Zahrada léčivých rostlin

Botanická zahrada Hradec Králové

Zahrada léčivých rostlin je účelovým zařízením Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy. Zahrada zabezpečuje pěstování léčivých rostlin pro pedagogické a výzkumné účely. Zabývá se i sběrem semen léčivých rostlin pro mezinárodní výměnu semen. K této činnosti je vydáván Index seminum. Od roku 2005 je členem Unie botanických zahrad České republiky. Zahrada je věřejnosti přístupná.

Kde nás najdete

Zahrada sousedí s budovami Farmaceutické fakulty UK
Adresa: Botanická ulice, Hradec Králové - mapa.

Otevírací doba

Otevřeno: duben−říjen, po−pá 7−16 hod., so−ne, svátky 8−12 hod.

Veřejnost si může prohlédnout sbírkový skleník, střešní zahradu, venkovní expozice např. poznávací botanický systém léčivých rostlin, fytoterapeutický systém, systém toxických a potenciálně toxických rostlin, rozárium, sbírku pivoněk, francouzskou zahradu a Naučnou stezku farmacie. Vstup je zdarma.

Naučná stezka farmacie

Naučná stezka farmacie se nachází v Zahradě léčivých rostlin. Stezka zájemce seznamuje s jednotlivými vědními oblastmi farmacie.

Poděkování

Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové a Zahrada léčivých rostlin FaF UK děkuje panu Martinu Horskému z Lukavic za renovaci 10 cedulí Naučné stezky farmacie s ochrannou fólií proti UV záření, kterou v květnu 2022 provedl na své náklady. Od 1. června 2022 po renovaci opět slouží Naučná stezka farmacie v Zahradě léčivých rostlin FaF UK v Hradci Králové pro vzdělávání široké veřejnosti, která se tak může seznámit s jednotlivými vědními oblastmi farmacie.

Personální obsazení

Vedoucí:  

Ing. Anežka Chlebková
tel. 495 067 443

Pracovníci:  

Karolína Dusová
Pavlína Faltejsková
Ludmila Ležíková
Oldřich Reinberk
Šárka Tučková

Emaily a telefony osob

Další informace

Ve spolupráci s Katedrou farmakognozie a farmaceutické botaniky zajišťuje podmínky pro realizaci praktické části výuky předmětů: Farmaceutická botanika, Produkce léčivých rostlin, Poznávání léčivých rostlin, Toxikologie, Klinická a forenzní analýza toxických látek. Na tomto středisku jsou také zpracovávány diplomové práce v rámci pětiletého studijního magisterského programu Farmacie.

Od roku 1992 je samostatným pracovištěm při Farmaceutické fakultě UK (starý název byl Botanická zahrada léčivých rostlin). Celková plocha je 2,5 ha (pěstební plocha, zastavěná plocha, vodní plochy a komunikace).
 

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS