Studium v zahraničí

Fakultní dohody

Fakulta nabízejí výměnné zahraniční pobyty pro vědecko-pedagogické pracovníky a studenty na základě fakultních dohod, tj. smluv uzavřených mezi danou fakultou a zahraniční univerzitou.

Mobilita / Studium a stáže v zahraničí

Informace o zahraničnící stážích pro studenty a zaměstance fakulty. Informace pro přijíždějící studenty.

Erasmus+

Program Erasmus je spolufinancován ze zdrojů EU a MŠMT ČR a byl vytvořen se záměrem podpořit vzájemné vztahy a spolupráci vysokých škol v rámci evropského prostoru, zkvalitnit jazykovou výuku, informovat o vzdělávacích systémech v různých zemích a dát vzdělání evropský rozměr. 

 

© 2019 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS