Výzkumný projekt STARSS

STARSSNázev projektu

Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS).

Registrační číslo projektu

CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465.

Operační program

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), PO1: Posilování kapacit pro kvalitní výzkum, SC1: Zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho výsledků, IP1: Posílení výzkumné a inovační struktury a kapacit pro rozvoj vynikající úrovně výzkumu a inovací a podpora odborných středisek, zejména těch, jež jsou předmětem celoevropského zájmu.

Realizace projektu

1. 3. 2017 – 30. 6. 2023

Řešitel

Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové.

Zahraniční strategičtí partneři projektu

  • REQUIMTE, Porto, Portugalsko.
  • University of the Balearic Islands, Španělsko.
  • School of Chemistry, Faculty of Science, University of Melbourne, Austrálie.

Cíl projektu

Cílem projektu je vytvoření expertního týmu, zavedení nových a rozvoj pokročilých separačních metod. Zvýší se výzkumný výkon zapojením kvalitních senior researchers, nových early stage researchers a excelentního klíčového zahraničního vědeckého pracovníka, který má dlouholeté zkušenosti s řízením výzkumné práce v USA. Modernizace infrastruktury podpoří produkci inovativních výsledků a spolupráci se zahraničními výzkumnými organizacemi. Internacionalizace a excelence projektu v konečných důsledcích podpoří vznik Centra excelence pro oblast separačních věd.

Dotace

150 193 320 Kč (spoluúčast FaF UK ve výši 5 %).

Informace k projektu

Bližší informace včetně aktualit k odborné činnosti výzkumného týmu jsou dostupné na vědeckém portálu Farmaceutické fakulty UK, sekce STARSS.

Kontakty

Napsali o nás

 

EU

 

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS