UCKF - Univerzitní vzdělávací centrum klinické farmacie pro specializační a kontinuální vzdělávání

  • Fotografie
  • Fotografie
  • Fotografie
  • Fotografie
  • Fotografie

Zprávy

*

Univerzitní centrum klinické farmacie: Plán vzdělávacích akcí jaro-léto 2020
Představujeme Plán vzdělávacích akcí jaro-léto 2020, které proběhnou v rámci Univerzitního centra klinické farmacie.
Z důvodu vládních opatření týkajících se omezení šíření koronaviru byly zrušeny kurzy UCKF plánované v březnu až červnu 2020. S přednášejícími budou domluveny náhradní termíny v podzimním období a pevně věříme, že podzim již umožní pořádání hromadných akcí. Přihlášení posluchači budou o situaci a nových termínech informováni do konce června 2020.

 
*

30. kurz Univerzitního centra klinické farmacie zahájil 13. 2. 2020 vzdělávací akce tohoto roku
Tématem celodenní akce byly „Novinky v protiinfekční léčbě a role klinických break pointů v racionální volbě a dávkování antibiotik“. Kliničtí farmaceuti i další kolegové se zájmem o přednášenou problematiku se sjeli na vzdělávacím kurzu z různých koutů České republiky, aby si nejen vyslechli expertní přednášky na dané téma, ale i živě diskutovali poznatky a klinické zkušenosti týkající se principů individualizované antibiotické léčby.

 

Nejbližší vzdělávací akce

Červen
12.
Farmakoterapie ve stáří je v současné době vedena spíše „negeriatricky“, dle principů klasické interní medicíny. Jsou volena standardní léková schémata, která nerespektují geriatrická specifika farmakoterapie a tato praxe zapříčiňuje časté polékové komplikace u geriatrických nemocných. Volba a dávkování léčiv ve stáří vyžadují přísnější individualizaci lékového režimu při znalosti a zohlednění geriatrických symptomů a syndromů, geriatrických dávek a nevhodných lékových kombinací. V rámci kurzu budou uceleně shrnuty základní přístupy racionální geriatrické farmakoterapie pro klinické farmaceuty ve specifických indikacích a pro vybrané lékové skupiny. Kurz bude obsahovat i sdělení o zvláštnostech polékových reakcí ve stáří, o diagnostických testech zaměřujících se na stanovení funkčního stavu seniorů, které mj. též rozhodují o racionální volbě léčiv ve stáří. Některé z teoretických poznatků budou procvičeny v klinických kazuistikách na konci kurzu.
Téma kurzu je vhodné pro předatestační přípravu i kontinuální vzdělávání.
 

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS