Lékové informační centrum

LIC

Lékové informační centrum (LIC) vzniklo jako společné pracoviště Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové (FaF UK HK) a Fakultní nemocnice Hradec Králové (FN HK) na základě smlouvy podepsané mezi děkanem FaF UK HK a ředitelem FN HK v prosinci 2005.

Cíl LIC

Cílem LIC je podpora farmaceutické péče poskytováním včasných a výstižných odpovědí na lékové dotazy, které se týkají farmakoterapie specifických pacientů a které jsou vypracovány s respektováním principů medicíny založené na důkazu. LIC je vybaveno tak, aby byla zodpovězena rozsáhlá oblast otázek s ohledem na racionální aplikaci léčivých přípravků jak vydávaných na lékařský předpis tak i těch, které jsou vydávány bez lékařského předpisu.

Na dotazy zodpovídají odborníci na klinickou farmacii a práci s informacemi orientovanými na léčivo. Informace jsou poskytovány lékařům, farmaceutům, vědeckým pracovníkům, farmaceutickým asistentům, zdravotním sestrám a dalším odborníkům ve zdravotnictví.

Vedle zpracovávání lékových dotazů se LIC mimo jiné podílí na vzdělávacích aktivitách (např. specializační odborné stáže) a publikační činnosti.

Tiskové zprávy

Omezení

LIC zpracovává a poskytuje informace výhradně zdravotnickým pracovníkům. Nejsou zodpovídány dotazy přímo položené laickou veřejností. Odborníci ve zdravotnictví lépe znají okolnosti, kterými mají dotaz specifikovat a odpověď LIC je tak přínosnější i pro pacienta samotného. LIC dále není zaměřeno na akutní toxikologické dotazy (pro tyto dotazy, prosím využijte specializované toxikologické informační středisko např. http://vfn.lf1.cuni.cz/tis/).

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS