Zahrada léčivých rostlin

Botanická zahrada Hradec Králové

Zahrada léčivých rostlin (ZLR) je účelovým zařízením Farmaceutické fakulty UK. Zahrada zabezpečuje pěstování léčivých rostlin pro pedagogické a výzkumné účely. Zabývá se i sběrem semen léčivých rostlin pro mezinárodní výměnu semen. K této činnosti je vydáván Index seminum.

Kde nás najdete

Zahrada sousedí s budovami Farmaceutické fakulty UK - mapa.

Otevřeno: duben−říjen, po−pá 7−16 hod., so−ne, svátky 8−12 hod.

Zahrada léčivých rostlin je od 25. 5. 2020 znovu otevřena pro širokou veřejnost. Otevřené jsou venkovní expozice, střešní zahrada i sbírkový skleník. Plánované akce v měsíci květnu a červnu jsou zrušeny.

Naučná stezka farmacie

Naučná stezka farmacie se nachází v Zahradě léčivých rostlin. Stezka zájemce seznamuje s jednotlivými vědními oblastmi farmacie.

Personální obsazení

Vedoucí:  

Ing. Anežka Chlebková
tel. 495 067 443

Pracovníci:  

Karolína Dusová
Pavlína Faltejsková
Ludmila Ležíková
Oldřich Reinberk
Šárka Tučková

Emaily a telefony osob

Další informace

Ve spolupráci s Katedrou farmaceutické botaniky a Katedrou farmakognozie zajišťuje podmínky pro realizaci praktické části výuky předmětů: Farmaceutická botanika, Produkce léčivých rostlin, Poznávání léčivých rostlin, Toxikologie, Klinická a forenzní analýza toxických látek. Na tomto středisku jsou také zpracovávány diplomové práce v rámci pětiletého studijního magisterského programu Farmacie.

Od roku 1992 je samostatným pracovištěm při Farmaceutické fakultě UK. Celková plocha je 2,5 ha (pěstební plocha, zastavěná plocha, vodní plochy a komunikace).
 

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS