Zpráva z Evropské tréninkové školy ERASMUS+ BIP programu Farmaceutické fakulty UK pořádané ve spolupráci s experty projektu I-CARE4OLD H2020 a ESCP

19.01.2024

V období od října do listopadu 2023 byla v Praze uspořádána Evropská tréninková škola pod názvem „Pokroky v evropském výzkumu v racionální geriatrické farmakoterapii a oblasti v “deprescribingu” u geriatrických nemocných”, financovaná ERASMUS+ BIP programem Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové a organizovaná ve spolupráci s vyzvanými experty mezinárodního projektu I-CARE4OLD H2020 a Evropské společnosti pro klinickou farmacii (ESCP - European Society of Clinical Pharmacy).

Hlavním cílem tréninkové školy bylo poskytnout účastníkům (převážně mladým postgraduálním studentům) aktuální znalosti a dovednosti v metodologii geriatrického farmakoepidemiologického výzkumu, ve správném designování a provádění studií v oblasti “deprescribingu” u geriatrických pacientů, v moderních metodách realizace dotazníkových šetření a v nových přístupech modelování “outcome” studií s pomocí umělé inteligence (AI, z angl. artificial intelligence). Evropské tréninkové školy se zúčastnili postgraduální studenti ze 7 evropských zemí a 7 univerzit, konkrétně z Goetheho Univerzity ve Frankfurtu v Německu, z Univerzity v Záhřebu v Chorvatsku, z Univerzity v Bělehradě v Srbsku, Univerzity Komenského na Slovensku, z Lékařské univerzity v Litvě, z Univerzity v Marmaře v Turecku a z Univerzity Karlovy v České republice.

Celý ERASMUS+ BIP program se skládal ze 2 virtuálních akcí před a po fyzické události v Praze (virtuální školení proběhla 23. října a 30. listopadu 2023) a týdenní tréninkové fyzické školy v Praze, organizované na různých, historicky významných místech Univerzity Karlovy. Z expertů projektu I-CARE4OLD se účastnili odborných přednášek, workshopů a diskusních setkání doc. PharmDr. Daniela Fialová, Ph.D., Farmaceutická fakulta UK (členka VZ5 a VZ6 projektu I-CARE4OLD a hlavní organizátorka tréninkové školy), prof. Emiel O. Hoogendijk z Vrije University v Amsterdamu v Nizozemí (epidemiolog a vedoucí VZ6 projektu I-CARE4OLD), MUDr. Maria Beatrice Zazzara, Ph.D. z Katolické Univerzity v Římě v Itálii (farmakoepidemioložka a spolupracovnice na VZ5 projektu I-CARE4OLD) a Dr. Mikko Nutinen, Ph.D. z Nordic Heathcare Group z Helsinek z Finska (expert na umělou inteligenci a spolupracovník na výstupech VZ5 a VZ7 projektu I-CARE4OLD). K odbornému programu Evropské tréninkové školy významně přispěli i prof. Annemie Sommers, Ph.D. z Univerzity a fakultní nemocnice v Gentu v Belgii (profesorka klinické farmacie a členka Výzkumné skupiny “deprescribingu” pod ESCP) a prof. Martin Henman, Ph.D. z Trinity College v Dublinu v Irsku (odborník na farmakoepidemiologii a předseda Výzkumného výboru ESCP). Účastníci byli odborným programem nadšeni a během týdenní tréninkové školy vytvořili podskupiny, které začaly spolupracovat na některých publikacích využívající dílčí výstupy projektu I-CARE4OLD, např. výstupy ze systematických přehledů literatury o negativních dopadech užívání sedativních a anticholinergních léčiv u seniorů (VZ5) nebo výstupy analýz prediktivních faktorů nezahájení žádné léčby (farmakologické i nefarmakologické) u depresivních seniorů v domácí péčí v 6 evropských zemích (VZ6 projektu I-CARE4OLD). Kontakty mezi účastníky a odborníky zůstávají dále aktivní i po skončení tréninkové školy při spolupráci na plánovaných odborných publikacích.

Rektorát Univerzity Karlovy ohodnotil tento ERASMUS+ BIP program FaF UK jako velmi významnou a inovativní interdisciplinární akci roku 2023!

Fotogalerie

Den 1. (23. října 2023)

Inovativní přístupy při plánování farmakoepidemiologických studií v oblasti “deprescribingu” u geriatrických pacientů

Přednášející a vedoucí workshopů: doc. PharmDr. Daniela Fialová, Ph.D., Farmaceutická fakulta UK (VZ5 a VZ6 projektu I-CARE4OLD H2020, členka Vědeckého výboru ESCP a Výzkumné skupiny ESCP zaměřené na výzkum v oblasti “deprescribingu”), prof. Annemie Somers z University v Ghentu v Belgii (členka Výzkumné skupiny ESCP pro geriatrický “deprescribing”)

pts-02pts-04pts-05pts-06pts-07pts-08

Den 2. (24. října 2023)

Tradiční a inovativní přístupy v plánování epidemiologických a farmakoepidemiologických studií v klinické farmacii v geriatrii

Přednášející a vedoucí workshopů: prof. Emiel O. Hoogendijk, Vrije University v Amsterdamu v Nizozemí (vedoucí VZ6 projektu I-CARE4OLD H2020) a prof. Martin Henman z Trinity College v Dublinu v Irsku (předseda Vědeckého výboru ESCP)

pts-16pts-11pts-13pts-09pts-14pts-17pts-18pts-19

Den 3. (25. října 2023)

Geriatrické studie “dopadů” (“outcomes”) výhody a nevýhody různorodých designů, správné interpretace výsledků

Přednášející a vedoucí workshopu: MUDr. Maria Beatrice Zazzara, Ph.D., Universita Cattolica del Sacro Cuore v Římě v Itáli (výzkumnice VZ5 projektu I-CARE4OLD H2020)

pts-21pts-20pts-22pts-23pts-24pts-25pts-26pts-27

Den 4. (26. října 2023)

Návštěva Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové

Diskusní setkání s pregraduálními studenty FaF UK, děkanem fakulty doc. Jaroslavem Rohem a fakultním ERASMUS+ koordinátorem prof. Přemkem Mladěnkou, Prezentace o evropských geriatrických projektech řešených na evropské úrovni (doc. PharmDr. Daniela Fialová, Ph.D. a MUDr. Marie Beatrice Zazzara, Ph.D.). Prezentace účastníků Evropské tréninkové školy, představení jejich Univerzit a výzkumných prací.

pts-29pts-28pts-30pts-31pts-32pts-33pts-34pts-35

Den 5. (27. října 2023)

Využití modelů umělé inteligence v analýzách “outcomes” studií, interpretace analytických výstupů

Dr. Mikko Nutinen, Ph.D., Nordic Healthcare Group, Helsinky, Finsko (expert na umělou inteligenci a datový analytik. VZ5 projektu I-CARE4OLD H2020)

pts-39pts-36pts-40pts-41pts-42pts-43

Děkujeme za vynikající spolupráci všem odborníkům z projektu I-CARE4OLD H2020 a z Evropské společnosti pro klinickou farmacii - ESCP, všem účastnícím se studentům a univerzitám, projektové manažerce a administrátorce ERASMUS+ BIP projektu Ing. Andree Vokálové z Katedry klinické a sociální farmacie FaF UK, kolegům z Evropské kanceláře (EK) Rektorátu Univerzity Karlovy - paní Mgr. Ester Brožové (vedoucí EK), paní Mgr. Jelizavetě Gettě a Bc. Pavlovi Knapovi a kolegům z ERASMUS kanceláře Farmaceutické fakulty UK, zejména prof. Přemyslu Mladěnkovi (fakultnímu ERASMUS koordinátorovi) a Ing. Haně Krieglerové.

Text: Ing. Andrea Vokálová a doc. PharmDr. Daniela Fialová, Ph.D.
Foto: Ing. Andrea Vokálová

EU

Tato Evropská tréninková škola byla finančně podpořena programem ERASMUS+ BIP Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové a dále odborně podpořena projektem I-CARE4OLD H2020 č. 965341, Evropskou společností klinické farmacie, Univerzitním centrem klinické farmacie FaF UK, Výzkumným programem Cooperatio FaF UK a projektem SVV 260 665

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS