Univerzitní centrum klinické farmacie pro specializační a kontinuální vzdělávání - UCKF

  • Fotografie
  • Fotografie
  • Fotografie
  • Fotografie
  • Fotografie

Zprávy

UCKF

Univerzitní centrum klinické farmacie: Plán vzdělávacích akcí 2022
Představujeme plán vzdělávacích akcí 2022, které proběhnou v rámci Univerzitního centra klinické farmacie.
Registrace jsou otevřené.

 
*

50. Evropské sympozium klinické farmacie, 19.–21. 10. 2022
Odborný obsah sympozia bude zaměřen na problematiku stárnutí populace, vysoce individualizovanou farmakoterapii ve stáří a podporu rozvoje klinicko-farmaceutických služeb v různých prostředích zdravotní péče. Vědecký program bude zahrnovat plenární přednášky, minisympozia, workshopy, ústní sdělení, posterové prezentace, posterová diskusní fóra a různorodé networkingové aktivity.

 
*

European Society of Clinical Pharmacy (ESCP) began to organize regular monthly webinars
If some of these events are of your interest, you are welcome to register and attend! More information on dates, professional content and speakers are avaiable on the ESCP website.

 
*

EUROAGEISM H2020 project events, May 3-7, 2021
The EUROAGEISM H2020 project and the University Centre of Clinical Pharmacy, Faculty of Pharmacy invite you to the 3rd EUROAGEISM Training School: “Perspectives of ageing in Europe” and “Discussion Day on Inappropriate prescribing in older adults in Europe and other countries”.
Abstract Book - 3rd EuroAgeism TS and Discussion Day 2021 (pdf)
Report from the EuroAgeism H2020 Training School and Discussion Day (pdf)

 

Nejbližší vzdělávací akce

Vzhledem k trvání pandemické situace jsou kurzy UCKF převedeny do odvolání do režimu "online". Platící účastníci obdrží den předem (vždy ve čtvrtek v daném týdnu) link z aplikace Teams pro připojení se ke konkrétnímu kurzu. Pro přidělení bodů v kontinuálním vzdělávání je požadováno připojení se po dobu min. 75 % přednáškového času a vyplnění zkušebních testů na konci vzdělávací akce.

Květen
20.
Kurz bude věnován specifickým přístupům v intepretacích lékových hladin u léčiv s nízkým terapeutickým indexem ze skupiny antibiotik i z jiných lékových skupin, se zaměřením zejména na aminoglykosidy, vankomycin, digoxin, teofylín, amiodaron, některá antiepileptika a azolová antimykotika. Cílem kurzu bude shrnout podmínky správného odběru vzorků pro terapeutické monitorování léčiv, klinické faktory významně ovlivňující výsledek TDM, odhady dynamiky změn, vývoje plazmatických koncentrací a klinické situace ovlivňující správnost interpretace výsledků TDM. V interaktivních částech budou využity kazuistiky z klinické praxe k procvičení znalostí.
Téma kurzu je vhodné pro předatestační přípravu i kontinuální vzdělávání.
 
Červen
17.
Kurz shrne různorodé terapeutické přístupy v léčbě nejčastějších revmatických onemocnění, jejich klinickou účinnost a bezpečnost a evidence současných klinických studií týkající se přínosu a rizik běžně podávaných farmakoterapeutických postupů. Cílem kurzu bude přiblížit i novinky z oblasti biologické léčby revmatických onemocnění a současné poznatky týkající se účinnosti a bezpečnosti biologik dostupných na farmaceutickém trhu pro léčbu revmatických onemocnění. Přednášené poznatky budou v interaktivních částech kurzu procvičeny v klinických kazuistikách.
Téma kurzu je vhodné pro předatestační přípravu i kontinuální vzdělávání.
 

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS