Informace pro veřejnost

Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Nejnovější zprávy

Zlaté promoce absolventů z roku 1974

Vydáno: 15.04.2024

V sobotu 13. 4. 2024 oslavila Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové první Zlatou promoci svých absolventů. Naši absolventi si připomněli 50. výročí promoce v roce 1974.

Zájem o Erasmus+ rapidně roste, přibývá i příjezdů na UK

Vydáno: 14.04.2024

Program Erasmus+ na Univerzitě Karlově představuje nejvyužívanější možnost k vycestování za studiem do zahraničí. V současné době Univerzita Karlova v rámci programu Erasmus+ spolupracuje s bezmála 800 univerzitami.

Bulletin děkana – 2/2024

Vydáno: 12.04.2024

Děkan doc. PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D. informuje akademickou obec o těch nejvýznamnějších událostech na fakultě proběhlých či očekávaných.

Další zprávy →

Ocenění a úspěchy

Úspěch gymnazistky Gabriely Boukalové na EXPO SCIENCE AMAVET s tématem vypracovaným na Farmaceutické fakultě UK

Vydáno: 10.04.2024

Dne 27. března 2024 se v Praze v Ústavu molekulární genetiky Akademie věd ČR konalo národní finále XXIX. ročníku Soutěže vědeckých a technických projektů středoškolské mládeže EXPO SCIENCE AMAVET. 

Student Mykyta Starovoit se umístil na 2. místě v soutěži „O cenu Karla Štulíka 2024“

Vydáno: 06.02.2024

Student magisterského studijního programu Farmacie Mykyta Starovoit se úspěšně zúčastnil celostátní soutěže o nejlepší studentskou vědeckou práci v oboru analytická chemie „O cenu Karla Štulíka 2024“.

Cenu Josefa Hlávky pro rok 2023 získala PharmDr. Diana Dimunová, Ph.D.

Vydáno: 23.11.2023

Mezi oceněnými studenty z Univerzity Karlovy je zástupkyně Farmaceutické fakulty v Hradci Králové, PharmDr. Diana Dimunová, Ph.D., která cenu získala za své mimořádné výsledky během postgraduálního studia.

Další úspěchy →

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS