Univerzita třetího věku: Kurz Člověk a lék

Univerzita třetího věku

Kurz “Člověk a lék” jaro 2022

Cyklus přednášek v letním semestru bude začínat 9.3. a končit 18.5. 2022. Přihlašování začne 1.3., viz níže. Přihlásit se musí i ti, kdož se účastnili výuky v minulém semestru. Míst bude dost pro všechny. Poplatek za přihlášku bude prominut těm, kteří jej zaplatili v minulém školním roce. Ostatní budou platit poplatek 500 Kč až po započetí kurzu, k zaplacení budou vyzváni na první nebo druhé přednášce. Prosíme, dopředu nic neplaťte.

Program kurzu v letním semestru 2022

Den

Přednáší

Název

9. 3.

doc. PharmDr. Miloslav Hronek, Ph.D.

Výživa u pacientů s hypercholesterolémií

16. 3.

PharmDr. Petr Jílek, CSc.

Antibiotika dnes

23. 3.

MUDr. Petr Halada

Prevence nejčastějších civilizačních chorob z pohledu tradiční čínské medicíny

6. 4.

PharmDr. Miroslav Kovařík, Ph.D.

Sarkopenie a možnosti jejího ovlivnění

13. 4.

PharmDr. Jan Kostřiba, Ph.D.

Úskalí některých stravovacích režimů

20. 4.

PharmDr. Jana Karlíčková, Ph.D.

Rostliny nás mohou i podráždit

27. 4.

PharmDr. Petr Jílek, CSc.

Protilátky v terapii

4. 5.

MUDr. Eduard Havel, Ph.D.

Klinický význam malnutrice

5. 5.

 

Exkurze do Zahrady léčivých rostlin FaF UK

6. 5.

 

Exkurze do Zahrady léčivých rostlin FaF UK

12. 5.

 

Exkurze do Kuksu – České farmaceutické muzeum

24. 5.

 

Exkurze do Kuksu – České farmaceutické muzeum

Komu je kurz určen?

Aktivním seniorům dáváme opět příležitost k rozšíření znalostí a k debatě v dvousemestrovém kurzu: „Člověk a lék V“.

Kurz je vhodný jak pro posluchače, kteří u nás dříve nestudovali, tak pro absolventy minulých ročníků. Program Univerzity třetího věku (U3V) je zpravidla určen zájemcům, kteří pobírají důchod a mají střední vzdělání s maturitní zkouškou.

Čím se bude kurz zabývat?

Do kurzu jsme zařadili témata zcela nová i taková, která navazují na loňský úspěšný ročník. Naši učitelé i odborníci z farmaceutické či medicínské praxe budou v 10 přednáškách na podzim a v zimě a v 10 na jaře hovořit o problematice léčby lékem z různých aspektů. Zařazena bude i další, dosud nepřednesená problematika. Kurz se chce dotknout otázek zajímavých a inspirujících.

Každému z témat budou věnovány 3 vyučovací hodiny, přičemž čtvrtina až třetina času bude věnována diskusi o dané problematice. Podklady k přednáškám budou účastníkům zasílány elektronicky.

Kde a kdy bude kurz probíhat?

  • Kurz bude probíhat v Hradci Králové, v budově Farmaceutické fakulty UK v Heyrovského ulici (mapka), ve středu od 16:00 do 18:30 hodin podle rozpisu, který zde zveřejníme.

Jak se na kurz přihlásit?

Přihlašování do kurzu začne od 1. 3. 2022. Přihlásit do kurzu se lze buď elektronicky, nebo na papírovém formuláři.

Elektronická přihláška

Využijte moderní online přihlášení  přímo z vašeho počítače. Do kurzu se přihlasíte kliknutím na tlačítko Podat přihlášku. I poplatek můžete případně uhradit online.

Papírová přihláška

Formulář přihlášky je k dispozici ke stažení jako dokument Word (docx) nebo jako dokument PDF. Vytištěný formulář si můžete také vyžádat na vrátnici Farmaceutické fakulty UK v Heyrovského ulici.

Formulář lze vyplnit v počítači a vytisknout na papír, popř. vytisknout a vyplnit ručně (prosíme čitelně). Vyplněnou „papírovou“ přihlášku lze zaslat na Farmaceutickou fakultu poštou (adresa je na přihlášce) nebo odevzdat do podatelny ve vestibulu fakulty. Kontaktní údaje jsou uvedeny v přihláškách.

Poplatek

Přihláška do zimního semestru bude bez poplatku. Přihláška do letního semestru bude zpoplatněna jen pro ty, kdož nebyli přihlášeni v loňském školním roce.

Kontakt

Případné dotazy ke kurzu zodpoví dr. Petr Jílek, tel. 495 067 365, e-mail jilek@faf.cuni.cz

Těšíme se na společná setkávání.

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS