Univerzitní centrum klinické farmacie pro specializační a kontinuální vzdělávání - UCKF

  • Fotografie
  • Fotografie
  • Fotografie
  • Fotografie
  • Fotografie

Zprávy

*

UCKF - PF 2021 a pozvánka na kurzy
Děkujeme za Vaši spolupráci s roce 2020 a do nového roku 2021 Vám přejeme hodně sil, spokojenosti, zdraví a elánu do pokračující kvalitní práce!

 
*

Univerzitní centrum klinické farmacie (UCKF) - ohlédnutí za kurzy podzimu 2020 a vánoční přání!
Kurzy UCKF proběhly na podzim 2020 s ohledem na epidemiologickou situaci online formou a dle tradice byly provázeny velmi kvalitními přednáškami a bohatými interaktivními diskusemi.

 
*

Univerzitní centrum klinické farmacie: Plán vzdělávacích akcí podzim-zima 2020
Představujeme Plán vzdělávacích akcí podzim-zima 2020, které proběhnou v rámci Univerzitního centra klinické farmacie.
Registrace jsou otevřené.

 

Nejbližší vzdělávací akce

Vzhledem k trvání nouzového stavu byly kurzy UCKF převedeny do odvolání do režimu "online". Platící účastníci obdrží den předem (vždy ve čtvrtek v daném týdnu) link z aplikace Teams pro připojení se ke konkrétnímu kurzu. Pro přidělení bodů v kontinuálním vzdělávání je požadováno připojení se po dobu min. 75 % přednáškového času a vyplnění zkušebních testů na konci vzdělávací akce.

Leden
22.
Kardiovaskulární onemocnění patří k nejčastějším příčinám chronické morbidity/polymorbidity a časné mortality. S ohledem na častost rozličných kardiologických diagnóz patří poznatky o racionální farmakoterapii kardiovaskulárních onemocnění a hlavních rizicích KVS léčiv (nežádoucích účincích, lékových interakcích, relativních kontraindikacích atd.) k významným oblastem znalostí klinických farmaceutů. Kurz se zaměří na novinky a individualizované přístupy v terapii hypertenze, ICHS, CHSS a na principy individualizace lékových schémat při užití antitrombotické léčby v chronických i akutních indikacích. Poukáže na časté intervence klinických farmaceutů a časté problémy v neracionálním užití KVS léčiv (nedostatečný screening základních NÚ, pochybení v indikacích a kontrole relativních kontraindikací či v individualizaci dávkovacích schémat u KVS léčiv). Teoretické poznatky budou v závěrečné části kurzu procvičeny v klinických kazuistikách.
Téma kurzu je vhodné pro předatestační přípravu i kontinuální vzdělávání.
 
Únor
19.
Farmakoterapie ve stáří je v současné době vedena spíše „negeriatricky“, dle principů klasické interní medicíny. Jsou volena standardní léková schémata, která nerespektují geriatrická specifika léčby, což zapříčiňuje časté polékové komplikace u starších nemocných. Volba a dávkování léčiv ve stáří proto vyžadují přísnější individualizaci lékových režimů při znalosti a zohlednění geriatrických symptomů a syndromů, specifických geriatrických dávek a nevhodných lékových kombinací ve stáří. V tomto kurzu budou uceleně shrnuty základní principy racionální geriatrické farmakoterapie (ve specifických indikacích a pro vybrané lékové skupiny). Kurz dále upozorní na zvláštnosti polékových reakcí ve stáří, diagnostické testy zaměřující se na stanovení funkčního stavu seniorů, rozhodnutí o racionální volbě léčiv s ohledem na stupně stařecké křehkosti atd. Komplexní znalosti z racionání geriatrické farmakoterapie budou na konci kurzu procvičeny v interaktivních klinických kazuistikách.
Téma kurzu je vhodné pro předatestační přípravu i kontinuální vzdělávání.
 

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS