Univerzita třetího věku: Kurz Člověk a lék

Univerzita třetího věku

Kurz "Člověk a lék III" (2018-2019)

Aktivním seniorům dáváme opět příležitost k rozšíření znalostí a k debatě v dvousemestrovém kurzu: „Člověk a lék III“.

Komu je kurz určen?

Kurz je vhodný jak pro posluchače, kteří u nás dříve nestudovali, tak pro loňské a předloňské absolventy. Program Univerzity třetího věku (U3V) je zpravidla určen zájemcům, kteří dosáhli důchodového věku a mají střední vzdělání s maturitní zkouškou.

Čím se bude kurz zabývat?

Do kurzu jsme zařadili témata zcela nová i taková, která navazují na loňský a předloňský ročník. Naši učitelé budou v 10 přednáškách na podzim hovořit především o problematice léků, neopomeneme léčivé rostliny, uslyšíme o roli lékárníků léčbě, podíváme se do historie i na počátky života. V jarním čase se potkáme na naší zahradě. Kurz se chce dotknout otázek zajímavých a inspirujících.

Podrobný program jarní části kurzu je zde:

Den

Přednáší

Název

13. 3.

MUDr. Jiří Štěpán, CSc.

Děti ze zkumavek

20. 3.

doc. PhDr. František Dohnal, CSc.

50 let Farmaceutické fakulty UK

27. 3.

doc. PharmDr. Přemysl Mladěnka, PhD.

Jak vzniká „cukrovka“ a jak ji léčíme

3. 4.

prof. RNDr. Milan Pour, PhD.

Vývoj nových léčiv: fakta a fikce

10. 4.

doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, PhD.

Možnosti terapie očních chorob

17. 4.

doc. PharmDr. Lenka Tůmová, CSc.

Významné léčivé rostliny - 1

24. 4.

doc. PharmDr. František Trejtnar, CSc.

Radiofarmaka - záření pro zdraví

14. 5.

Ing. Anežka Chlebková

Exkurze do Zahrady léčivých rostlin (14:00 nebo 16:00)

15. 5.

PharmDr. Kateřina Malá, PhD.

Farmaceut v prevenci a screeningu onemocnění

21. 5.

Ing. Anežka Chlebková

Exkurze do Zahrady léčivých rostlin (14:00 nebo 16:00)

22. 5.

PharmDr. Josef Malý, PhD.

Pozitivní a negativní kombinace léků

Každému z témat budou věnovány 3 vyučovací hodiny, přičemž čtvrtina až třetina času bude věnována diskusi o dané problematice. Podklady k přednáškám budou účastníkům zasílány elektronicky.

Kde a kdy bude kurz probíhat?

  • Kurz bude probíhat v Hradci Králové, v budově Farmaceutické fakulty UK v Heyrovského ulici (mapka) od 16:00 do 18:30 hodin.
  • Začínáme 13. 3. 2019 a pokračujeme každou další týden. Bližší informace budou na tomto webu.

Kontakt

Případné dotazy ke kurzu zodpoví dr. Petr Jílek, tel. 495 067 365, e-mail jilek@faf.cuni.cz

Archiv

Druhý ročník Univerzity třetího věku na naší fakultě byl slavnostně zakončen

Slavnostní předání osvědčení o absolvování kurzu Člověk a lék II proběhlo dne 7. 6. 2018 v historické aule Karolina za účasti většiny účastníků kurzu. Všichni řečníci zdůraznili hodnotu vysokoškolského vzdělávání seniorů a pochválili jejich aktivní přístup k životu. Ten ostatně oceňovali v našem kurzu i všichni vyučující, kteří se již těší na výuku ve třetím ročníku U3V.

© 2019 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS