Jubilejní 10. Postgraduální a Postdoktorandská vědecká konference Farmaceutické fakulty UK

24.01.2020

Ve dnech 22. a 23. ledna 2020 proběhla na Farmaceutické fakultě (FaF UK) v Hradci Králové Postgraduální a Postdoktorandská vědecká konference, která byla výjimečná nejen tím, že byla již 10. v pořadí, ale také rekordní účastí jak významných zahraničních hostů, tak počtem prezentujících a dalších aktivních účastníků. Konference, jejíž jednacím jazykem byla výhradně angličtina, byla zahájena společnou sekcí třech významných zahraničních profesorů: prof. František Švec (profesor analytické chemie, University of California, Berkeley, USA; klíčový zahraniční vědecký pracovník projektu FaF UK STARSS), prof. Rob Horne (profesor behaviorální medicíny, School of Pharmacy, University College London, UK) a prof. Danijel Kikelj (profesor farmaceutické chemie, University Of Ljubljana, Slovinsko; strategický partner projektu FaF UK EFSA-CDN). Ti, spolu s dalšími předními světovými odborníky, mimo jiné prof. Desem Richardsonem (University of Sydney, Austrálie) nebo prof. Danielem Schermanem (Paris Descartes University, Francie), předsedali jednotlivým odborným sekcím.

Letošní ročník se může pyšnit i významným počtem prezentujících doktorandů a mladých vědeckých pracovníků z dalších vědeckých institucí a univerzit. V sekci Farmakognozie a toxikologie přírodních látek prezentovalo své práce 5 doktorandů z Farmaceutické fakulty VFU v Brně. Role spolupředsedajícího se ujal doc. Karel Šmejkal, přednosta Ústavu přírodních léčiv Farmaceutické fakulty VFU v Brně. Mezi prezentujícími v jednotlivých sekcích byli také studenti z Masarykovy Univerzity v Brně, Farmaceutické fakulty UKo z Bratislavy a dále z partnerských hradeckých institucí, především z Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Sekci Farmaceutické analýzy a Bioanalytické chemie předsedali klíčoví partneři projektů STARSS a EFSA-CDN prof. Marcela Segundo (University of Porto, Portugalsko) a prof. Spas Kolev (University of Melbourne, Austrálie). Celkem své vědecké práce prezentovalo rekordních 115 postgraduálních studentů a mladých vědeckých pracovníků.

BBB_0260BBB_0264IMG_9747IMG_9731IMG_9794IMG_0013IMG_9895IMG_9996IMG_0060

Konference byla jako již tradičně zakončena neformálním společenským večerem v prostorách Galerie Na Mostě FaF UK, kde se kromě přednášejících sešli zahraniční hosté, školitelé přednášejících studentů a další aktivní účastníci konference.

Věříme, že jubilejní 10. ročník konference byl pro všechny účastníky přínosem, zdrojem inspirace i motivací do další vědecké práce a nastavil laťku pro nadcházející ročníky.

Tato konference byla podpořena projektem Zvýšení účinnosti a bezpečnosti léčiv a nutraceutik: moderní metody - nové výzvy (EFSA - CDN) reg č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000841 spolufinancovaného z EU.

EU

Text: doc. PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D., proděkan pro vědeckou činnost, doktorské studium a transfer technologií
Fotografie: doc. PharmDr. Petr Chocholouš, Ph.D. a Ing. Kateřina Duspivová

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS