Rigorózní řízení

Intranet

Odevzdání rigorózní práce
Pokyny k odevzdání rigorózní práce a přistoupení k obhajobě.

(V případě problémů s přístupem kontaktujte HelpDesk)

Farmaceutická fakulta UK uskutečňuje magisterské studijní programy, v rámci jejichž akreditace bylo rozhodnuto o oprávnění udělovat v oboru farmacie akademický titul „doktor farmacie“ (ve zkratce „PharmDr.“ uváděné před jménem) a v oboru zdravotnické bioanalytiky akademický titul „doktor přírodních věd“ (ve zkratce „RNDr.“ uváděné před jménem).

Postup přijímání přihlášek ke státní rigorózní zkoušce, která není součástí studia, podrobnosti o konání těchto zkoušek na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové, jejich průběh a hodnocení, jakož i náhradu nákladů spojených s těmito zkouškami a přípravou na ně upravuje Rigorózní řád.

Dle zákona o vysokých školách není umožněno na základě nostrifikace konat státní rigorózní zkoušku. Přihlášku ke státní rigorózní zkoušce mohou tedy podat pouze absolventi magisterského studijního programu na české vysoké škole.

Bližší informace

Studijní oddělení, e-mail: studijni@faf.cuni.cz

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS