Zahrada léčivých rostlin

Botanická zahrada Hradec Králové

Zahrada léčivých rostlin je účelovým zařízením Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy. Zahrada zabezpečuje pěstování léčivých rostlin pro pedagogické a výzkumné účely. Zabývá se i sběrem semen léčivých rostlin pro mezinárodní výměnu semen. Zahrada je členem Unie botanických zahrad ČR. Zahrada je věřejnosti přístupná.

Kde nás najdete

Zahrada sousedí s budovami Farmaceutické fakulty UK
Adresa: Botanická ulice, Hradec Králové - mapa.

Otevírací doba

Otevřeno:

  • duben−říjen
  • po−pá 7−16 hod., so−ne, svátky 10−18 hod.

Veřejnost si může prohlédnout sbírkový skleník, střešní zahradu, venkovní expozice např. poznávací botanický systém léčivých rostlin, fytoterapeutický systém, systém toxických a potenciálně toxických rostlin, rozárium, sbírku pivoněk, francouzskou zahradu a Naučnou stezku farmacie.

Vstupné

Komentované prohlídky s průvodcem

Při komentované prohlídce vás seznámíme s historií zahrady až po současnost, projdeme venkovní areál i sbírkový skleník s tropickými, subtropickými a léčivými rostlinami, kde vám vysvětlíme, jak se využívají.

Komentované prohlídky se konají o víkendech a svátcích ve 14:00 a 16:00. V ostatních dnech na objednání e-mailem ZLRprohlidka@faf.cuni.cz 

Vstupné:

Děti do 6 let, ZTP, ZTP/P + doprovod, pedag. doprovod ZDARMA
Děti, žáci, studenti od 6 do 26 let, senioři 65+ 30 Kč
Dospělí 55 Kč

Prohlídky bez průvodce

Vstup do venkovního areálu zahrady a sbírkového skleníku bez průvodce: Dobrovolné vstupné platbou na účet 258236061/0300. Děkujeme.

Pozvánky na akce

Přednášky na Zahradě léčivých rostlin: Proč nám hoří lesy – aneb poučení z Českého Švýcarska
26. 5. 2023 v 16:00
Přednášet bude prof. RNDr. Michal Hejcman, Ph.D. et Ph.D., který působí na Univerzitě J.E. Purkyně v Ústí nad Labem na Fakultě životního prostředí. Přednáška pro širokou veřejnost, vstupné dobrovolné.

Víkend otevřených zahradVíkend otevřených zahrad
Navštivte Zahradu léčivých rostlin v rámci Víkendu otevřených zahrad
10. a 11. 6. 2023. Budeme mít otevřeno od 8:00 do 18:00 hodin. Pro lepší orientaci v areálu zahrady budou po tuto dobu k dispozici studenti Farmaceutické fakulty UK, kteří návštěvníkům podají informace. Pro veřejnost bude přístupná Naučná stezka farmacie a venkovní areál zahrady – např. kolekce pivoněk a růží, botanické záhony léčivých rostlin, fytoterapeutický systém a další.

Interaktivní naučné dopoledne v Zahradě léčivých rostlin
26. 6. 2023
Přijďte se seznámit se životem včel do prostředí zahrady, kde je pod odborným dozorem pěstováno mnoho druhů léčivých rostlin. S odbornými průvodci projdete zahradu a poznáte mnoho zajímavých rostlin i s jejich léčivými účinky. Vstup zdarma.

Naučná stezka farmacie

Naučná stezka farmacie se nachází v Zahradě léčivých rostlin. Stezka zájemce seznamuje s jednotlivými vědními oblastmi farmacie.

Poděkování

Farmaceutická fakulta UK a Zahrada léčivých rostlin děkuje panu Martinu Horskému z Lukavic za renovaci 10 cedulí Naučné stezky farmacie s ochrannou fólií proti UV záření, kterou v květnu 2022 provedl na své náklady. Od 1. června 2022 po renovaci opět slouží Naučná stezka farmacie v Zahradě léčivých rostlin pro vzdělávání široké veřejnosti, která se tak může seznámit s jednotlivými vědními oblastmi farmacie.

Personální obsazení

Vedoucí:  

Ing. Anežka Chlebková
tel. 495 067 443

Pracovníci:  

Karolína Dusová
Pavlína Faltejsková
Ludmila Ležíková
Oldřich Reinberk
Šárka Tučková

Emaily a telefony osob

Další informace

Ve spolupráci s Katedrou farmakognozie a farmaceutické botaniky zajišťuje podmínky pro realizaci praktické části výuky předmětů: Farmaceutická botanika, Produkce léčivých rostlin, Poznávání léčivých rostlin, Toxikologie, Klinická a forenzní analýza toxických látek. Na tomto středisku jsou také zpracovávány diplomové práce v rámci pětiletého studijního magisterského programu Farmacie.

Od roku 1992 je samostatným pracovištěm při Farmaceutické fakultě UK (starý název byl Botanická zahrada léčivých rostlin). Celková plocha je 2,5 ha (pěstební plocha, zastavěná plocha, vodní plochy a komunikace).
 

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS