Věda a výzkum na Farmaceutické fakultě UK

Oblasti výzkumu

Vývoj a studium léčiv (Progres Q42)

Program rozvoje vědní oblasti farmacie na UK „Výzkum a studium léčiv“ je zaměřen na moderní a aktuální oblasti výzkumu nových potenciálních léčiv i studia vlastností léčiv již zavedených do klinické praxe.
Více informací

Výzkumné projekty

Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy patří z hlediska vědecké činnosti mezi špičkové instituce v České republice. Každoročně z našich laboratoří vychází více než stovka prací, které se daří publikovat v nejprestižnějších vědeckých časopisech a naši pracovníci jsou autory celé řady patentů a vynálezů.
Více informací

 

Publikační činnost

Podchycení publikační aktivity je jednou ze základních priorit školy, dokumentující zabezpečení pedagogického procesu a reprezentující vědecký potenciál univerzity. Více...

 

Transfer technologií

Zajímá vás, čím by vědecké týmy Univerzity Karlovy mohly být užitečné pro vaši firmu nebo organizaci? Více...

Přístrojové vybavení

Disponujeme řadou nejmodernějších přístrojů, které využíváme při řešení výzkumných projektů a také při výuce studentů. Více...

 

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS