Hodnocení činnosti UCKF v roce 2014, PF 2015

Univerzitní centrum klinické farmacie pro specializační a kontinuální vzdělávání (UCKF) zahájilo svou činnost na Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy v září 2014 a přivítalo na vzdělávacích kurzech během prvních 4 měsíců 188 účastníků.

Centrum je nezávislou vzdělávací platformou oboru klinická farmacie, jejímž cílem je propojení pregraduálního a postgraduálního vzdělávání v oboru klinická farmacie, přímý transfer poznatků z univerzitní sféry do klinické praxe, posilování rozvoje klinické farmacie a farmaceutické péče a podpora interdisciplinárního vzdělávání a interdisciplinární spolupráce farmaceutů a ostatních zdravotnických pracovníků.  Vzdělávacích akcí UCKF se zúčastnilo v roce 2014 80% farmaceutů, 5% dalších zdravotnických pracovníků (lékařů, sester) a 15% akademických pracovníků, studentů a postgraduálních studentů FaF UK, FaF VFU Brno a FaF Univerzity Komenského v Bratislavě. Účastníci přijeli z různých míst České republiky i ze Slovenska. O spokojenosti s kvalitou vzdělávacích akcí svědčí pozitivní zpětné reakce i skutečnost, že se do Hradce Králové zájemci o další kurzy rádi vracejí.

Za Univerzitní vzdělávací centrum klinické farmacie přejeme všem kolegům a příznivcům dobré vykročení do nového roku 2015 a zveme Vás na další vzdělávací akce v tomto roce. Plán kurzů jaro-léto 2015 je vyvěšen na webových stránkách UCKF (po rozliknutí zobrazit anotace vzdělávacích akcí). Vzdělávací akce budou opět probíhat v seminární místnosti Botanické zahrady FaF UK jednou měsíčně od 10 do 16 hod.

Zprávy a fotografie ze vzdělávacích akcí UCKF v roce 2014

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS