Úřední deska - Výběrová řízení

Výběrové řízení: Referent/ka Oddělení strategického rozvoje fakulty a evropských projektů / finanční manažer/ka

Výběrové řízení: Vedoucí katedry farmaceutické technologie, vedoucí katedry farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy

Výběrové řízení: Výzkumný/ná pracovník/ce (3-FAF-KOBCH2), Odborník pro výzkum vlastností epidermis (lidské i zvířecí) pro řešení projektu zaměřeného na popis nových meziproduktů biosyntézy ceramidů

Výběrové řízení: Výzkumný/ná pracovník/ce (3-FAF-KOBCH1), Odborník/odbornice v oblasti syntézy a studia heterocyklických látek s předpokládanou antimykobakteriální účinností

Výběrové řízení: Výzkumný/ná pracovník/ce (3-FAF-KFT3), Odborník/odbornice pro výzkum v oblasti lipidických formulací

Výběrové řízení: Výzkumný/ná pracovník/ce (3-FAF-KFT2), Odborník/odbornice v oblasti hodnocení interakcí, povrchových struktur a jevů na rozhraní fází u částic práškových materiálů

Výběrové řízení: Výzkumný/ná pracovník/ce (3-FAF-KFCHFA), Odborník/odbornice pro výzkumnou práci na aminoacyl-tRNA synthetasach

Výběrové řízení: Výzkumný/ná pracovník/ce (3-FAF-KFT1), Odborník/odbornice v oblasti farmaceutické technologie a sledování vlastností léčiv

Výběrové řízení: Výzkumný/ná pracovník/ce (3-FAF-KBV2), Odborník/odbornice na proteomické analýzu membránových frakcí nematod Haemonchus contortus

Výběrové řízení: Výzkumný/ná pracovník/ce (3-FAF-KBV1), Odborník/odbornice pro práci s buněčnými liniemi

Výběrové řízení: Ekonomický právník-právnička / administrátor-administrátorka veřejných zakázek

Výběrové řízení: Akademický pracovník AP1/AP2/AP3 – asistent-ka/odborný asistent-ka/docent-ka pro katedru farmakologie a toxikologie – 0,7 úvazek

Výběrové řízení: Laborant/ka Katedry biochemických věd

Výběrové řízení: Akademický pracovník AP1/AP2/AP3 – asistent-ka/odborný asistent-ka/docent-ka pro Katedru biochemických věd

Výběrové řízení: Výzkumný/á pracovník/ce, typ ESR II (postdoc pozice), odborník/ce pro kapalinovou chromatografii

Výběrové řízení: Sekretář/ka děkanátu fakulty

Výběrové řízení: Hlavní účetní

Výběrové řízení: Samostatný odborný knihovník/ce

Výběrové řízení: Akademický pracovník AP1/AP2/AP3/AP4 – asistent-ka/odborný asistent-ka/docent-ka/profesor-ka pro Katedru biofyziky a fyzikální chemie

© 2018 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS