Univerzitní centrum klinické farmacie pro specializační a kontinuální vzdělávání - UCKF

  • Fotografie
  • Fotografie
  • Fotografie
  • Fotografie
  • Fotografie

Zprávy

*

Zpráva z 3. modulu „Vzdělávání v základních specifikách racionální geriatrické farmakoterapie“ (16. 6. 2023)
16. 6. 2023 proběhl v seminární místnosti Zahrady léčivých rostlin III. modul z cyklu „Vzdělávání v základních specifikách racionální geriatrické farmakoterapie“, organizovaným UCKF na téma „Demence a specifika psychofarmakologické léčby ve stáří“.

*

Zpráva z 2. modulu „Vzdělávání v základních specifikách racionální geriatrické farmakoterapie“ (12. 5. 2023)
12. 5. 2023 organizovalo UCKF v seminární místnosti Zahrady léčivých rostlin II. modul z cyklu „Vzdělávání v základních specifikách racionální geriatrické farmakoterapie“, na téma „Kardiovaskulární léčiva ve stáří a nejčastější léková pochybení“.

*

Vzdělávání v základních specifikách racionální geriatrické farmakoterapie
V období od 1. 4. 2023 do 30. 4. 2024 bude organizováno 8 vzdělávacích modulů zahrnujících interaktivní části. Vzdělávací cyklus je otevřen k účasti všem zdravotnickým pracovníkům.

 

Nejbližší vzdělávací akce

S ohledem na preference členů UCKF pokračují kurzy Univerzitního centra v tomto období nadále "online". Platící účastníci obdrží den předem link z aplikace Teams pro připojení se ke konkrétnímu kurzu.

Říjen
20.
Období COVID-19 pandémie i postpandemické období přinesly mnoho komplikací s dekompenzací řady psychiatrických onemocnění a s velkým počtem nově diagnostikovaných případů psychiatricky nemocných. Tématem tohoto kurzu bude správná diagnostika a včasná léčba úzkostných stavů, polékové příčiny úzkostných poruch a klinické a lékové faktory komplikující léčbu úzkostí. V přednáškách budou diskutovány také problémy týkající se diagnostiky a řešení polékových úzkostných reakcí. Kromě diagnosticko-terapeutických přednášek budou poznatky procvičeny s posluchači v klinických kazuistikách.
Téma kurzu je vhodné pro předatestační přípravu i kontinuální vzdělávání.
 
Prosinec
8.
Tato vzdělávací akce představí souhrnné poznatky o příčinách, klinické diagnostice a úskalích provázejících racionální léčbu malnutrice a obezity. V případě malnutrice shrne problematiku malnutričních syndromů u pacientů v kritických stavech, současná klinická doporučení a strategie postupných kroků při řešení klinických problémů spojených s malnutricí. U nosologické jednotky obezity ozřejmí současnou epidemiologickou situaci týkající se problémů s obezitou v různých věkových kategoriích, poukáže na nelékové i lékové příčiny tohoto problému a přestaví současné možnosti léčby obezity. Kurz bude tradičně obsahovat klinické kazuistiky, na kterých si posluchači procvičí poznatky z teoretických přednášek.
Téma kurzu je vhodné pro předatestační přípravu i kontinuální vzdělávání.
 

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS