Informace pro veřejnost

Nejnovější zprávy

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové přivítala na své půdě velký počet zájemců o studium

Vydáno: 15. 12. 2017

Na Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové se dne 13. 12. 2017 uskutečnil Den otevřených dveří pro středoškolské studenty, kteří uvažují o studiu programů Farmacie a Zdravotnická bioanalytika na naší fakultě.

Projekt Modernizace výukových prostor na Farmaceutické fakultě UK za účelem zvýšení kvality vzdělávání

Vydáno: 13. 12. 2017

Projekt s názvem Modernizace výukových prostor na Farmaceutické fakultě UK za účelem zvýšení kvality vzdělávání byl schválen k finanční podpoře z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

„Smršť“ ocenění pro skupinu Patologie a farmakologie kardiovaskulárního systému

Vydáno: 12. 12. 2017

Ve dnech 7. – 9. 12. 2017 se konal v Olomouci 21. kongres o ateroskleróze pořádaný Českou společností pro aterosklerózu. V rámci kongresu byly hodnoceny nejlepší publikace a postery.

Ocenění a úspěchy

„Smršť“ ocenění pro skupinu Patologie a farmakologie kardiovaskulárního systému

Vydáno: 12. 12. 2017

Ve dnech 7. – 9. 12. 2017 se konal v Olomouci 21. kongres o ateroskleróze pořádaný Českou společností pro aterosklerózu. V rámci kongresu byly hodnoceny nejlepší publikace a postery.

Cenu Josefa Hlávky pro rok 2017 získal PharmDr. Lukáš Opálka, Ph.D.

Vydáno: 6. 12. 2017

Cena Josefa Hlávky pro nejlepší studenty a absolventy je určena pro talentované studenty v bakalářském, magisterském nebo doktorském studiu, kteří prokázali výjimečné schopnosti a tvůrčí myšlení ve svém oboru, do 33 let jejich věku.

Výzkumná práce Farmaceutické fakulty UK oceněna Českou lékařskou společností JEP

Vydáno: 28. 11. 2017

Vědecká práce popisující novou skupinu léčiv pro urychlení metabolismu toxinů nebo endogenních látek byla oceněna Českou lékařskou společností JEP v kategorii nejlepší experimentální práce za rok 2016.

© 2017 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS