Vzdělávací akce UCKF

Přehled vzdělávacích akcí 2023

 • REGISTRACE na nové vzdělávací akce jsou OTEVŘENY.
 • Podmínky registrace
 • Kurzy jsou ohodnoceny v kontinuálním vzdělávání ČLnK
 • Vedoucí kurzů: doc. PharmDr. Daniela Fialová, Ph.D.

Vzhledem k trvání pandemické situace jsou kurzy UCKF převedeny do odvolání do režimu "online". Platící účastníci obdrží den předem (vždy ve čtvrtek v daném týdnu) link z aplikace Teams pro připojení se ke konkrétnímu kurzu. Pro přidělení bodů v kontinuálním vzdělávání je požadováno připojení se po dobu min. 75 % přednáškového času a vyplnění zkušebních testů na konci vzdělávací akce. Pokyny k platbám a průběhu kurzů UCKF online

KURZ č. 48: Racionální užití antibiotik v život ohrožujících a dalších klinicky závažných situacích. Možnosti náhrad při limitované dostupnosti některých antibiotik.

 • Termín: 27. 4. 2023 , 10-16 hod.
 • Místo konání: Kurz proběhne ONLINE
 • Stručná anotace: Užití antibiotik v život ohrožujících a jiných klinicky závažných situacích vyžaduje schopnost rychlého klinického rozhodování, dobrou znalost farmakokinetiky dostupných antibiotik i vhodnou volbu kombinovaných lékových režimů pro léčbu závažných infekcí. Kurz přinese vhled do problematiky život ohrožujících infekcí a ověřených postupů a principů rozhodování v těchto klinických situacích. Přiblíží také posluchačům stávající mikrobiologickou situaci v ČR, vzpomene na nedostatek základních antibiotik v minulých měsících a představí současná doporučení, jak v obdobných situacích postupovat. V diskusích se zkušenými lektory budou pro obě oblasti připraveny pro posluchače modelové kazuistiky.
 • Téma kurzu je vhodné pro předatestační přípravu i kontinuální vzdělávání.
 • Registrace a program →

XXVI. Pracovní den klinické farmacie Sekce klinické farmacie ČFS ČLS JEP

 • Termín: 9. 6. 2023
 • Místo konání: Lékařský dům, Praha
 • Stručná anotace: Pracovní den Sekce klinické farmacie ČFS ČLS JEP bude v tomto roce zaměřen na problematiku hematologie a hematoonkologie, zejména na interpretace hematologických a hematoonkologických vyšetření, terapeutickou hodnotu léků užívaných u hematologicky nebo hematoonkologicky nemocných, individualizaci léčby DOACs a na interdisciplinární spolupráci klinických farmaceutů s lékaři v těchto oblastech. Přihlašování na akci bude otevřeno na stránkách Sekce KF ČFS ČLS JEP. Těšíme se na shledání s Vámi!
 • Registrace a program →

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS