Univerzita třetího věku: Kurz Člověk a lék

Univerzita třetího věku

Kurz "Člověk a lék IV" (2019-2020)

Aktivním seniorům dáváme opět příležitost k rozšíření znalostí a k debatě v dvousemestrovém kurzu: „Člověk a lék IV“.

Připravujeme již čtvrtý ročník s náplní podobnou ročníkům předchozím. Témata ovšem budou nová, aby zaujala jak naše věrné posluchače, tak i nováčky, které rádi přivítáme. Všichni vyučující se již těší na pozorné a motivované auditorium ve čtvrtém ročníku kurzu.

Komu je kurz určen?

Kurz je vhodný jak pro posluchače, kteří u nás dříve nestudovali, tak pro absolventy minulých ročníků. Program Univerzity třetího věku (U3V) je zpravidla určen zájemcům, kteří pobírají důchod a mají střední vzdělání s maturitní zkouškou.

Čím se bude kurz zabývat?

Do kurzu jsme zařadili témata zcela nová i taková, která navazují na loňský úspěšný ročník. Naši učitelé i odborníci z farmaceutické či medicínské praxe budou v 10 přednáškách na podzim a v 10 na jaře hovořit o problematice léčby lékem z různých aspektů. Zařazena bude i další, dosud nepřednesená problematika. Kurz se chce dotknout otázek zajímavých a inspirujících.

Každému z témat budou věnovány 3 vyučovací hodiny, přičemž čtvrtina až třetina času bude věnována diskusi o dané problematice. Podklady k přednáškám budou účastníkům zasílány elektronicky.

Kde a kdy bude kurz probíhat?

  • Kurz bude probíhat v Hradci Králové, v budově Farmaceutické fakulty UK v Heyrovského ulici (mapka) od 16:00 do 18:30 hodin.
  • Začátek kurzu je 9. 10. 2019 v 16:00, pokračujeme každou další středu do poloviny prosince. Jarní výuka bude začínat počátkem března.
  • Každý, kdo uvede na přihlášce e-mailovou adresu, dostane zprávu o zahájení výuky a podklady pro první přednášku nejpozději do 8. 10. 2019.

Jak se na kurz přihlásit?

Přihlásit do kurzu se lze buď elektronicky, nebo na papírovém formuláři.

Elektronická přihláška

Využijte moderní online přihlášení  přímo z vašeho počítače. Do kurzu se přihlasíte kliknutím na tlačítko Podat přihlášku. I poplatek můžete případně uhradit online.

Papírová přihláška

Formulář přihlášky je k dispozici ke stažení jako dokument Word (doc) nebo jako dokument PDF. Vytištěný formulář si můžete také vyžádat na vrátnici Farmaceutické fakulty v Heyrovského ulici. Formulář lze vyplnit v počítači a vytisknout na papír, popř. vytisknout a vyplnit ručně (prosíme čitelně). Vyplněnou „papírovou“ přihlášku a doklad o zaplacení lze zaslat na Farmaceutickou fakultu poštou (adresa je na přihlášce) nebo odevzdat do podatelny ve vestibulu fakulty. Kontaktní údaje a platební podmínky jsou uvedeny v přihláškách.

Poplatek

Je třeba uhradit poplatek 500 Kč za úkony spojené s přihlášením (jiné poplatky během školního roku nejsou). Lze to učinit bankovním převodem, složenkou, nebo osobně v pokladně fakulty (v úterý a ve čtvrtek od 10:00 do 12:00), vrátní tam nasměrují.

Kontakt

Případné dotazy ke kurzu zodpoví dr. Petr Jílek, tel. 495 067 365, e-mail jilek@faf.cuni.cz

Těšíme se na společná setkávání.

Archiv

Třetí ročník Kurzu Člověk a lék (2018/19) byl zakončen

Školní rok 2018/19 v programu Člověk a lék úspěšně ukončilo 81 studujících. Slavnostní předání osvědčení o absolvování proběhlo dne 6. 6. 2019 v staroslavné aule Karolina. Ve všech proslovech byla zdůrazněna hodnota vysokoškolského vzdělávání v každém věku, u našich seniorů byl pochválen jejich aktivní, zvídavý přístup k životu.

Program jarní části kurzu v roce 2019:

Den

Přednáší

Název

13. 3.

MUDr. Jiří Štěpán, CSc.

Děti ze zkumavek

20. 3.

doc. PhDr. František Dohnal, CSc.

50 let Farmaceutické fakulty UK

27. 3.

doc. PharmDr. Přemysl Mladěnka, PhD.

Jak vzniká „cukrovka“ a jak ji léčíme

3. 4.

prof. RNDr. Milan Pour, PhD.

Vývoj nových léčiv: fakta a fikce

10. 4.

doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, PhD.

Možnosti terapie očních chorob

17. 4.

doc. PharmDr. Lenka Tůmová, CSc.

Významné léčivé rostliny - 1

24. 4.

doc. PharmDr. František Trejtnar, CSc.

Radiofarmaka - záření pro zdraví

14. 5.

Ing. Anežka Chlebková

Exkurze do Zahrady léčivých rostlin (14:00 nebo 16:00)

15. 5.

PharmDr. Kateřina Malá, PhD.

Farmaceut v prevenci a screeningu onemocnění

21. 5.

Ing. Anežka Chlebková

Exkurze do Zahrady léčivých rostlin (14:00 nebo 16:00)

22. 5.

PharmDr. Josef Malý, PhD.

Pozitivní a negativní kombinace léků

 

© 2019 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS