Univerzitní centrum klinické farmacie pro specializační a kontinuální vzdělávání - UCKF

  • Fotografie
  • Fotografie
  • Fotografie
  • Fotografie
  • Fotografie

Zprávy

*

Vzdělávání v základních specifikách racionální geriatrické farmakoterapie
V období od 1. 4. 2023 do 30. 4. 2024 bude organizováno 8 vzdělávacích modulů zahrnujících interaktivní části. Vzdělávací cyklus je otevřen k účasti všem zdravotnickým pracovníkům.

 
*

50. Evropský kongres klinické farmacie v Praze - ohlédnutí za prestižní mezinárodní akcí a úspěchy české klinické farmacie
Ve dnech 18. - 21. 10. 2022 proběhl v Praze 50. Evropský kongres ESCP Evropské společnosti pro klinickou farmaci pod názvem „Polyfarmakoterapie a stárnutí - vysoce individualizovaná, interdisciplinární, na pacienta orientovaná péče“.

 

Nejbližší vzdělávací akce

S ohledem na preference členů UCKF pokračují kurzy Univerzitního centra v tomto období nadále "online". Platící účastníci obdrží den předem link z aplikace Teams pro připojení se ke konkrétnímu kurzu.

Únor
24.
Cílem kurzu je umožnit posluchačům náhled do hlavních strategií léčby supraventrikulárních a ventrikulárních arytmií s orientací zejména na příčiny, patofyziologii, rizikové faktory, klinický obraz a základní management, se zahrnutím jak postupů farmakoterapeutických, tak nefarmakologických. Podrobněji budou diskutovány zejména farmakoterapeutické postupy, nejčastěji podávaná antiarytmika, jejich účinnost, bezpečnost a terapeutická hodnota v klinické praxi u různých skupin nemocných. Budou probrány i rozdíly v terapeutických přístupech a monitorování léčby u hemodynamicky stabilních a nestabilních pacientů. Účastníci si budou moci ke konci kurzu vyzkoušet své poznatky na klinických kazuistikách.
Téma kurzu je vhodné pro předatestační přípravu i kontinuální vzdělávání.
 

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS