Univerzitní centrum klinické farmacie pro specializační a kontinuální vzdělávání - UCKF

  • Fotografie
  • Fotografie
  • Fotografie
  • Fotografie
  • Fotografie

Zprávy

*

Zpráva z Evropské tréninkové školy ERASMUS+ BIP programu Farmaceutické fakulty UK pořádané ve spolupráci s experty projektu I-CARE4OLD H2020 a ESCP
V období říjen až listopad 2023 byla v Praze uspořádána Evropská tréninková škola pod názvem „Pokroky v evropském výzkumu v racionální geriatrické farmakoterapii a oblasti v “deprescribingu” u geriatrických nemocných”.

*

ERASMUS+ program, ResCom ESCP a FaF UK pořádají 23.-27. 10. 2023 v Praze Evropskou tréninkovou školu „Advances in EU Research in Rational Geriatric Pharmacotherapy, Geriatric Pharmacoepidemiology and Deprescribing"
Tréninkové školy se zúčastní 20 studentů ze 7 evropských univerzit. Tito účastníci navštíví 26. 10. 2023 Farmaceutickou fakultu UK a zúčastní se Přednáškového a diskusního setkání v aule A101 od 12:15 do 13:00 hod.

*

Zpráva z 3. modulu „Vzdělávání v základních specifikách racionální geriatrické farmakoterapie“ (16. 6. 2023)
16. 6. 2023 proběhl v seminární místnosti Zahrady léčivých rostlin III. modul z cyklu „Vzdělávání v základních specifikách racionální geriatrické farmakoterapie“, organizovaným UCKF na téma „Demence a specifika psychofarmakologické léčby ve stáří“.

*

Zpráva z 2. modulu „Vzdělávání v základních specifikách racionální geriatrické farmakoterapie“ (12. 5. 2023)
12. 5. 2023 organizovalo UCKF v seminární místnosti Zahrady léčivých rostlin II. modul z cyklu „Vzdělávání v základních specifikách racionální geriatrické farmakoterapie“, na téma „Kardiovaskulární léčiva ve stáří a nejčastější léková pochybení“.

*

Vzdělávání v základních specifikách racionální geriatrické farmakoterapie
V období od 1. 4. 2023 do 30. 4. 2024 bude organizováno 8 vzdělávacích modulů zahrnujících interaktivní části. Vzdělávací cyklus je otevřen k účasti všem zdravotnickým pracovníkům.

 

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS