Vzdělávací akce UCKF

Přehled vzdělávacích akcí podzim 2018

 • REGISTRACE na nové vzdělávací akce 2018 jsou OTEVŘENY.
 • Podmínky registrace
 • Kurzy jsou ohodnoceny v kontinuálním vzdělávání ČLnK
 • Vedoucí kurzů: PharmDr. Fialová Daniela, PhD.

KURZ č. 23: Antidepresiva v individualizované léčbě - indikace, klinická významnost rizik farmakoterapie a možnosti individualizace lékových schémat

 • Termín: 2. 3. 2018, 10-16 hod.
 • Místo konání: Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové - Zahrada léčivých rostlin, hlavní seminární místnost
 • Stručná anotace: Antidepresiva patří k nejčastěji indikovaným léčivům ze skupiny psychofarmak. Jejich odlišný vliv na neuromediátorové systémy umožňuje vyšší individualizaci léčby v případě jejich užití v terapii deprese i v dalších specifických indikacích (např. v hypnosedativní léčbě, v terapii anorexie, anxiolytické léčbě, apod.). Účinky antidepresiv lze potencovat nebo kontraregulovat řadou léčiv. Z tohoto důvodu je nezbytné při volbě správného antidepresiva zohlednit všechny významné poznatky z oblasti farmakokinetiky, farmakodynamiky, receptorové a neuromediátorové selektivity léčiv, komorbidity pacienta, relativní kontraindikace, komedikaci, lékové interakce, ale i předpokládanou účinnost léčby a znalosti týkající se předpokládané významnosti rizik farmakoterapie. Kurz přinese souhrn poznatků s příklady racionálního a naopak iracionálního podávání antidepresiv z pohledu individualizované léčby, poznatky týkající se klinické významnosti serotoninergního a noradrenergního syndromu, interakcí lék-nemoc a lékových interakcí u nejčastěji indikovaných léčiv ze skupiny antidepresiv (SSRI, SNRI a NaSSa), ale i u dalších antidepresiv.
 • Téma kurzu je vhodné pro předatestační přípravu i kontinuální vzdělávání.
 • Registrace a program →

KURZ č. 24: Obezita, malnutrice a deficity vitamínů a minerálů - klinická diagnostika, komplikace a současné přístupy v racionální farmakoterapii

 • Termín: 13. 4. 2018, 10-16 hod.
 • Místo konání: Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové - Zahrada léčivých rostlin, hlavní seminární místnost
 • Stručná anotace: Kurz nabídne posluchačům podrobný klinický vhled do etiopatogeneze, projevů, diagnostiky a správné léčby syndromů obezity, malnutrice a deficitu vitamínů a minerálů. Bude se zabývat i změnou terapeutické účinnosti a bezpečnosti léků u obézních a malnutričních pacientů. Zdůrazní jak racionální strategie léčby syndromů obezity a malnutrice, tak rizika lékových komplikací u těchto syndromů.
 • Téma kurzu je vhodné pro předatestační přípravu i kontinuální vzdělávání.
 • Registrace a program →

KURZ č. 25: Trombofilní a proagregační stavy, antikoagulancia a antiagregancia - profylaktická a kauzální léčba, možnosti individualizace lékových schémat

 • Termín: 22. 6. 2018, 10-16 hod.
 • Místo konání: Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové - Zahrada léčivých rostlin, hlavní seminární místnost
 • Stručná anotace: Kurz shrne klinické přístupy v racionální antikoagulační léčbě a klinické situace, za kterých je vhodné volit různé režimy antikoagulancií nebo antiagregancií. Budou probrána nejčastěji indikovaná antiagregační léčiva a antikoagulancia (warfarin, NOACs, LMWH a heparin) a standardní a individualizované přístupy v antiagregační a antikoagulační léčbě.
 • Téma kurzu je vhodné pro předatestační přípravu i kontinuální vzdělávání.
 • Registrace a program →

 

© 2018 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS