Služby

Lékové informační centrum

Poradenství v oblasti farmakoterapie – zpracovávání a interpretace odborných informací o léčivech, které jsou poskytovány zdravotnickým pracovníkům.

Knihovnické služby

Středisko vědeckých a knihovnických informací je jedinečným střediskem informačních zdrojů z oboru farmacie v ČR. Své služby poskytuje i mimofakultním zájemcům.

Pronájmy prostor a místností

Farmaceutická fakulta nabízí pro účely konání odborných konferencí, sympozií, společenských setkání a sjezdů, seminářů, vernisáží, výstav apod. k pronájmu svoje vybrané prostory včetně doprovodných služeb.

Inzerce pracovních míst pro absolventy FaF UK

Nabízíme bezplatnou možnost vystavit na stránkách fakulty inzerát s nabídkou volného místa v lékárnách a dalších farmaceutických oborech.

Informační a edukační centrum pro nutraceutika

Poskytování informací o obsahových látkách nutraceutik, poskytování informací potřebných pro tvorbu racionálních potravních doplňků, zpracování odborných posudků, aj. ...

Akreditovaná pracoviště

Farmaceutická fakulta jako přední vzdělávací centrum v oboru farmacie disponuje širokým týmem specialistů v mnoha vědních disciplínách, což umožnilo vytvořit akreditovaná pracoviště, která poskytují své služby širšímu terénu.

Bezpečnostní listy

Možnost zdarma si stáhnout listy k Reagenčnímu aparátu pro lékárny.

Maloobchodní činnost

Farmaceutická fakulta nabízí široké veřejnosti k prodeji skripta a další publikace z oboru farmacie, dále bylinný likér – Kouzlo Apatyky a upomínkové předměty Českého farmaceutického muzea.

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS