Univerzitní centrum klinické farmacie pro specializační a kontinuální vzdělávání - UCKF

  • Fotografie
  • Fotografie
  • Fotografie
  • Fotografie
  • Fotografie

Zprávy

*

EUROAGEISM H2020 project events, May 3-7, 2021
The EUROAGEISM H2020 project and the University Centre of Clinical Pharmacy, Faculty of Pharmacy invite you to the 3rd EUROAGEISM Training School: “Perspectives of ageing in Europe” and “Discussion Day on Inappropriate prescribing in older adults in Europe and other countries”.

 
*

Univerzitní centrum klinické farmacie: Plán vzdělávacích akcí 2021
Představujeme Plán vzdělávacích akcí 2021, které proběhnou v rámci Univerzitního centra klinické farmacie.
Registrace jsou otevřené.

 

Nejbližší vzdělávací akce

Vzhledem k trvání nouzového stavu byly kurzy UCKF převedeny do odvolání do režimu "online". Platící účastníci obdrží den předem (vždy ve čtvrtek v daném týdnu) link z aplikace Teams pro připojení se ke konkrétnímu kurzu. Pro přidělení bodů v kontinuálním vzdělávání je požadováno připojení se po dobu min. 75 % přednáškového času a vyplnění zkušebních testů na konci vzdělávací akce.

Duben
23.
Tento vzdělávací kurz poskytne hlubší vhled do problematiky kardiorenálního a renokardiálního syndromu a představí posluchačům postupy, jak z diagnostických markerů rozpoznat a odlišit různé formy a různá stádia těchto syndromů. Vzdělávací akce bude zaměřena především na specifika intervencí klinických farmaceutů v jednotlivých stádiích těchto syndromů při individualizaci lékových režimů u často indikovaných léčiv. Budou probrány i poznatky související s řešením septických stavů a s individuálními úpravami dávkování léků u pacientů v kritickém stavu. Kurz je volným pokračováním kurzu UCKF č. 31 z prosince 2020. Poznatky z teoretických přednášek budou ke konci kurzu procvičeny v interaktivních kazuistikách.
Téma kurzu je vhodné pro předatestační přípravu i kontinuální vzdělávání.
 
Květen
21.
Kurz se zaměří na rizika farmakoterapie (nežádoucí účinky, lékové interakce, relativní a absolutní kontraindikace), které je třeba respektovat při racionální volbě antidepresiv v individualizované léčbě u různých skupin nemocných s různým spektrem komorbidit a různými lékovými režimy. Budou shrnuty nejčastější klinicky významná rizika, monitorování účinnosti a rizik farmakoterapie, přístupy v individualizaci dávek a rozhodovací algoritmy pro záměnu lékových režimů při výskytu polékových reakcí. V jedné z přednášek budou zhodnoceny i ekonomické aspekty související s riziky antidepresivní léčby a význam farmakoekonomických úvah v racionálním nastavení farmakoterapie. Na interaktivních kazuistikách budou poté procvičeny poznatky týkající se účinné, bezpečné a nákladově efektivní farmakoterapie deprese.
Téma kurzu je vhodné pro předatestační přípravu i kontinuální vzdělávání.
 

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS