Roční kurz Léčivé rostliny 2024

Komu je kurz určen?

Všem, kteří se chtějí seznámit s komplexní problematikou léčivých rostlin a jejich využitím v samoléčbě běžných onemocnění, v domácí kosmetice apod. Detailněji budou probrány obsahové látky rostlin, ale i možná rizika fytoterapie. Kurz bude z poloviny zaměřen na získání teoretických znalostí, druhá polovina kurzu bude věnována vlastní produkci a zpracování léčivých rostlin a dále přípravě rozličných produktů z léčivých rostlin.

Přínosem bude, pokud zájemce o kurz bude mít absolvovaný základní kurz Léčivých rostlin, na tento kurz budeme v rámci přednášek i praktických cvičení navazovat.

Cíle kurzu

 • Získání široké škály informací důležitých pro pěstování, sběr, uchovávání, zpracování a použití léčivých rostlin v praxi.
 • Získání informací o možné problematice léčivých rostlin v rámci terapie (interakce, toxické obsahové látky rostlin apod.)
 • Získání praktických znalostí pro kompletní zpracování léčivých rostlin až do formy vhodné k použití.

Program kurzu

Kurz obsahuje teoretickou i praktickou část. Podrobný rozpis náplně přednášek a praktických cvičení bude zveřejněn nejdéle 2. 10. 2023.

Zakončení kurzu a certifikát

Roční kurz bude zakončen formou testu z teoretických znalostí. Účastníci kurzu po úspěšném splnění obdrží certifikát o absolvování kurzu. Na závěr kurzu se bude konat diskuzní odpoledne se všemi lektory.

Termíny kurzů a harmonogram

1. víkend 27. – 28. 1. 2024 Přednášky
2. víkend 2. – 3. 3. 2024 Přednášky
3a. víkend 6. – 7. 4. 2024 Praktika I; 1.polovina
3b. víkend 13. – 14. 4. 2024 Praktika I; 2.polovina
4. víkend 11. – 12. 5. 2024 Přednášky
5a. víkend 1. – 2. 6. 2024 Praktika II; 1.polovina
5b. víkend 8. – 9. 6. 2024 Praktika II, 2. polovina
6a víkend 27. – 28. 7. 2024 KUKS Exkurze, sběry, záměny; 1. polovina
6b. víkend 3. – 4. 8. 2024 KUKS Exkurze, sběry, záměny; 2. polovina
7. víkend 28. – 29. 9. 2024 Přednášky
8. víkend 19. – 20. 10. 2024 Přednášky
9. víkend 30. 11. – 1. 12. 2024 Přednášky, diskuzní odpoledne, předání certifikátů

 

Informace k organizaci kurzu:

Veškeré přednášky budou probíhat pro obě skupiny dohromady (celkem bude 88 účastníků ročního kurzu). Momentálně jednám i o on-line možnosti přednášek, nebo o jejich nahrávání.

Na praktická cvičení (3. a 5.víkend) budou účastníci rozděleni do 4 skupin po 22 studentech. Všichni absolvují stejná praktická cvičení.

V letních měsících bude v rámci ročního kurzu exkurze do hospitálu Kuks (Oficiální webové stránky), kde bude prohlídka dvou okruhů: Historie lékáren; Historie výroby léků; následně bude prohlídka zahrady léčivých rostlin na Kuksu). V neděli budou opět praktická cvičení.

Cena

Kurzovné pro rok 2024: 22.500 Kč. Kurzovné zahrnuje přednášky a praktická cvičení na ZLR a v laboratořích FaF, veškerý materiál pro praktickou výuku v laboratořích na zahradě léčivých rostlin, vytištěné studijní materiály, veškeré produkty získané a připravené v rámci praktických cvičení si účastnící odnesou domů, doprava a vstupné na Kuks; drobné občerstvení v průběhu veškerých víkendů, certifikát o absolvování kurzu, závěrečné diskuzní odpoledne s rautem.

Veškeré platby za roční kurz budou realizovány od 1.1.2024 do 10.1.2024.

Přihlášky a přijetí ke studiu

 • Přihlášky budou přijímány přes Studijní informační systém Univerzity Karlovy od 2.10.2023 do 26.10.2023.
 • Uchazeči budou vyrozuměni do 25.11.2023 o přijetí/nepřijetí ke studiu.
 • Nepřijatým uchazečům bude nabídnuta možnost přednostní registrace na základní kurz v roce 2024.

Přihláška do kurzu

Podmínky přijetí

 • Zájemci budou přijímání podle následujícího klíče.
 • Absolvování základního kurzu Léčivých rostlin na FaF v roce 2022 nebo 2023.
 • Absolvování předchozí varianty kurzu Léčivé rostliny.
 • Pořadí zájemce na čekací listině Ročního kurz Léčivých rostlin.

Storno poplatky

 • 14 - 7 dní před vlastním zahájením kurzu – 10%
 • 7 - 0 dní před vlastním zahájením kurzu – 20%

Vrácení kurzovného po začátku kurzu není možné. Je možné za sebe poslat případného náhradníka. V případě zájmu, poskytneme kontakt na zájemce na čekací listině za účelem možného nahrazení v kurzu.

Lektoři

Organizátoři a kontakt:

 • Katedra farmakognozie a farmaceutické botaniky a Zahrada léčivých rostlin Farmaceutické fakulty UK
 • Kontaktní e-mail: leciverostliny@faf.cuni.cz

Možnost ubytování

Možnost ubytování v blízkosti fakulty a Zahrady léčivých rostlin:

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS