Univerzita třetího věku

Univerzita třetího věku

Kurz "Člověk a lék II"

Aktivním seniorům dáváme opět příležitost k rozšíření znalostí a k debatě v dvousemestrovém kurzu: „Člověk a lék II“.

Komu je kurz určen?

Kurz je vhodný jak pro loňské absolventy, tak pro posluchače, kteří vloni nestudovali. Program Univerzity třetího věku (U3V)  je zpravidla určen zájemcům, kteří dosáhli důchodového věku a mají střední vzdělání s maturitní zkouškou.

Čím se bude kurz zabývat?

Do kurzu jsme zařadili témata zcela nová i taková, která navazují na loňský úspěšný ročník. Naši učitelé budou v 10 přednáškách na podzim a v 10 na jaře hovořit o problematice léků, tedy o historii léčby a o osudech některých přípravků, stejně jako o stanovení koncentrací léků v tělech pacientů, o moderních kosmetických přípravcích, o nových přístupech k léčbě lékem u nemocí srdce a cév, o biologické léčbě v onkologii. Zabývat se budeme přírodními látkami využitelnými při péči o pacienty s Alzheimerovou nebo Parkinsonovou chorobou. Problematika farmak bude zmíněna v historických souvislostech i ve spojitosti se současnou situací v oblasti farmaceutické péče, samoléčení či farmakoekonomiky. Zařazena bude i problematika výživy vhodné pro udržení zdraví. Kurz se chce dotknout otázek zajímavých a inspirujících.

Každému z témat budou věnovány 3 vyučovací hodiny, přičemž čtvrtina až třetina času bude věnována diskusi o dané problematice. Podklady k přednáškám budou účastníkům zasílány elektronicky.

Program jarní části kurzu 2018

Datum

Vyučující

Téma

21.03.

doc. RNDr. Milan Dittrich, CSc.

Úvod do kosmetologie

28.03.

doc. MUDr. Josef Herink, DrSc.

Klinické zkoušení léčiv a jeho etické aspekty

04.04.

doc. PharmDr. Lenka Tůmová, CSc.

Potravinové a přírodní alergeny

11.04.

PharmDr. Petra Thomson

Farmaceutkou u Lékařů bez hranic

18.04.

doc. PharmDr. Přemysl Mladěnka, Ph.D.

Lze léčit pacienty s neurodegenerativními onemocněními?

25.04.

PharmDr. Jiří Sova

Poslání lékárenského velkoobchodu

02.05.

PharmDr. Jitka Pokladníková, Ph.D.
PharmDr. Julie Strážnická

Rizika spojená s užíváním doplňků stravy

09.05.

PharmDr. Marcela Kaňková, CSc.

Průmyslová výroba léků

16.05.

PharmDr. Josef Malý, Ph.D.

Úskalí léčby vybraných chronických onemocnění

23.05.

PharmDr. Kateřina Malá, Ph.D.

Vztah pacienta k užívání léčiv aneb adherence k léčbě

 

Kde a kdy bude kurz probíhat?

  • Kurz bude probíhat v Hradci Králové, v budově Farmaceutické fakulty UK v Heyrovského ulici (mapka) od 16:00 do 18:30 hodin.
  • Začínáme 21. 3. 2018 a pokračujeme každou další středu.

Kontakt

Případné dotazy ke kurzu zodpoví dr. Petr Jílek, tel. 495 067 365, e-mail jilek@faf.cuni.cz

© 2018 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS