Univerzitní centrum klinické farmacie pro specializační a kontinuální vzdělávání - UCKF

  • Fotografie
  • Fotografie
  • Fotografie
  • Fotografie
  • Fotografie

Zprávy

UCKF

Univerzitní centrum klinické farmacie: Plán vzdělávacích akcí podzim-zima 2021
Představujeme plán vzdělávacích akcí 2021, které proběhnou v rámci Univerzitního centra klinické farmacie.
Registrace jsou otevřené.

 
*

European Society of Clinical Pharmacy (ESCP) began to organize regular monthly webinars
If some of these events are of your interest, you are welcome to register and attend! More information on dates, professional content and speakers are avaiable on the ESCP website.

 
*

EUROAGEISM H2020 project events, May 3-7, 2021
The EUROAGEISM H2020 project and the University Centre of Clinical Pharmacy, Faculty of Pharmacy invite you to the 3rd EUROAGEISM Training School: “Perspectives of ageing in Europe” and “Discussion Day on Inappropriate prescribing in older adults in Europe and other countries”.
Abstract Book - 3rd EuroAgeism TS and Discussion Day 2021 (pdf)
Report from the EuroAgeism H2020 Training School and Discussion Day (pdf)

 

Nejbližší vzdělávací akce

Vzhledem k trvání nouzového stavu byly kurzy UCKF převedeny do odvolání do režimu "online". Platící účastníci obdrží den předem (vždy ve čtvrtek v daném týdnu) link z aplikace Teams pro připojení se ke konkrétnímu kurzu. Pro přidělení bodů v kontinuálním vzdělávání je požadováno připojení se po dobu min. 75 % přednáškového času a vyplnění zkušebních testů na konci vzdělávací akce.

Říjen
15.
Racionální farmakoterapie a úprava dávkování léků u pacientů se srdečním selháváním a arytmiemi patří k velmi významným tématům individualizované farmakoterapie na celoevropské úrovni. Kurz přestaví současné přístupy racionální farmakoterapie srdečního selhávání a nejčastějších typů arytmií a individuální rozvahy týkající se dávkování léčiv. Zaměří se i na kardiovaskulární nežádoucí účinky některých běžně indikovaných léků, zejména těch, které mohou negativně ovlivňovat srdeční rytmus a zapříčiňovat až život ohrožující srdeční arytmie nebo akutní srdeční selhání. Jak zvažovat individuální přístupy v léčbě, dynamické změny týkající se klinických parametrů i vývoje výše uvedených kardiovaskulárních onemocnění, jak volit účinné a bezpečné dávky a kombinace indikovaných léků, to bude shrnuto nejen v teoretických přednáškách, ale procvičeno i v klinických kazuistikách na konci vzdělávacího kurzu.
Téma kurzu je vhodné pro předatestační přípravu i kontinuální vzdělávání.
 

© 2021 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS