Úřední deska - Výběrová řízení

EFSA-CDN project: VP2_16: Junior researcher, 0,3 FTE (30 %)

Výsledek výběrového řízení - VP3_12: Postdoc researcher, FTE 1.0 (100%)

Competitive Hiring Procedure - Member of the Academic Staff AP1/AP2/AP3/AP4 – Assistant/Assistant Professor/Associate Professor/Full Professor for the Department of Pharmacognosy and Pharmaceutical Botany

Výběrové řízení - Akademický/ká pracovník/ce AP1/AP2/AP3/AP4 – asistent-ka/odborný asistent-ka/docent-ka/profesor-ka pro katedru farmakognozie a farmaceutické botaniky

Výsledek výběrového řízení na pozici akademického pracovníka/ce katedry farmaceutické botaniky

EFSA-CDN project: VP2_12: Postdoc researcher, FTE 1.0, (100 %)

Senior Researcher - Isolation, structural elucidation, biological activity and preparation of semisynthetic derivatives of secondary metabolites of plant family Amaryllidaceae

InoMed project: RP4: DDP student, agreement to perform work, 80 hours per month (0,5 FTE)

Postdoc researcher in organic chemistry, FTE 1,0 FTE (100%)

Výběrové řízení - FaF 11: Výzkumný pracovník, typ ESR II (postdoc pozice), úvazek 1,0 FTE (100 %)

Výsledek výběrového řízení - FaF 13: Výzkumný pracovník/ce, typ ESR I (Ph.D. student), úvazek 0,5 FTE (50%)

Výsledek výběrového řízení - vedoucí katedry biologických a lékařských věd

Junior Fond – List of Post-Doctoral Fellowships

Researcher focusing on the development of software tools in C ++ and Python (0.5 FTE)

InoMed project: RP1: PD researcher (postdoc position), FTE 1.0 FTE (100 %)

Výběrové řízení - Vědecký pracovník se zaměřením na vývoj softwarového nástroje v jazycích C++ a Python (úvazek 0,5)

Výběrové řízení - InoMed VZ 4: DSP studující, DPČ s úvazkem 80 hodin/měsíc (0,5 FTE)

EFSA-CDN project: Postdoc researcher (VP3_12), FTE 1.0 FTE (100 %)

International Postdoctoral Fellowship – Pharmaceutical Technology

International Postdoctoral Fellowship – Pharmacometrics

Competitive Hiring Procedure - Member of the Academic Staff AP1/AP2/AP3/AP4 – Assistant/Assistant Professor/Associate Professor/Full Professor for the Department of Social and Clinical Pharmacy

Výběrové řízení - Akademický/ká pracovník/ce AP1/AP2/AP3/AP4 – asistent-ka/odborný asistent-ka/docent-ka/profesor-ka pro Katedru sociální a klinické farmacie

Competitive Hiring Procedure - Member of the Academic Staff AP1/AP2/AP3/AP4 – Assistant/Assistant Professor/Associate Professor/Full Professor for the Department of Pharmaceutical Botany

Výběrové řízení - Akademický/ká pracovník/ce AP1/AP2/AP3/AP4 – asistent-ka/odborný asistent-ka/docent-ka/profesor-ka pro Katedru farmaceutické botaniky

Výsledek výběrového řízení - VZ1: Laboratorní pracovník, DPČ, 48 hodin/měsíc (0,3 FTE) a VZ1: Laboratorní pracovník, DPČ, 64 hodin/měsíc (0,4 FTE)

Výběrové řízení - Obsluha myčky laboratorního skla

Výběrové řízení - InoMed VZ 1: Laboratorní pracovník, DPP v rozsahu cca 50 hodin/měsíc

Výběrové řízení - Finanční manažer/ka dostavby Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové

Competitive Hiring Procedure - Head of the Department of Pharmacognosy and Pharmaceutical Botany, Head of the Department of Biological and Medical Sciences

Competitive Hiring Procedure - Lecturer for the Department of Physical Education and Sports

Výběrové řízení - Lektor/ka Katedry tělesné výchovy

Výběrové řízení - FaF 12: Výzkumný pracovník, typ ESR I (Ph.D. student), úvazek 0,5 FTE (50 %)

InoMed project: PhD researcher (postdoc position), FTE O.3 FTE (30 %)

© 2021 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS