Úřední deska

Povinnost zveřejňování informací formou úřední desky je dána § 49 odst.5 Zákona o vysokých školách. Konkrétní podmínky pro Farmaceutickou fakultu upravuje Statut Faf, čl. 58. Úřední deska fakulty je umístěna v prostoru vestibulu fakulty.

Informace o podatelně

Zařazeno pod: Správní oddělení

Informace o podatelně povinně zveřejňované dle Vyhlášky č. 259/2012 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění vyhlášky č. 283/2014 Sb.

Opatření děkana č. 2014/08: Pokyny k evidenci studijních výsledků ve Studijním Informačním Systému UK

Zařazeno pod: Studijní oddělení

Od akademického roku 2014/15 je na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové zavedena pouze elektronická evidence plnění studijních povinností, tzv. elektronický index (ve zkratce "E-index") a zároveň se ruší Výkazy o studiu („indexy“) v papírové formě. Tato změna se týká evidence studijních výsledků všech studentů bakalářského, magisterského, navazujícího magisterského i doktorského studia.

Profil Farmaceutické fakulty UK na www.e-zakazky.cz

Zařazeno pod: Veřejné zakázky

Profil Farmaceutické fakulty UK na certifikovaném informačním systému o uveřejněných veřejných zakázkách www.e-zakazky.cz

Úřední deska Farmaceutické fakulty UK

© 2017 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS