Vzdělávací akce UCKF

Přehled vzdělávacích akcí 2023

  • REGISTRACE na nové vzdělávací akce jsou OTEVŘENY.
  • Podmínky registrace
  • Kurzy jsou ohodnoceny v kontinuálním vzdělávání ČLnK
  • Vedoucí kurzů: doc. PharmDr. Daniela Fialová, Ph.D.

Vzhledem k trvání pandemické situace jsou kurzy UCKF převedeny do odvolání do režimu "online". Platící účastníci obdrží den předem (vždy ve čtvrtek v daném týdnu) link z aplikace Teams pro připojení se ke konkrétnímu kurzu. Pro přidělení bodů v kontinuálním vzdělávání je požadováno připojení se po dobu min. 75 % přednáškového času a vyplnění zkušebních testů na konci vzdělávací akce. Pokyny k platbám a průběhu kurzů UCKF online

KURZ č. 46: Management léčby nejčastějších typů arytmií a terapeutická hodnota antiarytmik v různých klinických situacích

  • Termín: 24. 2. 2023 , 10-16 hod.
  • Místo konání: Kurz proběhne ONLINE
  • Stručná anotace: Cílem kurzu je umožnit posluchačům náhled do hlavních strategií léčby supraventrikulárních a ventrikulárních arytmií s orientací zejména na příčiny, patofyziologii, rizikové faktory, klinický obraz a základní management, se zahrnutím jak postupů farmakoterapeutických, tak nefarmakologických. Podrobněji budou diskutovány zejména farmakoterapeutické postupy, nejčastěji podávaná antiarytmika, jejich účinnost, bezpečnost a terapeutická hodnota v klinické praxi u různých skupin nemocných. Budou probrány i rozdíly v terapeutických přístupech a monitorování léčby u hemodynamicky stabilních a nestabilních pacientů. Účastníci si budou moci ke konci kurzu vyzkoušet své poznatky na klinických kazuistikách.
  • Téma kurzu je vhodné pro předatestační přípravu i kontinuální vzdělávání.
  • Registrace a program →

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS