Středoškolská odborná činnost (SOČ)

Středoškolská odborná činnost na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové

Středoškolská odborná činnost
na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové

 • Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové (FaF UK) nabízí studijně úspěšným a vysoce motivovaným studentům středních škol možnost zapojit se do vědecké činnosti fakulty a vypracovat zde práci v rámci Středoškolské odborné činnosti.
 • FaF UK patří z hlediska vědecké činnosti mezi špičkové instituce v České republice.
 • Každoročně z našich laboratoří vychází více než stovka prací, které se daří publikovat v nejprestižnějších vědeckých časopisech a naši pracovníci jsou autory celé řady patentů a vynálezů.
 • Od zájemců o SOČ očekáváme vysoké nasazení a ochotu věnovat část svého volného času vědecké práci v laboratořích fakulty.
 • O úspěších studentů zapojených do SOČ na FaF UK se můžete dočíst zde.

Možnost přijetí ke studiu bez přijímací zkoušky

Účastníci celostátní nebo krajské přehlídky Středoškolské odborné činnosti (SOČ) budou přijati ke studiu na Farmaceutickou fakultu Univerzity Karlovy bez přijímací zkoušky. Podrobost najdete v sekci pro uchazeče o studium.

Harmonogram a důležité termíny

 • Přihlášky s pořadím prefegrovaných témat zasílejte fakultnímu koorinátorovi do konce září 2022. Poté bude probíhat vyhodnocování přihlášek.

 • Finální výsledky budou oznámeny po 17. říjnu 2022.

 • Počítá se spíše s účastí až na 46. kole SOČ (školní rok 2023/2024).

Jak se přihlásit

Pokud Vás zaujalo některé z témat a chtěli byste se přihlásit, pošlete svůj stručný životopis, preferované téma práce (případně pořadí preference), kterého kola SOČ byste se chtěli zúčastnit a doporučující dopisy Vašich vyučujících biologie a chemie (či jiných předmětů relevantních k vybranému tématu SOČ) na emailovou adresu fakultního koordinátora SOČ PharmDr. Eduarda Jirkovského, Ph.D.: JirkovskyE@faf.cuni.cz

Ze zaslaných přihlášek budou vybráni nejvhodnější kandidáti dle jejich preferencí témat a všichni kandidáti budou kontaktováni. Přesné termíny budou upřesněny v průběhu srpna 2022.

Témata SOČ

 • Pro školní rok 2022/2023 a spíše 2023/2024 jsme připravili následující témata. Prosím sledujte průběžně tuto stránku pro aktuální informace.
 • Pokud Vás neoslovilo žádné z námi aktuálně nabízených témat nebo máte vlastní téma, které by bylo možné realizovat v rámci probíhajícího výzkumu na naší fakultě (naleznete na Vědeckém portálu Faf UK), kontaktujte příslušného garanta SOČ, který Vám pomůže s organizací.
 • Časová náročnost témat je individuální a je dobré se vždy informovat u vedoucího práce, jaká bude přibližně časová náročnost, ale je dobré počítat s ekvivalentem minimálně 3 týdnů celodenní práce v laboratoři.

Nabídka témat

Katedra analytické chemie - Výzkumná skupina: Analytical chemistry group

Katedra biofyziky a fyzikální chemie Výzkumná skupina: Clinical and molecular pharmacotherapy

Katedra farmakognozie a farmaceutické botaniky Výzkumná skupina: Secondary metabolites of plants as potential drugs

Katedra farmakologie a toxikologie - Výzkumná skupina: Research group of Cardiovascular and respiratory pharmacology and toxicology

Úspěchy studentů zapojených do SOČ

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS