Výběr fotografií z kurzů jaro - léto 2015

Účastníci kurzu UCKF č. VI dne 23.1.2015 pod názvem „Biologická léčiva v klinické praxi“

 

Kurz UCKF č. VI (23.1.2015) prim. MUDr. Petr Bradna, CSc. v přednášce „Biologická léčiva v revmatologii- racionální indikace, klinická účinnost a bezpečnost”

 

Kurz UCKF č. VI (23.1.2015) - Biologická léčiva v klinické praxi -Prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc. v interaktivní části - procvičení znalostí v klinických kazuistikách

 

Posluchači kurzu UCKF č. VII pořádaného dne 13.2.2015

 

Kurz UCKF č. VII (13.2.2015)- PharmDr. Vlasta Kákošová (Bratislava, Slovenská republika)- přednáška “Mechanismy hepatotoxického působení léčiv v průřezu lékových skupin, racionální přístupy v eliminaci rizik farmakoterapie“

 

Kurz UCKF č. VII (13.2.2015)- MUDr. Helena Glasová, PhD. (ŠÚKL, Bratislava, Slovenská republika)- přednáška „Cholangiopatie, negativní a pozitivní vliv léčiv“

 

Kurz UCKF č.VIII- Prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc. v přednášce „Úpravy dávkování léků u různých stupňů renálního selhání v průřezu lékových skupin“

 

Kurz UCKF č. VIII (20.3.2015) Diskuze v kuloárech- Botanická zahrada Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové

 

Kurz UCKF č. X (15.5.2015) - Doc. MUDr. Miloslav Salavec, CSc. přednáška „Lokální užití kortikosteroidů v dermatologii- účinnost, bezpečnost, racionální indikace“

 

Kurz UCKF č. X (15.5.2015) prim. MUDr. Tomáš Soukup, PhD. – přednáška „Systémová léčba kortikosteroidy- racionální indikace, účinnost, bezpečnost “

 

Účastníci kurzu UCKF č. X pořádaného dne 15.5.2015 - seminární místnost Botanické zahrady Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové

 

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS