Univerzita třetího věku: Kurz Člověk a lék

Univerzita třetího věku

Kurz "Člověk a lék IV" (2019-2020)

Aktivním seniorům dáváme opět příležitost k rozšíření znalostí a k debatě v dvousemestrovém kurzu: „Člověk a lék IV“.

Přednášky zrušeny
S ohledem na nákazovou situaci v ČR se přednášky Univerzity třetího věku až do odvolání nebudou konat. O obnovení výuky budeme informovat.

Program kurzu v letním semestru 2020

Přednášky začínají 18. 3. 2020 v 16 hodin v posluchárně C hlavní budovy Farmaceutické fakulty UK v Heyrovského ulici.

Den

Přednáší

Název

18. 3.

PharmDr. Petr Jílek, CSc.

Biologická léčba v onkologii

25. 3.

PharmDr. Eva Zimčíková, Ph.D.

Očkování

1. 4.

prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.

Programovaná buněčná smrt a možnosti jejího ovlivnění léčivy

8. 4.

doc. Miloslav Hronek. Ph.D.

Výživa u hyperlipoproteinemie a hypertenze

15. 4.

doc. PharmDr. Lenka Tůmová, CSc.

Léčivé účinky koření

22. 4.

PharmDr. Jiří Kopecký, CSc.

Preklinické zkoušení a klinické hodnocení léčiv

29. 4.

doc. Dipl. Math. Jurjen D. Tebbens. Ph.D.

Použití statistiky ve farmacii

6. 5.

doc. PharmDr. Josef Malý. Ph.D.

Pozitivní a negativní kombinace léků II

květen

Mgr. Ladislava Valášková, Ph.D.

Exkurze do Českého farmaceutického muzea v Kuksu

20. 5.

MUDr. Petr Halada

Principy tradiční čínské medicíny

Komu je kurz určen?

Kurz je vhodný jak pro posluchače, kteří u nás dříve nestudovali, tak pro absolventy minulých ročníků. Program Univerzity třetího věku (U3V) je zpravidla určen zájemcům, kteří pobírají důchod a mají střední vzdělání s maturitní zkouškou.

Čím se bude kurz zabývat?

Do kurzu jsme zařadili témata zcela nová i taková, která navazují na loňský úspěšný ročník. Naši učitelé i odborníci z farmaceutické či medicínské praxe budou v 10 přednáškách na podzim a v 10 na jaře hovořit o problematice léčby lékem z různých aspektů. Zařazena bude i další, dosud nepřednesená problematika. Kurz se chce dotknout otázek zajímavých a inspirujících.

Každému z témat budou věnovány 3 vyučovací hodiny, přičemž čtvrtina až třetina času bude věnována diskusi o dané problematice. Podklady k přednáškám budou účastníkům zasílány elektronicky.

Kde a kdy bude kurz probíhat?

  • Kurz bude probíhat v Hradci Králové, v budově Farmaceutické fakulty UK v Heyrovského ulici (mapka) od 16:00 do 18:30 hodin.

Jak se na kurz přihlásit?

Přihlásit do kurzu se lze buď elektronicky, nebo na papírovém formuláři.

Elektronická přihláška

Využijte moderní online přihlášení  přímo z vašeho počítače. Do kurzu se přihlasíte kliknutím na tlačítko Podat přihlášku. I poplatek můžete případně uhradit online.

Papírová přihláška

Formulář přihlášky je k dispozici ke stažení jako dokument Word (doc) nebo jako dokument PDF. Vytištěný formulář si můžete také vyžádat na vrátnici Farmaceutické fakulty v Heyrovského ulici. Formulář lze vyplnit v počítači a vytisknout na papír, popř. vytisknout a vyplnit ručně (prosíme čitelně). Vyplněnou „papírovou“ přihlášku a doklad o zaplacení lze zaslat na Farmaceutickou fakultu poštou (adresa je na přihlášce) nebo odevzdat do podatelny ve vestibulu fakulty. Kontaktní údaje a platební podmínky jsou uvedeny v přihláškách.

Poplatek

Je třeba uhradit poplatek 500 Kč za úkony spojené s přihlášením (jiné poplatky během školního roku nejsou). Lze to učinit bankovním převodem, složenkou, nebo osobně v pokladně fakulty (v úterý a ve čtvrtek od 10:00 do 12:00), vrátní tam nasměrují.

Kontakt

Případné dotazy ke kurzu zodpoví dr. Petr Jílek, tel. 495 067 365, e-mail jilek@faf.cuni.cz

Těšíme se na společná setkávání.

Archiv

Třetí ročník Kurzu Člověk a lék (2018/19) byl zakončen

Školní rok 2018/19 v programu Člověk a lék úspěšně ukončilo 81 studujících. Slavnostní předání osvědčení o absolvování proběhlo dne 6. 6. 2019 v staroslavné aule Karolina. Ve všech proslovech byla zdůrazněna hodnota vysokoškolského vzdělávání v každém věku, u našich seniorů byl pochválen jejich aktivní, zvídavý přístup k životu.

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS