Odborní pracovníci UCKF

Univerzitní vzdělávací centrum klinické farmacie bylo založeno za podpory děkana Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové prof. PharmDr. Tomáše Šimůnka, Ph.D. a vedení FaF UK.

Vedení centra

Fialová

Vedoucí UCKF - Univerzitního vzdělávacího centra klinické farmacie
doc. PharmDr. Daniela Fialová, PhD.
 

Prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc.

Vedoucí Katedry sociální a klinické farmacie FaF UK
a předseda Sekce klinické farmacie ČFS ČLS JEP
prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc.
 

Administrativní pracovníci centra

  • PharmDr. Zimčíková Eva, PhD. - Odborně-administrativní pracovník centra
  • Ing. Andrea Vokálová - Administrativní pracovník centra (registrace na vzdělávací akce, organizační zajištění akcí, certifikáty)
  • Andrea Pezzillo - Administrativní pracovník centra

Interní lektoři UCKF

Prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc.

klinická farmacie, farmakoepidemiologie, management rizik
prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc.
 

PharmDr. Daniela Fialová, Ph.D.

klinická farmacie, farmakoepidemiologie, management rizik, geriatrie 
doc. PharmDr. Daniela Fialová, PhD.
 

PharmDr. Josef Malý, PhD.

klinická farmacie, bezpečnost farmakoterapie, farmakoinformatika
doc. PharmDr. Josef Malý, Ph.D.
 

Pávek

farmakokinetika, farmakogenetika, perzonalizovaná medicína, lékové interakce
prof. PharmDr. Petr Pávek, Ph.D.
 

Doc. PharmDr. Přemysl Mladěnka, Ph.D.

mechanismy účinků léčiv, farmakokinetika a farmakodynamika léčiv, klinické užití
prof. PharmDr. Přemysl Mladěnka, Ph.D.

prim. MUDr. Karel Macek, CSc.

medicínská propedeutika, dokumentace, kardiologie, lékové interakce, klinické kazuistiky
prim. MUDr. Karel Macek, CSc.

Doc. PharmDr. Martin Beránek, PhD.

klinická biochemie, intepretace laboratorních výsledků pro účinnost a bezpečnost léčiv, genomika
doc. PharmDr. Martin Beránek, PhD.

Foto

klinická farmacie v pediatrii, interpretace laboratorních výsledků
PharmDr. Petra Rozsívalová

PharmDr. Petra Matoulková, Ph.D.

informační zdroje o léčivech; medicína založená na důkazech, farmakoepidemiologie
PharmDr. Petra Matoulková, Ph.D.

 

Spolupracovníci za Farmaceutickou fakultu Veterinární a farmaceutické univerzity Brno

  • MUDr. Tomáš Parák, PhD. - děkan FaF VFU Brno
  • PharmDr. Bc. Hana Kotolová, PhD.- odborný asistent, FaF VFU Brno
  • PharmDr. Kateřina Horská- odborný asistent FaF VFU Brno

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS