Vzdělávání v základních specifikách racionální geriatrické farmakoterapie

Vzdělávání v základních specifikách racionální geriatrické farmakoterapie

Univerzitní vzdělávací centrum klinické farmacie Farmaceutické fakulty UK ve spolupráci s Českou geriatrickou a gerontologickou společností ČLS J.E. Purkyně zahajuje v tomto roce nový vzdělávací cyklus pod názvem „Vzdělávání v základních specifikách racionální geriatrické farmakoterapie“, který je otevřen k účasti všem zdravotnickým pracovníkům.

V období od 1. 4. 2023 do 30. 4. 2024 bude organizováno 8 vzdělávacích modulů zahrnujících interaktivní části, jejichž realizace je v této pilotní fázi podpořena Národním plánem obnovy, projektem Transformace pro VŠ na UK / Reg. č. projektu: NPO_UK_MSMT-16602/2022. Díky této podpoře je účast na vzdělávacích akcích v pilotní fázi (do 04/2024) zdarma, další cykly opakování budou zpoplatněny.
Více informací...

Přihlášení na vzdělávací moduly

13. 4. 2023 Modul I. (Zahajovací akce)
Stárnutí populace a úskalí racionální geriatr. farmakoterapie v různých prostředích zdravotní péče
Program
Zpráva a fotogalerie

12. 5. 2023 Modul II.
Kardiovaskulární léčiva ve stáří a nejčastější léková pochybení

Program
Zpráva a fotogalerie

16. 6. 2023 Modul III.
Demence a specifika psychofarmakologické léčby ve stáří
Program
Zpráva a fotogalerie

13. 10. 2023 Modul IV.
Deprese, insomnie a bolestivé syndromy ve stáří
Program

8. 11. 2023 Modul V.
Metabolický syndrom, diabetes mellitus a léková rizika ve stáří
Program

28. 2. 2024 Modul VI.
Renopatie a iontové dysbalance ve stáří
Registrace a program

15. 3. 2024 Modul VII.
Péče o paliativní a rizikové geriatrické nemocné – management symptomů a racionální užití léků a lékových forem
Registrace a program

12. 4. 2024 Modul VIII.
Závěrečný modul: Riziková geriatrická preskripce, zdravotně sociální systémy a farmakoekonomické aspekty racionální geriatrické farmakoterapie
Registrace a program

20. 6. 2024 Závěrečná konference
Možnosti interdisciplinární spolupráce klinických farmaceutů, farmaceutů, geriatrů a praktických lékařů v péči o geriatrické nemocné
Registrace a program

 

Název projektu: Transformace pro VŠ na UK / Registrační číslo projektu: NPO_UK_MSMT-16602/2022

Tento kurz je realizován v rámci projektu Transformace pro VŠ na UK (reg. č. NPO_UK_MSMT-16602/2022) za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Národního plánu obnovy.

EU

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS