.

doc. PharmDr. Lenka Tůmová, CSc.

Významné léčivé rostliny - 1

24. 4.

doc. PharmDr. František Trejtnar, CSc.

Radiofarmaka - záření pro zdraví

14. 5.

Ing. Anežka Chlebková

Exkurze do Zahrady léčivých rostlin (14:00 nebo 16:00)

15. 5.

PharmDr. Kateřina Malá, PhD.

Farmaceut v prevenci a screeningu onemocnění

21. 5.

Ing. Anežka Chlebková

Exkurze do Zahrady léčivých rostlin (14:00 nebo 16:00)

22. 5.

PharmDr. Josef Malý, PhD.

Pozitivní a negativní kombinace léků

 

© 2019 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS