Zahrada léčivých rostlin

Botanická zahrada Hradec Králové

Zahrada léčivých rostlin je účelovým zařízením Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy. Zahrada zabezpečuje pěstování léčivých rostlin pro pedagogické a výzkumné účely. Zabývá se i sběrem semen léčivých rostlin pro mezinárodní výměnu semen. Zahrada je členem Unie botanických zahrad ČR. Zahrada je věřejnosti přístupná.

Kde nás najdete

Zahrada sousedí s budovami Farmaceutické fakulty UK
Adresa: Botanická ulice, Hradec Králové - mapa.

Otevírací doba

Otevřeno:

  • duben−říjen
  • po−pá 7−16 hod., so−ne, svátky 10−18 hod.

Veřejnost si může prohlédnout sbírkový skleník, střešní zahradu, venkovní expozice např. poznávací botanický systém léčivých rostlin, fytoterapeutický systém, systém toxických a potenciálně toxických rostlin, rozárium, sbírku pivoněk, francouzskou zahradu a Naučnou stezku farmacie.

Vstupné

Komentované prohlídky s průvodcem

Při komentované prohlídce vás seznámíme s historií zahrady až po současnost, projdeme venkovní areál i sbírkový skleník s tropickými, subtropickými a léčivými rostlinami, kde vám vysvětlíme, jak se využívají.

Komentované prohlídky se konají o víkendech a svátcích ve 14:00 a 16:00. V ostatních dnech na objednání e-mailem ZLRprohlidka@faf.cuni.cz 

Vstupné:

Děti do 6 let, ZTP, ZTP/P + doprovod, pedag. doprovod ZDARMA
Děti, žáci, studenti od 6 do 26 let, senioři 65+ 35 Kč
Dospělí 60 Kč

Prohlídky bez průvodce

Vstup do venkovního areálu zahrady a sbírkového skleníku bez průvodce: Dobrovolné vstupné platbou na účet 258236061/0300. Děkujeme.

Pozvánky na akce

Přednáška: Jedovaté houby
6. 8. 2024 v 17:30
Zahrada léčivých rostlin Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové, Botanická ulice. Zveme širokou veřejnost. Vstupné dobrovolné.

Jedovatá sezóna
20. 5. - 31. 8. 2024
Výstava o jedovatých rostlinách (panelová putovní výstava, kterou poskytla Botanická zahrady hl. m. Prahy ve spolupráci s Unií botanických zahrad ČR).
Vstupné dobrovolné.

Výstava růží v Zahradě léčivých rostlin
1. 6. - 31. 8. 2024
Přijďte se podívat na sbírku růží, která právě kvete v Zahradě léčivých rostlin Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové.
Vstupné dobrovolné.

Naučná stezka farmacie

Naučná stezka farmacie se nachází v Zahradě léčivých rostlin. Stezka zájemce seznamuje s jednotlivými vědními oblastmi farmacie.

Personální obsazení

Vedoucí:  

Ing. Anežka Chlebková
tel. 495 067 443

Pracovníci:  

Pavlína Faltejsková
Ludmila Ležíková
Oldřich Reinberk
Šárka Tučková

Emaily a telefony osob

Další informace

Ve spolupráci s Katedrou farmakognozie a farmaceutické botaniky zajišťuje podmínky pro realizaci praktické části výuky předmětů: Farmaceutická botanika, Produkce léčivých rostlin, Poznávání léčivých rostlin, Toxikologie, Klinická a forenzní analýza toxických látek. Na tomto středisku jsou také zpracovávány diplomové práce v rámci pětiletého studijního magisterského programu Farmacie.

Od roku 1992 je samostatným pracovištěm při Farmaceutické fakultě UK (starý název byl Botanická zahrada léčivých rostlin). Celková plocha je 2,5 ha (pěstební plocha, zastavěná plocha, vodní plochy a komunikace).
 

Zahrada léčivých rostlin

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS