UCKF - Univerzitní vzdělávací centrum klinické farmacie pro specializační a kontinuální vzdělávání

  • Fotografie
  • Fotografie
  • Fotografie
  • Fotografie
  • Fotografie

Aktuálně

*

Univerzitní centrum klinické farmacie Vás srdečně zve na další vzdělávací akce organizované na podzim 2017
Univerzitní centrum klinické farmacie – UCKF - Vás srdečně zve na další vzdělávací akce organizované v podzimních měsících roku 2017. Vzdělávací kurzy proběhnou již tradičně v Zahradě léčivých rostlin Farmaceutické fakulty UK.

 
*

UCKF - spolupráce s Polskem při rozvoji klinické farmacie ve střední a východní Evropě
22. 4. 2017 se konala na Farmaceutické fakultě ve Vratislavi celopolská konference pod názvem „Farmaceuta na oddziale szpitalnym - korzysci i wyzwania“, jejímž cílem bylo podpořit rozvoj klinické farmacie v Polsku a s pomocí zahraničních vyzvaných přednášejících diskutovat zkušenosti se vzděláváním a mezinárodním rozvojem oboru klinická farmacie.

 

Nejbližší vzdělávací akce

Listopad
3.
Kurz přináší hlavní poznatky z oblasti základních interpretací laboratorních a klinických markerů, podstatných při hodnocení klinického stavu pacienta, jeho prognózy a při zvažování vhodnosti/nevhodnosti farmakoterapie a individualizovaných přístupů v léčbě. Diskutovány budou interpretace základních laboratorních markerů u pacientů s poškozením renálních funkcí, hepatálních funkcí a se změnami hematologických testů. Poznatky budou v závěrečné části kurzu procvičeny interaktivní formou na vybraných klinických kazuistikách.
Téma kurzu je vhodné nejen pro kontinuální vzdělávání, ale i pro předatestační přípravu.
 
Listopad
10.
Kurz patří do série vzdělávacích akcí věnovaných racionální antibiotické léčbě, které se vzájemně doplňují. Je zaměřen na poznatky týkající se účinnosti a bezpečnosti antibiotik působících na úrovni ribozomů (makrolidů, tetracyklinů, chloramfenikolu, linkosamidů a dalších antibiotik). Kurz dále shrne racionální přístupy při profylaktickém podávání antibiotik (s příklady z nemocniční praxe) a roli klinických farmaceutů v mezioborové spolupráci s infektology a mikrobiology. Přednášené poznatky budou interaktivně procvičeny na modelových klinických kazuistikách.
Téma kurzu je vhodné nejen pro kontinuální vzdělávání, ale i pro předatestační přípravu.
 
Prosinec
8.
Kurz přinese souhrn základních klinických poznatků týkajících se vybraných neurologických onemocnění. Cílem je seznámit posluchače se základy diferenciální diagnostiky hlavních neurologických onemocnění (minimum potřebné pro klinické farmaceuty/farmaceuty), s klinickou manifestací, prognózou a komplikacemi vybraných neurologických onemocnění. Mezi nosologickými jednotkami probíranými v tomto kurzu budou zařazeny: Parkinsonova choroba, Syndrom neklidných nohou, Roztroušená skleróza míšní a Epilepsie. V přednáškových sděleních bude kladen důraz především na hlavní farmakoterapeutické strategie, jejich účinnost a bezpečnost, klinické zkušenosti s podáváním různých farmak a na principy individualizace lékových schémat v různých klinických situacích.
Téma kurzu je vhodné nejen pro kontinuální vzdělávání, ale i pro předatestační přípravu.
 

© 2017 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS