Oblasti výzkumu

Cooperatio Program Pharmaceutical Sciences

Program Cooperatio vědní oblasti Pharmaceutical Sciences

Program Univerzity Karlovy Cooperatio vědní oblasti „Pharmaceutical Sciences“ (PharmSci) je zaměřen na koordinaci výzkumných aktivit na 6 fakultách Univerzity Karlovy: Farmaceutické fakultě v Hradci Králové a všech pěti lékařských fakultách.

Nejdůležitější prioritou v oblasti výzkumu PharmSci je zvýšení jeho celkové kvality, výstupů a implementace výsledků výzkumu do praxe. Naším cílem je dále posilovat infrastrukturu a kapacity pro rozvoj excelence ve výzkumu a inovacích, podstatně rozšířit dlouhodobou spolupráci s aplikační sférou, podporovat mezinárodní spolupráci ve výzkumu a využívat infrastrukturu jak pro výzkum, tak pro vzdělávání.

Naší klíčovou prioritou je stimulovat a motivovat akademické a výzkumné pracovníky, aby se zaměřili na dosah svého výzkumu. Klademe důraz na kvalitu před kvantitou publikací.

Další prioritou je vytváření větších multidisciplinárních týmů, které mohou produkovat konkurenceschopné, průkazné a kvalitní výsledky výzkumu.

Rada programu:

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Výzkumná činnost na Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy zahrnuje všechny aspekty současných farmaceutických věd. Široká škála teoretických a experimentálních přístupů se uplatňuje při studiu nových i zavedených léčiv, převážně malých molekul organického původu, se schopností zlepšovat patologické procesy v lidském organismu.

Pro program PharmSci je výzkum organizován podle následujících vědeckých témat a pracovních skupin. Některé z nich byly nově založeny nebo reorganizovány při přechodu mezi programy PROGRESS a COOPERATIO.

Lékařské fakulty

Univerzita Karlova má pět lékařských fakult a výzkum v oboru Farmaceutické vědy zahrnuje široké spektrum činností v oblasti experimentální a klinické farmakologie a toxikologie.

Výzkum byl organizován v rámci následujících vědeckých témat a pracovních skupin:

1. lékařská fakulta


2. lékařská fakulta


3. lékařská fakulta

 • Ústav farmakologie
  Vedoucí: prof. MUDr. Jan Bultas, CSc.
  Vedoucí: doc. MUDr. Martin Votava, Ph.D.
  Vedoucí: doc. PharmDr. Magdaléna Šustková, CSc.
  Vedoucí: doc. MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.


Lékařská fakulta v Plzni


Lékařská fakulta v Hradci Králové

 • Ústav farmakologie
  • Skupina jaterní farmakologie
   vedoucí: prof. MUDr. Stanislav Mičuda, Ph.D.
  • Kardiotoxicita
   Vedoucí:  doc. PharmDr. Martin Štěrba, Ph.D.
  • Klinická farmakologie
   Vedoucí: doc. Ing. Jaroslav Chládek, CSc.

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS