UCKF - Univerzitní vzdělávací centrum klinické farmacie pro specializační a kontinuální vzdělávání

  • Fotografie
  • Fotografie
  • Fotografie
  • Fotografie
  • Fotografie

Zprávy

*

UCKF - spolupráce s Polskem při rozvoji klinické farmacie ve střední a východní Evropě
22. 4. 2017 se konala na Farmaceutické fakultě ve Vratislavi celopolská konference pod názvem „Farmaceuta na oddziale szpitalnym - korzysci i wyzwania“, jejímž cílem bylo podpořit rozvoj klinické farmacie v Polsku a s pomocí zahraničních vyzvaných přednášejících diskutovat zkušenosti se vzděláváním a mezinárodním rozvojem oboru klinická farmacie.

 

Nejbližší vzdělávací akce

Červen
22.
Kurz shrne klinické přístupy v racionální antikoagulační léčbě a klinické situace, za kterých je vhodné volit různé režimy antikoagulancií nebo antiagregancií. Budou probrána nejčastěji indikovaná antiagregační léčiva a antikoagulancia (warfarin, NOACs, LMWH a heparin) a standardní a individualizované přístupy v antiagregační a antikoagulační léčbě.
Téma kurzu je vhodné pro předatestační přípravu i kontinuální vzdělávání.
 

© 2018 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS