Informace o Univerzitním vzdělávacím centru klinické farmacie

  • Fotografie
  • Fotografie
  • Fotografie
  • Fotografie
  • Fotografie

Univerzitní vzdělávací centrum klinické farmacie (UCKF) je nezávislou školící platformou oboru klinická farmacie založenou Farmaceutickou fakultou Univerzity Karlovy v Hradci Králové dne 1. 7. 2014. Vzdělávací akce jsou pořádány univerzitním vzdělávacím centrem za podpory akademické sféry a ve spolupráci s praktickými pracovišti, s podporou Sekce klinické farmacie České farmaceutické společnosti J. E. Purkyně. Aktivity vzdělávacího centra probíhají v úzké spolupráci s Farmaceutickou fakultou Veterinární a farmaceutické univerzity Brno a dalšími odbornými farmaceutickými a lékařskými sekcemi a společnostmi.

Hlavním cílem Univerzitního vzdělávacího centra je organizace kvalitních vzdělávacích akcí pro klinické farmaceuty ve specializačním a kontinuálním vzdělávání, i pro další farmaceuty a zdravotnické pracovníky (lékaře, sestry, apod.) se zájmem o přednášenou problematiku.

Přednášejícími jsou školitelé s atestací z oboru klinická farmacie nebo jiných klinických oborů, dlouholetou klinickou praxí, vědecko-výzkumnou erudicí a soustavnou a aktivní přednáškovou činností. Kvalitní výuka je postavena na zkušenostech KSKF FaF UK při výuce a výzkumu v klinické farmacii v akreditovaných vzdělávacích programech a na dlouholeté národní a mezinárodní spolupráci při rozvoji oboru klinická farmacie.

Centrum umožňuje transfer nových vědecko-výzkumných a klinických poznatků do vzdělávacích modulů a klinické praxe a podporuje úzkou spolupráci s klinickými pracovišti v terénu.


Odborní pracovníci | Cíle centra | Vzdělávací akceKontakty


 

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS