Studijní programy

Studijní programy jsou koncipovány tak, aby odpovídaly současnému stavu a úrovni farmaceutických věd, potřebám naší i evropské praxe. Je aproximovaný se studijními programy zemí Evropské unie v rámci úkolů Evropské asociace farmaceutických fakult.

Studenti se specializovanými potřebami

Na každé fakultě UK je určena kontaktní osoba pro studenty se specializovanými potřebami, na kterou se můžete obrátit, pokud potřebujete pomoc při řešení studijních obtíží.

 

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS