Univerzita třetího věku

Univerzita třetího věku

Kurz "Člověk a lék III" (2018-2019)

Aktivním seniorům dáváme opět příležitost k rozšíření znalostí a k debatě v dvousemestrovém kurzu: „Člověk a lék III“.

Komu je kurz určen?

Kurz je vhodný jak pro posluchače, kteří u nás dříve nestudovali, tak pro loňské a předloňské absolventy. Program Univerzity třetího věku (U3V) je zpravidla určen zájemcům, kteří dosáhli důchodového věku a mají střední vzdělání s maturitní zkouškou.

Čím se bude kurz zabývat?

Do kurzu jsme zařadili témata zcela nová i taková, která navazují na loňský a předloňský ročník. Naši učitelé budou v 10 přednáškách na podzim hovořit především o problematice léků od jejich vzniku až po tvorbu ceny a jejich prodej, zařazena bude i problematika výživy vhodné pro udržení zdraví. V adventním čase nahlédneme do hezkých lékáren. Kurz se chce dotknout otázek zajímavých a inspirujících. Podrobný program podzimní části kurzu je zde:

Den

Přednáší

Název

10. 10.

PharmDr. Petr Jílek, CSc.

Člověk a jeho mikrobi

17. 10.

PharmDr. Helena Marešová

Obezita – fakta a mýty

24. 10.

PharmDr. Jan Kostřiba, PhD.

Ekonomické aspekty farmakoterapie a systému zdravotnictví

31. 10.

prof. MUDr. Radomír Hrdina, CSc.

Onemocnění cévního systému – léčba ischemické choroby dolních končetin, Raynaudovy nemoci a plicní hypertenze

07. 11.

doc. PharmDr. Miloslav Hronek, Ph.D.

Potraviny snižující riziko rakoviny

14. 11.

PharmDr. Marcela Kaňková, CSc.

Marketing v lékárnách, lékárenské řetězce, privátní značky v lékárnách

21. 11.

PharmDr. Marie Vopršalová, CSc.

Nežádoucí účinky léčiv

28. 11.

prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D.

Moderní antibakteriální léčiva, aneb penicilinem to začalo

5. 12.

doc. MUDr. Josef Herink, DrSc.

Drogy v kuchyni a na zahradě

12. 12.

PharmDr. Jan Babica, Ph.D.

Od řemesla k vědě – vzdělání lékárníků v proměnách času
Účelnost střídá krásu? – interiér lékáren v proměnách času

Každému z témat budou věnovány 3 vyučovací hodiny, přičemž čtvrtina až třetina času bude věnována diskusi o dané problematice. Podklady k přednáškám budou účastníkům zasílány elektronicky.

Kde a kdy bude kurz probíhat?

  • Kurz bude probíhat v Hradci Králové, v budově Farmaceutické fakulty UK v Heyrovského ulici (mapka) od 16:00 do 18:30 hodin.
  • Začínáme 10. 10. 2018 a pokračujeme každou další středu. Bližší informace budou na tomto webu.
  • Cena kurzu je 500 Kč za školní rok.
  • Každý, kdo uvede na přihlášce e-mailovou adresu, dostane zprávu o zahájení výuky a podklady pro první přednášku nejpozději do 9. 10. 2018.

Jak se na kurz přihlásit?

Přihlásit do kurzu se lze buď elektronicky, nebo na papírovém formuláři.

Elektronická přihláška

Využijte moderní online přihlášení  přímo z vašeho počítače. Do kurzu se přihlasíte kliknutím na tlačítko Založení nové přihlášky. I poplatek můžete případně uhradit online. Elektronické přihlašování bude spuštěno od 3. 9. 2018.

Papírová přihláška

Formulář přihlášky je k dispozici ke stažení jako dokument Word (doc) nebo jako dokument PDF. Formulář si můžete také vyžádat na vrátnici fakulty v Heyrovského ulici. Vyplněnou „papírovou“ přihlášku a doklad o zaplacení lze zaslat na Farmaceutickou fakultu poštou (adresa je na přihlášce) nebo odevzdat do podatelny ve vestibulu fakulty. Kontaktní údaje a platební podmínky jsou uvedeny v přihláškách.

Poplatek

Je třeba uhradit poplatek 500 Kč za úkony spojené s přihlášením (jiné poplatky během školního roku nejsou). Lze to učinit bankovním převodem, složenkou, nebo osobně v pokladně fakulty (v úterý a ve čtvrtek od 10:00 do 12:00), vrátní tam nasměrují.

Kontakt

Případné dotazy ke kurzu zodpoví dr. Petr Jílek, tel. 495 067 365, e-mail jilek@faf.cuni.cz

Archiv

Druhý ročník Univerzity třetího věku na naší fakultě byl slavnostně zakončen

Slavnostní předání osvědčení o absolvování kurzu Člověk a lék II proběhlo dne 7. 6. 2018 v historické aule Karolina za účasti většiny účastníků kurzu. Všichni řečníci zdůraznili hodnotu vysokoškolského vzdělávání seniorů a pochválili jejich aktivní přístup k životu. Ten ostatně oceňovali v našem kurzu i všichni vyučující, kteří se již těší na výuku ve třetím ročníku U3V.

© 2019 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS