Zahájení vzdělávacího období říjen - prosinec 2015

UCKF

Univerzitní vzdělávací centrum klinické farmacie pro specializační a kontinuální vzdělávání v klinické farmacii (UCKF) zahájilo svou činnost na Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy v září 2014 a nyní slaví své „první narozeniny“. Během ročního působení uvítalo na svých kurzech 388 účastníků a o jejich spokojenosti s kvalitou vzdělávacích akcí svědčí skutečnost, že se na kurzy UCKF rádi vracejí i ze vzdálených míst České republiky.

minulém pololetí byly vzdělávací kurzy UCKF zaměřeny na účinnost a bezpečnost biologických léčiv v klinické praxi, úpravy dávkování léků u různých stupňů renálního a hepatálního selhávání, kardiovaskulární polékové reakce a interpretace klinických a laboratorních změn v kazuistikách a na bezpečné užívání kortikosteroidů v systémové a lokální léčbě. Kurzy navštívili kromě farmaceutů i lékaři, sestry, studenti, postgraduální studenti a někteří akademičtí pracovníci obou farmaceutických fakult.  V dalším vzdělávacím období podzim-zima 2015 se účastníci kurzů mohou těšit na přednášky věnované účinnosti a bezpečnosti nových antidiabetik, nových antikoagulancií a dalších léčiv krátce registrovaných na farmaceutickém trhu, na kurzy o bezpečnosti a účinnosti psychofarmakologické léčby a adventní přednášky o eliminacích léčiv a změnách v účinnosti a bezpečnosti léků podléhajících terapeutickému monitorování léčiv (přednášky budou provázeny i praktickými ukázkami s využitím klinických kazuistik).

Univerzitní vzdělávací centrum klinické farmacie (UCKF) v současné době otevírá možnost dvoustranné spolupráce s různorodými praktickými pracovišti ve farmaceutickém a lékařském terénu - s lékárnami, odděleními klinické farmacie, klinickými odděleními a dalšími pracovišti, která mají zájem intenzivněji rozvíjet klinickou farmacii a racionální farmakoterapii. Centrum aktivně podporuje multidisciplinární spolupráci lékařů, farmaceutů a dalších zdravotnických pracovníků. Jeho hlavním cílem je kvalitně předávat nejnovější poznatky z klinické farmacie a racionální farmakoterapie a napomáhat rychlému transferu znalostí a zkušeností z akademických a akademicko-klinických pracovišť do klinické praxe.

V posledním dubnovém týdnu příštího roku (25.- 27.4. 2016) bude organizována první mezinárodní akce UCKF podpořená evropskou spoluprací s EU COST Action 2015- 2018. Jedná se o třídenní přednáškový kurz pod názvem „RACIONÁLNÍ A INDIVIDUALIZOVANÁ FARMAKOTERAPIE VE STÁŘÍ - PRIORITY NÁSLEDUJÍCÍCH DESETILETÍ“. Mezinárodní kurz bude v daném termínu probíhat vždy od 10 do 15 hod v Lékařském domě v Praze a zúčastní se ho jako přednášející přední odborníci z evropských zemí zabývající se individualizovanou farmakoterapií a racionální preskripcí ve stáří. Kurz představí roli klinických a dalších farmaceutů v péči o stárnoucí populaci v různých prostředích zdravotní péče.

Zveme Vás srdečně na národní akce UCKF i plánovaný mezinárodní kurz a těšíme se na shledání s Vámi na dalších akcích!

Za organizátory Univerzitního vzdělávacího centra klinické farmacie,

 

PharmDr. Daniela Fialová, PhD.
Vedoucí odborných prací UCKF
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova v Praze

 

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS