Oblasti výzkumu

Výzkum

Výzkum je na Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy rozvíjen ve všech oblastech farmaceutických věd a v poslední době se prohlubuje snaha řešit problematiku léčiva komplexně. Na fakultě pracují týmy, které se zabývají farmaceuticko-chemickými aspekty léčiv, tedy nejen syntézou, ale i jejich biologickým hodnocením, které spočívá jak ve sledování jejich přímé biologické aktivity, tak ve sledování biotransformací a komplexní farmakodynamiky nových molekul, jejich stabilitou, analýzou, formulací lékových forem a cílenou aplikací léčiv a pokročilými způsoby podání. V oblasti přírodních léčiv je pozornost věnována jak tradičním, tak i nově objeveným léčivým rostlinám, resp. jejich obsahovým látkám. Probíhají práce objasňující strukturu nově izolovaných sekundárních metabolitů z těchto rostlin. Pozornost je věnována potravním doplňkům přírodního původu z hlediska jejich terapeutického či nutričního významu a také z hlediska jejich možných interakcí s léčivy či s dalšími složkami stravy. Na Farmaceutické fakultě UK je rovněž řadu let rozvíjena problematika zabývající se analýzou faktorů, které ovlivňují terapeutickou hodnotu, spotřebu a potřebu léčiv po jejich zavedení do praxe.

Přehled oblastí výzkumu

Program Vývoj a studium léčiv (Progres Q42) vychází z dlouhodobého profilového záměru Farmaceutické fakulty UK, navazuje na program PRVOUK P40 a zahrnuje zejména:

Koordinátor a rada programu

Koordinátor programu

  • prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D., děkan fakulty

Rada programu

  • doc. PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D.
  • prof. RNDr. Petr Solich, CSc.
  • prof. PharmDr. František Štaud, Ph.D.
  • prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc.
  • prof. Ing. Vladimír Wsól, Ph.D.

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS