Univerzita třetího věku: Kurz Člověk a lék

Univerzita třetího věku

Kurz “Člověk a lék” 2022-2023

S ohledem na okolnosti plánujeme začít s cyklem přednášek 12. 10. 2022 a končit 14. 12. 2022. Přihlašování je možné od 23. 9. Míst bude dost pro všechny. Očekáváme, že všichni účastnici kurzu budou vesměs imunní, tedy očkovaní nebo rekonvalescenti.

Komu je kurz určen?

Aktivním seniorům dáváme opět příležitost k rozšíření znalostí a k debatě v dvousemestrovém kurzu: „Člověk a lék VI“.

Kurz je vhodný jak pro posluchače, kteří u nás dříve nestudovali, tak pro absolventy minulých ročníků. Program Univerzity třetího věku (U3V) je zpravidla určen zájemcům, kteří pobírají důchod a mají střední vzdělání s maturitní zkouškou.

Čím se bude kurz zabývat?

Do kurzu jsme zařadili témata zcela nová i taková, která navazují na loňský úspěšný ročník. Naši učitelé i odborníci z farmaceutické či medicínské praxe budou v 10 přednáškách na podzim a v zimě a v 10 na jaře hovořit o problematice léčby lékem z různých aspektů. Zařazena bude i další, dosud nepřednesená problematika. Kurz se chce dotknout otázek zajímavých a inspirujících.

Každému z témat budou věnovány 3 vyučovací hodiny, přičemž čtvrtina až třetina času bude věnována diskusi o dané problematice. Podklady k přednáškám budou účastníkům zasílány elektronicky.

Program kurzu v zimním semestru 2022

Den

Přednáší

Název

12. 10.

Mgr. Šárka Handlová

Informace ve zdravotnictví a farmacii – úvod do problematiky vyhledávání

19. 10.

PharmDr. Jana Rathouská, Ph.D.

Očkování a aspekty imunitní reaktivity v seniorském věku

26. 10.

Doc. PharmDr. Lukáš Červený, Ph.D.

Farmakoterapie revmatoidní artritidy, dny a osteoartrózy

2. 11.

Doc. PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D.

Léčiva infekčních chorob

9. 11.

Doc. PharmDr. Radim Kučera, Ph.D.

Farmaceutická analýza sleduje léčiva ostřížím zrakem

16. 11.

PhDr. Aneta Langrová

Terapie psychických onemocnění očima psychologa

23. 11.

Doc. MUDr. Josef Herink, CSc.

Učení, paměť a náš mozek

30. 11.

Prof. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D.

Nové aspekty aterosklerózy, obezity a metabolického syndromu

7. 12.

PharmDr. Jan Babica, Ph.D.

Vývoj lékárenství v průběhu času

14. 12.

Doc. MUDr. Koblížek, Ph.D.

Covid a postcovid, aktuální informace
(otevřená přenáška i pro akademickou veřejnost)

Kde a kdy bude kurz probíhat?

  • Kurz bude probíhat v Hradci Králové, v budově Farmaceutické fakulty UK v Heyrovského ulici (mapka), ve středu od 16:00 do 18:30 hodin podle rozpisu, který zde zveřejníme.

Jak se na kurz přihlásit?

Přihlašování do kurzu začne od 23. 9. 2022. Přihlásit do kurzu se lze buď elektronicky, nebo na papírovém formuláři.

Elektronická přihláška

Využijte moderní online přihlášení  přímo z vašeho počítače. Do kurzu se přihlasíte kliknutím na tlačítko Podat přihlášku. I poplatek můžete případně uhradit online.

Papírová přihláška

Formulář přihlášky je k dispozici ke stažení jako dokument Word (docx) nebo jako dokument PDF. Vytištěný formulář si můžete také vyžádat na vrátnici Farmaceutické fakulty UK v Heyrovského ulici.

Formulář lze vyplnit v počítači a vytisknout na papír, popř. vytisknout a vyplnit ručně (prosíme čitelně). Vyplněnou „papírovou“ přihlášku lze zaslat na Farmaceutickou fakultu poštou (adresa je na přihlášce) nebo odevzdat do podatelny ve vestibulu fakulty. Kontaktní údaje jsou uvedeny v přihláškách.

Poplatek

Přihláška na celý školní rok bude stát 500 Kč.

Kontakt

Případné dotazy ke kurzu zodpoví dr. Petr Jílek, tel. 495 067 365, e-mail jilek@faf.cuni.cz

Těšíme se na společná setkávání.

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS