Spolek pro vybudování Českého farmaceutického muzea

České farmaceutické muzeum

České farmaceutické muzeum (ČFM) bylo zřízeno 1. 7. 1994 jako účelové zařízení Farmaceutické fakulty. Spravuje české farmaceuticko-historické sbírky, které vznikaly od konce 19. století.

Klub přátel ČFM

Klub přátel ČFM vznikl v roce 2006, navázal na cestovní a poznávací tradice spolku.

Aktuální informace

Přehled

Spolek pro vybudování Českého farmaceutického muzea byl založen v roce 1992, je dobrovolnou nepolitickou organizací se sídlem v Hradci Králové a působí v České republice. Stanovy byly registrovány Ministerstvem vnitra ČR dne 6.10.1992. Posláním spolku je přispívat k vybudování, provozování a všestrannému využití ČFM jako společné stavovské instituce udržující památku a tradici farmaceutické profese v ČR a sdružovat její přátele.

Spolek má téměř 200 členů, ze sponzorských darů jednotlivců či farmaceutických organizací se podařilo zabezpečit sbírky, renovovat řadu sbírkových předmětů a v 6 místnostech se podařilo instalovat celou expozici "Kouzlo apatyky".

Zahraniční odborné exkurze a cesty

 

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS