Středoškolská odborná činnost (SOČ)

Středoškolská odborná činnost na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové

Středoškolská odborná činnost
na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové

 • Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové (FaF UK) nabízí studijně úspěšným a vysoce motivovaným studentům středních škol možnost zapojit se do vědecké činnosti fakulty a vypracovat zde práci v rámci Středoškolské odborné činnosti.
 • FaF UK patří z hlediska vědecké činnosti mezi špičkové instituce v České republice.
 • Každoročně z našich laboratoří vychází více než stovka prací, které se daří publikovat v nejprestižnějších vědeckých časopisech a naši pracovníci jsou autory celé řady patentů a vynálezů.
 • Od zájemců o SOČ očekáváme vysoké nasazení a ochotu věnovat část svého volného času vědecké práci v laboratořích fakulty.

Možnost přijetí ke studiu bez přijímací zkoušky

Účastníci celostátní nebo krajské přehlídky Středoškolské odborné činnosti (SOČ) budou přijati ke studiu na Farmaceutickou fakultu Univerzity Karlovy bez přijímací zkoušky. Podrobost najdete v sekci pro uchazeče o studium.

Harmonogram a důležité termíny

 • Termín odeslání přihlášek na Farmaceutickou fakultu UK – 14. 9. 2021
 • Zveřejnění výsledků výběrového řízení na obsazení jednotlivých témat – 24. 9. 2021
 • Předpokládané zahájení experimentální práce od 1. 10. 2021
 • Počítá se spíše s účastí až na 45. kole SOČ (školní rok 2022/2023)
  V případě intenzivního zapojení studenta hned od počátku lze uvažovat i o účasti na 44. kole SOČ (cca říjen až prosinec 2021 experimentální část, leden 2022 sepsání práce, únor 2022 prezentace na školním kole).

Jak se přihlásit

Pokud Vás zaujalo některé z témat a chtěli byste se přihlásit, pošlete svůj stručný životopis, preferované téma práce (případně pořadí preference), kterého kola SOČ byste se chtěli zúčastnit (44. nebo 45. kolo SOČ) a doporučující dopisy Vašich vyučujících biologie a chemie (či jiných předmětů relevantních k vybranému tématu SOČ) do 14. 9. 2021 na emailovou adresu fakultního koordinátora SOČ
PharmDr. Eduarda Jirkovského, Ph.D.: JirkovskyE@faf.cuni.cz

Ze zaslaných přihlášek budou vybráni nejvhodnější kandidáti dle jejich preferencí témat a všichni kandidáti budou kontaktováni 24. 9. 2021.

Témata SOČ

 • Pro školní rok 2021/2022 (a 2022/2023) jsme připravili následující témata.
 • Pokud Vás neoslovilo žádné z námi aktuálně nabízených témat nebo máte vlastní téma, které by bylo možné realizovat v rámci probíhajícího výzkumu na naší fakultě (naleznete na Vědeckém portálu Faf UK), kontaktujte příslušného garanta SOČ, který Vám pomůže s organizací.

 

Katedra analytické chemie - Výzkumná skupina analytické chemie

 

Katedra biochemických věd - Výzkumná skupina pro studium rezistence a interakcí léčiv

 • Téma: Kapradiny jako potenciální anthelmintika
 • Vedoucí práce: doc. Ing. Petra Matoušková, Ph.D.

 

Katedra biochemických věd - Výzkumná skupina molekulární a buněčné toxikologie

 

Katedra farmaceutické botaniky - Výzkumná skupina ADINACO

 

Katedra farmakologie a toxikologie - Výzkumná skupina Kardiovaskulární a respirační farmakologie a toxikologie

 

Katedra organické a bioorganické chemie - Skupina bioorganické a farmaceutické chemie

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS