Proč studovat na Farmaceutické fakultě UK

  • Farmaceutická fakulta je součástí prestižní Univerzity Karlovy, nejstarší, největší a v zahraničí jednoznačně nejuznávanější univerzity v České republice.
  • Fakulta je nejvýznamnějším centrem farmaceutického výzkumu v ČR a z hlediska vědecké činnosti patří mezi špičkové výzkumné instituce v naší republice.
  • Vystudovat není snadné, ale získané vysokoškolské diplomy jsou podloženy skutečnými znalostmi vysoké kvality, na nichž je možné stavět při volbě budoucí profese.
  • Farmacie a jí blízké obory nabízejí volbu smysluplných a naplňujících, ale také trvale žádaných a vysoce oceňovaných povolání ve službách navracení lidského zdraví.

Jaroslav Roh Moderní léčiva mají ohromný potenciál vyléčit nebo alespoň zmírnit většinu lidských onemocnění, ale bohužel také představují riziko vzhledem k nežádoucím účinkům a interakcím. Naše studenty učíme tento potenciál plně využívat.

Farmaceut je odborník s jedinečnou odbornou erudicí a kombinací znalostí a kompetencí, který má významnou roli v systému zdravotní péče. Pracuje nejen v lékárenství, ale i u lůžka pacienta v rámci klinické farmacie.

Zdravotnický bioanalytik se naopak věnuje zpracování a analýze biologického materiálu v laboratořích. Výsledky vyšetření pomáhají v diagnostice a léčbě pacientů.

Farmaceutická fakulta je součástí prestižní Univerzity Karlovy. Vystudovat u nás není jednoduché a rozhodně nenabízíme vysokoškolský diplom „zadarmo“. Přesto, anebo právě proto ale věřím, že ti nejlepší z vás si pro své vysokoškolské studium zvolí právě naši fakultu!

Těšíme se na shledanou!

doc. PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D.
děkan fakulty

Kvalitní studium
 

Pro studium na fakultě je typická multidisciplinarita, většina oborových disciplin vychází z chemie a biologie. Pokud jsou vám tyto obory přírodních věd blízké, pak stojí za to vzít naši fakultu do úvahy při hledání vaší životní profese. Můžete si vybrat jeden ze dvou studijních programů, kterými jsou Farmacie a Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví.

Co vidíme dále jako zásadní? Vysokých škol a fakult dnes existuje velké množství s obrovskou různorodostí, bohužel často také s velmi rozdílnou kvalitou. Na mnoha školách není obtížné získat diplom. Naše fakulta k nim nepatří, studium u nás je náročné. Věříme ale, že mnoho mladých lidí touží po kvalitním vzdělání a jsou připraveni věnovat jeho získání odpovídající úsilí. Také proto je diplom z naší fakulty prestižní.

A konečně - vystudujete obor, který má smysl, který je blízko lidskému zdraví, který mu podává pomocnou ruku.

Vynikající uplatnění

Jako naši absolventi nebudete mít problém při uplatnění v praxi.

Farmaceut, jako všestranně vzdělaný odborník v oboru léčiv, má za sebou složité a obtížné studium, jehož podstatou je účelné skloubení chemie a biologie. Jejich vyvážená kombinace spolu s disciplínami zaměřenými na praktické dovednosti v lékárně a na každodenní potřeby pacienta vybavuje absolventy schopností komunikovat s chemiky, biology, lékaři, technology farmaceutických firem a dalšími odborníky. Absolventi mají široké možnosti uplatnění v praxi, a byť většina z nich míří do lékáren, každým rokem stoupá množství těch, kteří nastupují do farmaceutických firem či v chemickém nebo biomedicínském výzkumu.

Program Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví vychovává odborníky pro práci v bioanalytických, mikrobiologických, hematologických, imunologických a dalších laboratořích, které dnes patří do standardního vybavení zdravotnických zařízení.

Zapojení do výzkumu

V kontextu bouřlivého rozvoje různých chemických a biomedicínských disciplín ve třetím tisíciletí, nabízí naše fakulta unikátní podmínky pro rozvoj vědy a poznání, na kterém se podílí nemalý počet studentů, a to zejména v doktorských studijních programech, jejichž hlavním cílem je vzdělávání odborníků pro výzkum v jednotlivých farmaceutických disciplínách.

Každoročně z našich laboratoří vychází více než stovka odborných prací, které se daří publikovat v nejprestižnějších vědeckých časopisech. Naši pracovníci jsou též původci významných patentově chráněných vynálezů. Studenti, kteří se rozhodnou u nás studovat, mají možnost se do vědecké činnosti zapojit a mnozí již získali na poli vědeckého bádání významná ocenění. Můžete se k nim připojit!

... a město Hradec Králové

Nikoliv bezdůvodně získal Hradec Králové, kde sídlí naše fakulta, přízvisko "Salón republiky". Je městem krásným, výstavním, zároveň starobylým i moderním. Město položené na soutoku řek Labe a Orlice vám přiroste k srdci svou čistotou, zelení a klidem. Zároveň poskytuje bohatou nabídku vyžití ve všech oblastech lidského zájmu, od kultury přes přírodu až ke sportu. Hradec Králové se pravidelně objevuje na prvních místech v žebříčku měst "nejlepších k životu" v České republice.

V Hradci se setkáte s mnoha novými lidmi, často budoucími kamarády na celý život, můžete zde poznat krásu studentského života. Nakonec - seznamte se s pohledem samotných studentů.

 

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS