Univerzita třetího věku: Kurz Člověk a lék

Univerzita třetího věku

Kurz "Člověk a lék IV" (2019-2020)

Aktivním seniorům dáváme opět příležitost k rozšíření znalostí a k debatě v dvousemestrovém kurzu: „Člověk a lék IV“.

Program kurzu v zimním semestru 2019

Přednášky začínají 9.10. 2019 v 16 hodin v posluchárně C hlavní budovy FaF UK v Heyrovského ulici. Bude zde podána základní informace ke kurzu.

Den

Přednáší

Název

9. 10.

PharmDr. Petr Jílek, CSc.

Probiotika?!

16. 10.

doc. PharmDr. Přemysl Mladěnka, PhD.

Jak funguje srdce a které civilizační choroby jej ohrožují

23. 10.

PharmDr. Jan Kostřiba, PhD.

Reklama na léčiva a doplňky stravy

30. 10.

RNDr. Petr Sadílek, PhD.

Přehled základních hematologických laboratorních metod a jejich využití v praxi

6. 11.

doc. PhDr. František Dohnal, CSc.

Převratné objevy v přírodních vědách a medicíně v 19. století - co jim předcházelo

13. 11.

doc. PharmDr. Zdena Šklubalová, PhD.

Léčivé přípravky pro zadní segment oka

20. 11.

PharmDr. Marie Vopršálová, CSc.

Otravy a jejich léčba

27. 11.

PharmDr. Marcela Kaňková, CSc.

Rozdíl mezi lékem, zdravotnickým prostředkem, doplňkem stravy a kosmetickým přípravkem

4. 12.

doc. MUDr. Josef Herink, DrSc.

Endokrinní disruptory a naše zdraví

11. 12.

PharmDr. Jan Babica, PhD.

Misce lege artis pharmaceuticae –  dějiny vybraných lékových forem

Komu je kurz určen?

Kurz je vhodný jak pro posluchače, kteří u nás dříve nestudovali, tak pro absolventy minulých ročníků. Program Univerzity třetího věku (U3V) je zpravidla určen zájemcům, kteří pobírají důchod a mají střední vzdělání s maturitní zkouškou.

Čím se bude kurz zabývat?

Do kurzu jsme zařadili témata zcela nová i taková, která navazují na loňský úspěšný ročník. Naši učitelé i odborníci z farmaceutické či medicínské praxe budou v 10 přednáškách na podzim a v 10 na jaře hovořit o problematice léčby lékem z různých aspektů. Zařazena bude i další, dosud nepřednesená problematika. Kurz se chce dotknout otázek zajímavých a inspirujících.

Každému z témat budou věnovány 3 vyučovací hodiny, přičemž čtvrtina až třetina času bude věnována diskusi o dané problematice. Podklady k přednáškám budou účastníkům zasílány elektronicky.

Kde a kdy bude kurz probíhat?

  • Kurz bude probíhat v Hradci Králové, v budově Farmaceutické fakulty UK v Heyrovského ulici (mapka) od 16:00 do 18:30 hodin.
  • Začátek kurzu je 9. 10. 2019 v 16:00, pokračujeme každou další středu do poloviny prosince. Jarní výuka bude začínat počátkem března.
  • Každý, kdo uvede na přihlášce e-mailovou adresu, dostane zprávu o zahájení výuky a podklady pro první přednášku nejpozději do 8. 10. 2019.

Jak se na kurz přihlásit?

Přihlásit do kurzu se lze buď elektronicky, nebo na papírovém formuláři.

Elektronická přihláška

Využijte moderní online přihlášení  přímo z vašeho počítače. Do kurzu se přihlasíte kliknutím na tlačítko Podat přihlášku. I poplatek můžete případně uhradit online.

Papírová přihláška

Formulář přihlášky je k dispozici ke stažení jako dokument Word (doc) nebo jako dokument PDF. Vytištěný formulář si můžete také vyžádat na vrátnici Farmaceutické fakulty v Heyrovského ulici. Formulář lze vyplnit v počítači a vytisknout na papír, popř. vytisknout a vyplnit ručně (prosíme čitelně). Vyplněnou „papírovou“ přihlášku a doklad o zaplacení lze zaslat na Farmaceutickou fakultu poštou (adresa je na přihlášce) nebo odevzdat do podatelny ve vestibulu fakulty. Kontaktní údaje a platební podmínky jsou uvedeny v přihláškách.

Poplatek

Je třeba uhradit poplatek 500 Kč za úkony spojené s přihlášením (jiné poplatky během školního roku nejsou). Lze to učinit bankovním převodem, složenkou, nebo osobně v pokladně fakulty (v úterý a ve čtvrtek od 10:00 do 12:00), vrátní tam nasměrují.

Kontakt

Případné dotazy ke kurzu zodpoví dr. Petr Jílek, tel. 495 067 365, e-mail jilek@faf.cuni.cz

Těšíme se na společná setkávání.

Archiv

Třetí ročník Kurzu Člověk a lék (2018/19) byl zakončen

Školní rok 2018/19 v programu Člověk a lék úspěšně ukončilo 81 studujících. Slavnostní předání osvědčení o absolvování proběhlo dne 6. 6. 2019 v staroslavné aule Karolina. Ve všech proslovech byla zdůrazněna hodnota vysokoškolského vzdělávání v každém věku, u našich seniorů byl pochválen jejich aktivní, zvídavý přístup k životu.

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS