Středoškolská odborná činnost (SOČ)

Středoškolská odborná činnost na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové

Středoškolská odborná činnost
na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové

 • Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové (FaF UK) nabízí studijně úspěšným a vysoce motivovaným studentům středních škol možnost zapojit se do vědecké činnosti fakulty a vypracovat zde práci v rámci Středoškolské odborné činnosti. FaF UK patří z hlediska vědecké činnosti mezi špičkové instituce v České republice.
 • Každoročně z našich laboratoří vychází více než stovka prací, které se daří publikovat v nejprestižnějších vědeckých časopisech a naši pracovníci jsou autory celé řady patentů a vynálezů.
 • Od zájemců o SOČ očekáváme vysoké nasazení a ochotu věnovat část svého volného času vědecké práci v laboratořích fakulty.

Harmonogram a důležité termíny

 • Termín odeslání přihlášek na Farmaceutickou fakultu UK – 14. 9. 2021
 • Předpokládané zahájení experimentální práce od 1. 10. 2021
 • Počítá se spíše s účastí až na 45. kole SOČ (školní rok 2022/2023)
  V případě intenzivního zapojení studenta hned od počátku lze uvažovat i o účasti na 44. kole SOČ (cca říjen až prosinec 2021 experimentální část, leden 2022 sepsání práce, únor 2022 prezentace na školním kole).

Jak se přihlásit

Pokud Vás zaujalo některé z témat a chtěli byste se přihlásit, pošlete svůj stručný životopis, preferované téma práce (případně pořadí preference) a doporučující dopisy Vašich vyučujících biologie a chemie (či jiných předmětů relevantních k vybranému tématu SOČ) do 14. 9. 2021 na adresu fakultního koordinátora SOČ PharmDr. Eduarda Jirkovského, Ph.D.: JirkovskyE@faf.cuni.cz

Témata SOČ

 • Pro školní rok 2021/2022 (a 2022/2023) jsme připravili následující témata.
 • Pokud Vás neoslovilo žádné z námi aktuálně nabízených témat nebo máte vlastní téma, které by bylo možné realizovat v rámci probíhajícího výzkumu na naší fakultě (naleznete na Vědeckém portálu Faf UK), kontaktujte příslušného garanta SOČ, který Vám pomůže s organizací.

 

Katedra analytické chemie Výzkumná skupina analytické chemie

 

Katedra biochemických věd Výzkumná skupina pro studium rezistence a interakcí léčiv

 • Téma: Kapradiny jako potenciální anthelmintika
 • Vedoucí práce: doc. Ing. Petra Matoušková, Ph.D.

 

Katedra biochemických věd Výzkumná skupina molekulární a buněčné toxikologie

 

Katedra farmaceutické botaniky Výzkumná skupina ADINACO

 

Katedra farmakologie a toxikologie - Výzkumná skupina Kardiovaskulární a respirační farmakologie a toxikologie

 

Katedra organické a bioorganické chemie Skupina bioorganické a farmaceutické chemie

© 2021 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS