Vzdělávací akce UCKF

Přehled vzdělávacích akcí 2022

 • REGISTRACE na nové vzdělávací akce únor - červen 2022 jsou OTEVŘENY.
 • Podmínky registrace
 • Kurzy jsou ohodnoceny v kontinuálním vzdělávání ČLnK
 • Vedoucí kurzů: doc. PharmDr. Daniela Fialová, Ph.D.

Vzhledem k trvání pandemické situace jsou kurzy UCKF převedeny do odvolání do režimu "online". Platící účastníci obdrží den předem (vždy ve čtvrtek v daném týdnu) link z aplikace Teams pro připojení se ke konkrétnímu kurzu. Pro přidělení bodů v kontinuálním vzdělávání je požadováno připojení se po dobu min. 75 % přednáškového času a vyplnění zkušebních testů na konci vzdělávací akce. Pokyny k platbám a průběhu kurzů UCKF online

50. Evropské sympozium klinické farmacie

 • Termín: 19.–21. říjen 2022
 • Místo konání: Praha
 • Stručná anotace: Odborný obsah sympozia bude zaměřen na problematiku stárnutí populace, vysoce individualizovanou farmakoterapii ve stáří a podporu rozvoje klinicko-farmaceutických služeb v různých prostředích zdravotní péče. Vědecký program bude zahrnovat plenární přednášky, minisympozia, workshopy, ústní sdělení, posterové prezentace, posterová diskusní fóra a různorodé networkingové aktivity.
 • Podrobnosti →

Sympozia přidružená k Evropskému kongresu klinické farmacie

 • Termín: 19.–20. říjen 2022 odpoledne
 • Místo konání: Praha, prezenčně
 • Stručná anotace: V tomto roce proběhne již 50. evropský kongres ESCP- European Society of Clinical Pharmacy, tj. Evropské společnosti pro klinickou farmacii, který se koná v Praze pod názvem "Polyfarmakoterapie a stárnutí - vysoce individualizová, interprofesionální péče zaměřená na pacienta". Klinické platformy v České republice se na tento kongres intenzivně připravují a UCKF - Univerzitní centrum klinické farmacie - Vás srdečně zve na odpolední afiliovaná sympozia k tomuto evropskému kongresu. Pokud finanční prostředky nebo čas brání Vaší plné účasti na vlastním kongresu, přijďte se podívat odpoledne na tato sympozia a zapojit se do diskusí. Afiliovaná sympozia budou probíhat 19.10.2022 (v čj., se simultánním překladem do aj) a 20.10.2022 (pouze v aj.), vždy v časech 13.30-15:30 hod a 16:00-18:00 hod.
 • Podrobnosti a registrace →

KURZ č. 45: Revmatologická onemocnění - účinnost a bezpečnost farmakoterapeutických postupů a moderních přístupů biologické léčby

 • Termín: 4. 11. 2022 , 10-16 hod.
 • Místo konání: Kurz proběhne ONLINE
 • Stručná anotace: Kurz shrne různorodé terapeutické přístupy v léčbě nejčastějších revmatických onemocnění, jejich klinickou účinnost a bezpečnost a evidence současných klinických studií týkající se přínosu a rizik běžně podávaných farmakoterapeutických postupů. Cílem kurzu bude přiblížit i novinky z oblasti biologické léčby revmatických onemocnění a současné poznatky týkající se účinnosti a bezpečnosti biologik dostupných na farmaceutickém trhu pro léčbu revmatických onemocnění. Přednášené poznatky budou v interaktivních částech kurzu procvičeny v klinických kazuistikách.
 • Téma kurzu je vhodné pro předatestační přípravu i kontinuální vzdělávání.
 • Registrace a program →

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS