Bakalářské studium

Na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové lze studovat bakalářské studium prezenční nebo kombinovanou formou. Během studia se student povinně zúčastňuje zapsaných seminářů, cvičení a praktických stáží a prokazuje své znalosti skládáním zápočtů a zkoušek. Při slavnostní promoci pak získá titul bakalář (Bc.). V současné době nabízí fakulta zájemcům o bakalářské studium jeden studijní program.

Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví

Studijní program "Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví" je koncipován jako bakalářský, tříletý, zakončený státní bakalářskou zkouškou a obhajobou bakalářské práce. Absolvent studijního programu Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví se výrazně odlišuje od absolventa studijního programu Farmacie, proto také tento absolvent nemá kvalifikaci pro práci v lékárenské službě.
Více informací →

Kombinovaná forma studia pro uchazeče z praxe

Bakalářský studijní program Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví je otevírán také v kombinované formě studia a umožní současným pracovníkům se středoškolským vzděláním ve všech typech laboratoří klinických oborů, v laboratořích transfúzního lékařství a hygienické služby zvýšení kvalifikace absolvováním tříletého bakalářského studijního programu. U uchazečů se předpokládá praxe v oboru.
Více informací →

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS