Vzdělávací akce UCKF

Přehled vzdělávacích akcí 2023

 • REGISTRACE na nové vzdělávací akce jsou OTEVŘENY.
 • Podmínky registrace
 • Kurzy jsou ohodnoceny v kontinuálním vzdělávání ČLnK
 • Vedoucí kurzů: doc. PharmDr. Daniela Fialová, Ph.D.

Vzhledem k trvání pandemické situace jsou kurzy UCKF převedeny do odvolání do režimu "online". Platící účastníci obdrží den předem (vždy ve čtvrtek v daném týdnu) link z aplikace Teams pro připojení se ke konkrétnímu kurzu. Pro přidělení bodů v kontinuálním vzdělávání je požadováno připojení se po dobu min. 75 % přednáškového času a vyplnění zkušebních testů na konci vzdělávací akce. Pokyny k platbám a průběhu kurzů UCKF online

KURZ č. 49: Úzkostné poruchy – současné terapeutické přístupy. Polékové psychiatrické reakce.

 • Termín: 20. 10. 2023 , 10-16 hod.
 • Místo konání: Kurz proběhne ONLINE
 • Stručná anotace: Období COVID-19 pandémie i postpandemické období přinesly mnoho komplikací s dekompenzací řady psychiatrických onemocnění a s velkým počtem nově diagnostikovaných případů psychiatricky nemocných. Tématem tohoto kurzu bude správná diagnostika a včasná léčba úzkostných stavů, polékové příčiny úzkostných poruch a klinické a lékové faktory komplikující léčbu úzkostí. V přednáškách budou diskutovány také problémy týkající se diagnostiky a řešení polékových úzkostných reakcí. Kromě diagnosticko-terapeutických přednášek budou poznatky procvičeny s posluchači v klinických kazuistikách.
 • Téma kurzu je vhodné pro předatestační přípravu i kontinuální vzdělávání.
 • Registrace a program →

KURZ č. 50: Problémy s nadváhou a malnutricí – moderní přístupy v léčbě

 • Termín: 8. 12. 2023 , 10-16 hod.
 • Místo konání: Kurz proběhne ONLINE
 • Stručná anotace: Tato vzdělávací akce představí souhrnné poznatky o příčinách, klinické diagnostice a úskalích provázejících racionální léčbu malnutrice a obezity. V případě malnutrice shrne problematiku malnutričních syndromů u pacientů v kritických stavech, současná klinická doporučení a strategie postupných kroků při řešení klinických problémů spojených s malnutricí. U nosologické jednotky obezity ozřejmí současnou epidemiologickou situaci týkající se problémů s obezitou v různých věkových kategoriích, poukáže na nelékové i lékové příčiny tohoto problému a přestaví současné možnosti léčby obezity. Kurz bude tradičně obsahovat klinické kazuistiky, na kterých si posluchači procvičí poznatky z teoretických přednášek.
 • Téma kurzu je vhodné pro předatestační přípravu i kontinuální vzdělávání.
 • Registrace a program →

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS