Středoškolská odborná činnost (SOČ)

Středoškolská odborná činnost na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové

Středoškolská odborná činnost
na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové

 • Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové (FaF UK) nabízí studijně úspěšným a vysoce motivovaným studentům středních škol možnost zapojit se do vědecké činnosti fakulty a vypracovat zde práci v rámci Středoškolské odborné činnosti.
 • FaF UK patří z hlediska vědecké činnosti mezi špičkové instituce v České republice.
 • Každoročně z našich laboratoří vychází více než stovka prací, které se daří publikovat v nejprestižnějších vědeckých časopisech a naši pracovníci jsou autory celé řady patentů a vynálezů.
 • Od zájemců o SOČ očekáváme vysoké nasazení a ochotu věnovat část svého volného času vědecké práci v laboratořích fakulty.
 • O úspěších studentů zapojených do SOČ na FaF UK se můžete dočíst zde.

Možnost přijetí ke studiu bez přijímací zkoušky

Účastníci celostátní nebo krajské přehlídky Středoškolské odborné činnosti (SOČ) budou přijati ke studiu na Farmaceutickou fakultu Univerzity Karlovy bez přijímací zkoušky. Podrobost najdete v sekci pro uchazeče o studium.

Harmonogram a důležité termíny

 • Přihlášky s pořadím preferovaných témat zasílejte fakultnímu koordinátorovi do konce června 2024. Poté bude probíhat vyhodnocování přihlášek.

 • Vybraní zájemci budou následně osloveni v průběhu prázdnin.

 • Počítá se spíše s účastí až na 48. kole SOČ (školní rok 2025/2026) vzhledem k náročnosti jednotlivých témat (vice po konzultaci s vedoucím práce).

Jak se přihlásit

Pokud Vás zaujalo některé z témat a chtěli byste se přihlásit, pošlete následující podklady na emailovou adresu fakultního koordinátora SOČ PharmDr. Eduarda Jirkovského, Ph.D. (JirkovskyE@faf.cuni.cz)

 • stručný životopis

 • preferované téma práce (případně pořadí preference) a sekce SOČ

 • kterého kola SOČ byste se chtěli zúčastnit

 • doporučující dopisy Vašich vyučujících biologie a chemie (či jiných předmětů relevantních k vybranému tématu SOČ)

Ze zaslaných přihlášek budou vybráni nejvhodnější kandidáti dle jejich preferencí témat a všichni kandidáti budou kontaktováni.

Témata SOČ

 • Pro akademický rok 2024/2025 jsme připravili následující neobsazená témata. Prosím sledujte průběžně tuto stránku pro aktuální informace o nabízených volných tématech.
 • Pokud Vás neoslovilo žádné z námi aktuálně nabízených témat nebo máte vlastní téma, které by bylo možné realizovat v rámci probíhajícího výzkumu na naší fakultě (naleznete na Vědeckém portálu Faf UK), kontaktujte příslušného garanta SOČ, který Vám pomůže s organizací.
 • Uvedená časová náročnost témat je pouze orientační a bude záležet na časových možnostech studenta.

Nabídka témat

Katedra analytické chemie Výzkumná skupina: Analytical Chemistry Group

 • Téma: Využití nanovláken pro pokročilé extrakce biologicky aktivních látek
  Vedoucí práce: prof. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D.
  Časová náročnost: cca 1x týdně po 3 měsíce.

 

Katedra farmakologie a toxikologie Výzkumná skupina: Research group of Cardiovascular and respiratory pharmacology and toxicology

 • Téma: Vliv hladiny glukózy, laktátu a hyperosmolatiry na agregaci krevních destiček
  Vedoucí práce: prof. PharmDr. Přemysl Mladěnka, Ph.D.
  Časová náročnost: cca 1x týdně po 3 měsíce.

Úspěchy studentů zapojených do SOČ

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS