Celoživotní vzdělávání

Roční kurz Léčivé rostliny

Program zaměřen na pěstování, sběr, uchovávání a zpracování léčivých rostlin. Absolvent zájmového specializačního programu celoživotního vzdělávání Léčivé rostliny obdrží osvědčení o jeho absolvování.

Krátkodobé kurzy

Univerzita třetího věku (U3V)

Aktivním seniorům dáváme příležitost k rozšíření znalostí v těchto kurzech:

Univerzitní centrum klinické farmacie pro specializační a kontinuální vzdělávání - UCKF

Univerzitní centrum klinické farmacie pro specializační a kontinuální vzdělávání - UCKF je nezávislou školící platformou oboru klinická farmacie založenou Farmaceutickou fakultou UK v Hradci Králové. Vzdělávací akce jsou pořádány univerzitním vzdělávacím centrem za podpory akademické sféry a ve spolupráci s praktickými pracovišti, s podporou Sekce klinické farmacie České farmaceutické společnosti. Více informací...

Středoškolská odborná činnost (SOČ)

Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové nabízí studijně úspěšným a vysoce motivovaným studentům středních škol možnost zapojit se do vědecké činnosti fakulty a vypracovat zde práci v rámci Středoškolské odborné činnosti. Od zájemců o SOČ očekáváme vysoké nasazení a ochotu věnovat část svého volného času vědecké práci v laboratořích fakulty. Více informací...

Jednodenní juniorská Univerzita Karlova

Umožnuje studentům středních škol stát se na jeden den vysokoškolským studentem.
Více informací...

Lékové informační centrum

Pro farmaceuty v předatestační přípravě oborů klinická farmacie, nemocniční lékárenství či praktické lékárenství a pro lékaře, kteří se chtějí zdokonalit v práci s odbornými informačními zdroji a řešení lékových problémů, pořádáme odborné stáže, které se věnují především prohloubení znalostí a práci s odbornými informačními zdroji, základům farmakoepidemiologie a interpretaci informací o léčivech.
Více informací...

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS