Zpráva z 2. kurzu Univerzitního vzdělávacího centra klinické farmacie (UCKF)

Klinická biochemie pro klinické farmaceuty

Dne 10. října 2014 proběhl 2. kurz Univerzitního vzdělávacího centra klinické farmacie (UCKF) pod názvem “Klinická biochemie pro klinické farmaceuty”. Byl zaměřen na interpretace základních laboratorních výsledků při jaterních, renálních a kardiovaskulárních onemocněních. Mezi přednášejícími přijali pozvání Doc. PharmDr. Martin Beránek, PhD., Prof. MUDr. Sylvie Dusilová-Sulková, DrSc., Prof. MUDr. Petr Hůlek, CSc. a prim. MUDr. Karel Macek, CSc.- všichni odborníci z Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Z různých krajů České republiky se sjelo 46 posluchačů z řad klinických a dalších farmaceutů (např. farmaceutických technologů) a lékařů. Poprvé se tím na platformě UCKF začala realizovat myšlenka mezioborového vzdělávání s intenzivní výměnou poznatků. V proběhlých přednáškách a diskusích zaznělo, že markery polékových reakcí zasluhují v klinické praxi větší pozornost, než jim doposud byla věnována. Komplexní znalosti pacienta a rizik farmakoterapie ze strany klinických farmaceutů a časný záchyt laboratorních změn a jejich kvalitní intepretace ze strany klinických biochemiků mohou významně přispět k lepší a časné diagnostice polékových reakcí. Pokračování problematiky je plánováno v roce 2015.

 

Doc. PharmDr. Martin Beránek, PhD.
přednáška „Interpretace laboratorních výsledků ve vztahu k nežádoucím účinkům léčiv“

 

Prof. MUDr. Sylvie Dusilová-Sulková, DrSc.
přednáška „Renální selhávání- interpretace laboratorních výsledků, racionální intervence v úpravách dávkování léků“

 

Z různých krajů ČR se zúčastnilo kurzu 46 účastníků - farmaceuté, kliničtí farmaceuté, biochemici a farmaceutičtí technologové.

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS