UCKF - PF 2016 a pozvání k aktivitám nového roku

PF2016

Vážení kolegové,

Univerzitní vzdělávací centrum klinické farmacie pro specializační a kontinuální vzdělávání Vám přeje do nového roku 2016 hodně zdraví, radosti a spokojenosti a kvalitní práci v klinické farmacii v praxi, v oblasti vzdělávání i ve vědecko-výzkumné činnosti.

V roce 2016 plánujeme na národní a mezinárodní úrovni dva podstatné kroky, ke kterým jste srdečně zváni:

I. Akreditaci UCKF pro specializační vzdělávání v oboru klinická farmacie

- více viz výzva děkana FaF UK a vedení UCKF individuálním školitelům a praktickým pracovištím ke spolupráci a přílohy (Vzdělávací program v oboru klinická farmacie 2005 (starý) a Vzdělávací program v oboru klinická farmacie 2016 (nový))

II. Mezinárodní vzdělávací kurz a tréninkovou evropskou školu UCKF ve dnech 25.-27. 4. 2016 podpořenou EU COST Action 1402 pod názvem European perspectives in rational and individualized drug therapy and priorities for next decades” 

Těšíme se na vzájemnou spolupráci, další setkávání na našich vzdělávacích akcích a přejeme Vám do nového roku 2016 vše dobré!

 

S pozdravem

za organizátory a spolupracovníky UCKF,

PharmDr. D. Fialová, PhD.
Vedoucí odborných prací Univerzitního vzdělávacího centra klinické farmacie (UCKF)
Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové
e-mail: daniela.fialova@faf.cuni.cz, tel.+420 731 029 291

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS