Rigorózní řízení

Farmaceutická fakulta UK uskutečňuje magisterské studijní programy, v rámci jejichž akreditace bylo rozhodnuto o oprávnění udělovat v oboru Farmacie akademický titul „doktor farmacie“ (ve zkratce „PharmDr.“ uváděné před jménem) a v oboru Zdravotnické bioanalytiky akademický titul „doktor přírodních věd“ (ve zkratce „RNDr.“ uváděné před jménem).

Postup přijímání přihlášek ke státní rigorózní zkoušce, která není součástí studia, podrobnosti o konání těchto zkoušek na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové, jejich průběh a hodnocení, jakož i náhradu nákladů spojených s těmito zkouškami a přípravou na ně upravuje Rigorózní řád a Pravidla pro organizování státní rigorózní zkoušky.

Bližší informace

Studijní oddělení, e-mail: studijni@faf.cuni.cz

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS