Univerzita třetího věku: Kurz Člověk a lék

Univerzita třetího věku

Kurz “Člověk a lék” 2023-2024

S cyklem přednášek začínáme 11. 10. 2023. Přihlašování je možné od 14. 9. 2023. Míst bude dost pro všechny.

Komu je kurz určen?

Aktivním seniorům dáváme opět příležitost k rozšíření znalostí a k debatě ve dvousemestrovém kurzu „Člověk a lék VII“.

Kurz je vhodný jak pro posluchače, kteří u nás dříve nestudovali, tak pro absolventy minulých ročníků. Program Univerzity třetího věku (U3V) je zpravidla určen zájemcům, kteří pobírají důchod a mají střední vzdělání s maturitní zkouškou.

Čím se bude kurz zabývat?

Do kurzu jsme zařadili témata zcela nová i taková, která navazují na loňský úspěšný ročník. Naši učitelé i odborníci z farmaceutické či medicínské praxe budou v 10 přednáškách na podzim a v zimě a v 10 na jaře hovořit o problematice léčby lékem z různých aspektů. Zařazena bude i další, dosud nepřednesená problematika. Kurz se chce dotknout otázek zajímavých a inspirujících.

Každému z témat budou věnovány 3 vyučovací hodiny, přičemž čtvrtina až třetina času bude věnována diskusi o dané problematice. Podklady k přednáškám budou účastníkům zasílány elektronicky.

Program kurzu v letním semestru 2024

Den

Přednášející

Název

21. 2.

RNDr. Miloslav Macháček, Ph.D.

Aplikace světelného záření v moderní medicíně II

28. 2.

prof. MUDr. Jan Österreicher, Ph.D.

Na co se soustředit ve vyšším věku z hlediska prevence

6. 3.

PharmDr. Petr Matouš, Ph.D.

Jak prvky k názvům přišly
Tato přednáška mimořádně proběhne v budově Farmaceutické fakulty UK v Heyrovského ulici, posluchárna B (mapka)

13. 3.

PharmDr. Miroslav Kovařík, Ph.D.

Metabolické programování – vliv životního stylu matky na zdraví potomků

20. 3.

PharmDr. Jan Martin, Ph.D.

Jak léčivé rostliny ovlivňují činnost mozku?

27. 3.

prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.

Význam chůze pro lidské zdraví

3. 4.

PharmDr. Tomáš Arndt, Ph.D.

Židé v dějinách české farmacie do roku 1953

10. 4.

prof. MUDr. Robert Jech, Ph.D.

Farmakologická a nefarmakologické léčba parkinsonismu

17. 4.

Doc. MUDr. Josef Herink, CSc.

Klinické aspekty spánku

23. 4.

Mgr. Ladislava Valášková, Ph.D.

Exkurze do Kuksu – muzeum lékárnictví FaF UK

30. 4.

Mgr. Ladislava Valášková, Ph.D.

Exkurze do Kuksu – muzeum lékárnictví FaF UK

Kde a kdy bude kurz probíhat?

  • Kurz v letním semestru  bude probíhat v Hradci Králové, v budově Výukové a výzkumné centrum Univerzity Karlovy (Kampus) ve Zborovské ulici (mapka), ve středu od 16:00 do 18:30 hodin podle rozpisu.

Jak se na kurz přihlásit?

Přihlásit do kurzu se můžete buď elektronicky, nebo na papírovém formuláři.

Elektronická přihláška

Využijte moderní online přihlášení  přímo z vašeho počítače. Do kurzu se přihlasíte kliknutím na tlačítko Podat přihlášku. I poplatek můžete případně uhradit online.

Papírová přihláška

Formulář přihlášky je k dispozici ke stažení jako dokument Word (docx) nebo jako dokument PDF.

Formulář lze vyplnit v počítači a vytisknout na papír, popř. vytisknout a vyplnit ručně (prosíme čitelně). Vyplněnou „papírovou“ přihlášku lze zaslat na Farmaceutickou fakultu poštou (adresa je na přihlášce) nebo odevzdat do podatelny ve vestibulu fakulty. Kontaktní údaje jsou uvedeny v přihláškách.

Poplatek

Je třeba uhradit poplatek 900 Kč za úkony spojené s přihlášením (jiné poplatky během školního roku nejsou). Lze to učinit bankovním převodem, složenkou, nebo osobně v pokladně fakulty (ve čtvrtek od 10:00 do 12:00), vrátní tam nasměrují.

Kontakt

Případné dotazy ke kurzu zodpoví dr. Zděnka Kudláčková, tel. 495 067 253, e-mail kudlackova@faf.cuni.cz, nebo dr. Petr Jílek, tel. 495 067 365, e-mail jilek@faf.cuni.cz

Těšíme se na společná setkávání.

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS