UCKF - spolupráce s Polskem při rozvoji klinické farmacie ve střední a východní Evropě

22. 4. 2017 se konala na Farmaceutické fakultě ve Vratislavi celopolská konference pod názvem „Farmaceuta na oddziale szpitalnym - korzysci i wyzwania“, jejímž cílem bylo podpořit rozvoj klinické farmacie v Polsku a s pomocí zahraničních vyzvaných přednášejících diskutovat zkušenosti se vzděláváním a mezinárodním rozvojem oboru klinická farmacie. Konference se zúčastnily delegace akademických pracovníků z dalších univerzit Polska, především z Poznaně, Krakova, Katovic, Varšavy a jiných měst, zástupci za Polskou farmaceutickou společnost a více jak 400 polských klinických a dalších farmaceutů a akademiků se zájmem o rozvoj klinické farmacie. Konference si získala zájem celopolských medií a krátké rozhovory a relace z této odborné události byly vysílány na různých kanálech polské televize.

Konferenci o klinické farmacii zahájili Prof. Anna Wiela-Hojeńska z Univerzity ve Vratislavi, Prof. dr hab. Edmund Grześkowiak, národní konzultant v klinické farmacii, a Prof. dr hab. Bogusław Okopień, národní konzultant v klinické farmakologii. Z vyzvaných řečníků byli ke sdílení zkušeností přizváni přednášející zejména ze zemí střední a východní Evropy, a to ze Slovinska Mgr farm. Janez Toni z Univerzitní kliniky plicních onemocnění a alergií v nemocnici v Golniku (ve své přednášce shrnul dlouhodobé zkušenosti s praktikováním klinické farmacie), z České republiky PharmDr. Fialová Daniela, PhD., vedoucí UCKF, která přednesla sdělení o modelech klinické farmacie v USA a Evropě a zkušenostech s těmito modely při rozvoji klinické farmacie, a dále z Německa Mgr farm. Klaus Meier, president Evropské společnosti pro onkologickou farmacii (ESOP), který podtrhl význam rozvoje farmaceutických specializací včetně klinické farmacie, ale i potřebu prvních (základních) znalostí z KF např. pro onkologické farmaceuty k obecné podpoře racionálního užití léků. Následovala polská sdělení s překladem do angličtiny, věnovaná ekonomickému přínosu klinické farmacie od Prof. dr hab. Elżbiety Nowakowské, sdělení o úskalích interdisciplinární spolupráce lékařů a klinických farmaceutů od Mgr farm. Magdaleny Cerbin-Koczorowske a o spolupráci lékařů a klinických farmaceutů v péči o geriatrické pacienty od Prof. dr hab. Katarzyny Wieczorowske-Tobis, přednostky Paliativní kliniky v Poznani. Po obědové pauze se všichni představitelé zúčastnili dvouhodinové panelové diskuse se zástupci regionálních nemocnic, univerzit a odborných společností o významu klinické farmacie, podstatné úloze klinických farmaceutů, významu kvalitního vzdělávání a praktikování v oboru a dalším směřování rozvoje klinické farmacie v Polsku.

2511679

Z příspěvku za Českou republiku organizátoři ocenili i závěrečné informace o novém nastavení pregraduálního vzdělávání na Farmaceutické fakultě UK, tedy o zahájení pregraduální specializační větve KF. Tento vzdělávací model umožňuje (spolu s další praxí a navazující postgraduální specializací) růst skutečných odborníků v klinické farmacii podle zahraničních zkušeností. Složitých intervencí v individualizaci lékových režimů jsou kliničtí farmaceuti samostatně a odpovědně schopni až po dostatečné délce klinické praxe, která vyžaduje kvalitní vzdělávání a odborný růst. Současné nastavení vzdělávacího modelu v klinické farmacii na Farmaceutické fakultě UK zhodnotili polští kolegové jako podstatné, a to jak pro rozvoj specializace v KF, tak pro výcvik v základech klinické farmacie (KF I.) pro všechny farmaceuty, z nichž většina se po skončení pregraduálního vzdělávání bude věnovat poskytování kvalifikované lékárenské/farmaceutické péče. Kolegové uvítali také snahu podpořit rozvoj oboru klinická farmacie ve střední a východní Evropě výzkumnou spoluprací akademických pracovišť v projektu EU COST Action IS1402 (01/2015- 12/2018) a budoucí spoluprací v projektu EUROAGEISM (2017- 2022).

V panelové diskusi byly diskutovány i modely prosazující praktikování klinických farmaceutů v ambulantní sféře, hospicových zařízeních, v agenturách domácí péče, v zařízeních sociální péče, atd. U seniorů a dalších rizikových skupin pacientů je úloha klinických farmaceutů v individualizaci lékových režimů významná a musí být podpořena kvalitním, specificky zaměřeným vzděláváním. V tomto vzdělávání se angažuje a dále bude angažovat i Univerzitní vzdělávací centrum klinické farmacie (UCKF).

Fotogalerie z celopolské konference o klinické farmacii

13481012131415161718

Záznam jednoho z krátkých televizních spotů

Záznam na serveru Youtube.

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS