Univerzitní centrum klinické farmacie pro specializační a kontinuální vzdělávání - UCKF

  • Fotografie
  • Fotografie
  • Fotografie
  • Fotografie
  • Fotografie

Zprávy

UCKF

Univerzitní centrum klinické farmacie: Plán vzdělávacích akcí podzim-zima 2021
Představujeme plán vzdělávacích akcí 2021, které proběhnou v rámci Univerzitního centra klinické farmacie.
Registrace jsou otevřené.

 
*

European Society of Clinical Pharmacy (ESCP) began to organize regular monthly webinars
If some of these events are of your interest, you are welcome to register and attend! More information on dates, professional content and speakers are avaiable on the ESCP website.

 
*

EUROAGEISM H2020 project events, May 3-7, 2021
The EUROAGEISM H2020 project and the University Centre of Clinical Pharmacy, Faculty of Pharmacy invite you to the 3rd EUROAGEISM Training School: “Perspectives of ageing in Europe” and “Discussion Day on Inappropriate prescribing in older adults in Europe and other countries”.
Abstract Book - 3rd EuroAgeism TS and Discussion Day 2021 (pdf)
Report from the EuroAgeism H2020 Training School and Discussion Day (pdf)

 

Nejbližší vzdělávací akce

Vzhledem k trvání nouzového stavu byly kurzy UCKF převedeny do odvolání do režimu "online". Platící účastníci obdrží den předem (vždy ve čtvrtek v daném týdnu) link z aplikace Teams pro připojení se ke konkrétnímu kurzu. Pro přidělení bodů v kontinuálním vzdělávání je požadováno připojení se po dobu min. 75 % přednáškového času a vyplnění zkušebních testů na konci vzdělávací akce.

Listopad
12.
Systémová léčba kortikosteroidy je zatížena řadou polékových komplikací (iontové dysbalance, změny systémového tlaku, gastrotoxicita, CNS nežádoucí účinky, změny metabolismu apod.), které vyžadují individualizovaný přístup v léčbě při užití kortikosteroidů v různých indikacích a rozvahu nad správnou volbou dávky, časování a délky podávání. Také lokální léčba kortikosteroidy má významná rizika a vyžaduje individuální přístup, zejména v dermatologii. Tento vzdělávací kurz shrne současné přístupy a trendy v dávkování, délce podávání a indikačních schématech systémově podávaných kortikosteroidů, míru rizikovosti v různých klinických situacích (od chronických po akutní indikace) v interakci s dalšími, zejména lékovými rizikovými faktory. Současně nastíní principy racionálního a bezpečného užití kortikosteroidů v dermatologii a nejčastější klinické situace, při kterých se lokální léčba kortikosteroidy racionálně užívá. V závěru budou na klinických kazuistikách procvičeny principy individualizace systémové kortikosteroidní léčby v rozličných klinických situacích, při zvažování dalších indikovaných léků.
Téma kurzu je vhodné pro předatestační přípravu i kontinuální vzdělávání.
 
Prosinec
3.
Prevalence demence a Parkinsonovy choroby v geriatrické populaci narůstá, jelikož se prodlužuje délka dožití a tato onemocnění jsou velmi častá zejména ve vyšších věkových kategoriích. Změny provázející stárnutí (pokles dopaminergních receptorů, snížená aktivita cholinergního systému apod.) přispívají k vyšší citlivosti seniorů na negativní centrální působení léčiv, z nichž mnohá mohou navodit projevy polékové demence nebo polékového parkinsonismu. Kurz představí současné přístupy v racionální farmakoterapii různých typů demencí a ve správné titraci, volbě léčiv a lékových kombinací u pacientů s demencí a u pacientů s Parkinsonovou chorobou (s i bez přítomnosti demence). Současně se zaměří na nežádoucí polékové reakce související s projevy polékového parkinsonismu a s projevy demencí u často předepisovaných léčiv. Probrány budou principy individualizace lékových schémat u pacientů s demencemi a Parkinsonovou chorobou a možnosti snížení rizika polékových reakcí. V závěru vzdělávací akce si účastníci procvičí přednášené poznatky na klinických kazuistikách.
Téma kurzu je vhodné pro předatestační přípravu i kontinuální vzdělávání.
 

© 2021 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS