UCKF - Univerzitní vzdělávací centrum klinické farmacie pro specializační a kontinuální vzdělávání

  • Fotografie
  • Fotografie
  • Fotografie
  • Fotografie
  • Fotografie

Zprávy

*

Výroční zpráva UCKF za rok 2019
Univerzitní centrum klinické farmacie FaF UK v roce 2019 dosáhlo počtu 1043 registrací na národních vzdělávacích akcích a více než 100 kolegů z řad klinických farmaceutů se stalo stálými členy UCKF.

 
*

Univerzitní centrum klinické farmacie: Plán vzdělávacích akcí podzim-zima 2020
Představujeme Plán vzdělávacích akcí podzim-zima 2020, které proběhnou v rámci Univerzitního centra klinické farmacie.
Registrace jsou otevřené.

 

Nejbližší vzdělávací akce

Říjen
23.
Farmakoterapie ve stáří je v současné době vedena spíše „negeriatricky“, dle principů klasické interní medicíny. Jsou volena standardní léková schémata, která nerespektují geriatrická specifika farmakoterapie a tato praxe zapříčiňuje časté polékové komplikace u geriatrických nemocných. Volba a dávkování léčiv ve stáří vyžadují přísnější individualizaci lékového režimu při znalosti a zohlednění geriatrických symptomů a syndromů, geriatrických dávek a nevhodných lékových kombinací. V rámci kurzu budou uceleně shrnuty základní přístupy racionální geriatrické farmakoterapie pro klinické farmaceuty ve specifických indikacích a pro vybrané lékové skupiny. Kurz bude obsahovat i sdělení o zvláštnostech polékových reakcí ve stáří, o diagnostických testech zaměřujících se na stanovení funkčního stavu seniorů, které mj. též rozhodují o racionální volbě léčiv ve stáří. Některé z teoretických poznatků budou procvičeny v klinických kazuistikách na konci kurzu.
Téma kurzu je vhodné pro předatestační přípravu i kontinuální vzdělávání.
 

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS