Služby pro veřejnost

Lékové informační centrum

Poradenství v oblasti farmakoterapie – zpracovávání a interpretace odborných informací o léčivech, které jsou poskytovány zdravotnickým pracovníkům. Více...

Prodej publikací a propagačních předmětů

Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy nabízí veřejnosti k prodeji skripta a další publikace z oboru farmacie, dále reklamní oblečení a předměty. Můžete zakoupit také upomínkové předměty Českého farmaceutického muzea. Více...

Knihovnické služby

Středisko vědeckých a knihovnických informací je jedinečným střediskem informačních zdrojů z oboru farmacie v ČR. Své služby poskytuje i mimofakultním zájemcům. Více...

Pronájmy prostor a místností

Farmaceutická fakulta nabízí pro účely konání odborných konferencí, sympozií, společenských setkání a sjezdů, seminářů, vernisáží, výstav apod. k pronájmu svoje vybrané prostory včetně doprovodných služeb. Více...

Inzerce pracovních míst pro absolventy FaF UK

Nabízíme bezplatnou možnost vystavit na stránkách fakulty inzerát s nabídkou volného místa v lékárnách a dalších farmaceutických oborech. Více...

Informační a edukační centrum pro nutraceutika

Poskytování informací o obsahových látkách nutraceutik, poskytování informací potřebných pro tvorbu racionálních potravních doplňků, zpracování odborných posudků, aj. Více...

Akreditovaná pracoviště

Farmaceutická fakulta jako přední vzdělávací centrum v oboru farmacie disponuje širokým týmem specialistů v mnoha vědních disciplínách, což umožnilo vytvořit akreditovaná pracoviště, která poskytují své služby širšímu terénu. Více...

Bezpečnostní listy

Možnost zdarma si stáhnout listy k Reagenčnímu aparátu pro lékárny. Více...

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS