Zahrada léčivých rostlin

Botanická zahrada Hradec Králové

Zahrada léčivých rostlin (ZLR) je účelovým zařízením Farmaceutické fakulty UK. Zahrada zabezpečuje pěstování léčivých rostlin pro pedagogické a výzkumné účely. Zabývá se i sběrem semen léčivých rostlin pro mezinárodní výměnu semen. K této činnosti je vydáván Index seminum.

Kde nás najdete

Zahrada sousedí s budovami Farmaceutické fakulty UK - mapa.

Otevřeno: duben−říjen, po−pá 7−16 hod., so−ne, svátky 8−12 hod.

Pozvánky na akce

Víkend otevřených zahradVíkend otevřených zahrad
Navštivte Zahradu léčivých rostlin v rámci Víkendu otevřených zahrad
8. a 9. 6. 2019. Budeme mít otevřeno od 8:00 do 18:00 hodin, vstup je zdarma. Pro lepší orientaci v areálu zahrady budou po tuto dobu k dispozici studenti Farmaceutické fakulty UK, kteří návštěvníkům podají informace. Pro veřejnost bude přístupný sbírkový skleník, Naučná stezka farmacie a venkovní areál zahrady – např. kolekce pivoněk a růží, botanické záhony léčivých rostlin, fytoterapeutický systém aj.

Navštivte Zahradu léčivých rostlin 20. 6. 2019 v rámci Vzdělávacího programu nejen o léčivých a medonosných rostlinách
Budeme mít otevřeno 20. 6. od 9:00 do 15:00 hodin, vstup je zdarma. Pro veřejnost bude přístupný sbírkový skleník, Naučná stezka farmacie a venkovní areál zahrady. Uvidíte ukázky života včelstva, získáte informace o životě včel a včelích produktech. Na Farmaceutické fakultě UK budou připraveny ukázky pokusů v laboratořích a další program.

Naučná stezka farmacie

Naučná stezka farmacie se nachází v Zahradě léčivých rostlin. Stezka zájemce seznamuje s jednotlivými vědními oblastmi farmacie.

Personální obsazení

Vedoucí:  

Ing. Anežka Chlebková
tel. 495 067 443

Pracovníci:  

Karolína Dusová
Pavlína Faltejsková
Ludmila Ležíková
Oldřich Reinberk
Šárka Tučková

Emaily a telefony osob

Další informace

Ve spolupráci s Katedrou farmaceutické botaniky a Katedrou farmakognozie zajišťuje podmínky pro realizaci praktické části výuky předmětů: Farmaceutická botanika, Produkce léčivých rostlin, Poznávání léčivých rostlin, Toxikologie, Klinická a forenzní analýza toxických látek. Na tomto středisku jsou také zpracovávány diplomové práce v rámci pětiletého studijního magisterského programu Farmacie.

Od roku 1992 je samostatným pracovištěm při Farmaceutické fakultě UK. Celková plocha je 2,5 ha (pěstební plocha, zastavěná plocha, vodní plochy a komunikace).
 

© 2019 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS