Zvýšení účinnosti a bezpečnosti léčiv a nutraceutik: moderní metody - nové výzvy (EFSA - CDN)

EFSA-CDNNázev projektu

Zvýšení účinnosti a bezpečnosti léčiv a nutraceutik: moderní metody - nové výzvy (EFSA - CDN).

Registrační číslo projektu

CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000841

Operační program

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), PO1: Posilování kapacit pro kvalitní výzkum, SC1: Zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho výsledků, IP1: Posílení výzkumné a inovační struktury a kapacit pro rozvoj vynikající úrovně výzkumu a inovací a podpora odborných středisek, zejména těch, jež jsou předmětem celoevropského zájmu.

Realizace projektu

1. 1. 2018 – 30. 6. 2023

Řešitel

Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové.

Zahraniční strategičtí partneři projektu

  • Finsko (Faculty of Medicine, University of Oulu)
  • Německo (Freie Universität Berlin)
  • Maďarsko (Hungarian Academy of Sciences MTA TKI)
  • Norsko (School of Pharmacy, University of Oslo)
  • Polsko (Jagiellonian University Medical College, Krakow)
  • Portugalsko (ICETA (REQUIMTE), University of Porto)
  • Španělsko (University of the Balearic Islands)
  • Austrálie (School of Chemistry, Faculty of Science, University of Melbourne)
  • Slovinsko (University of Ljubljana, Faculty of Pharmacy)

Cíl projektu

Cílem projektu EFSA-CDN je zvýšit účinnost a bezpečnost léčiv a nutraceutik a zvýšit konkurenceschopnost VaV centra v mezinárodním měřítku. Projekt EFSA-CDN podporuje problémově orientovaný výzkum interdisciplinárního charakteru v oblasti zvýšení účinnosti a bezpečnosti léčiv a nutraceutik skrze rozvoj vybraných excelentních výzkumných týmů 3 výzkumných programů, složených z nejlepších pracovníků FaF UK s odborností R3 a R4, zahraničních excelentních vědců, kteří dlouhodobě působí např. v USA, Velké Británii, Švédsku, Austrálii, Francii, ale i mladých výzkumných talentovaných pracovníků. Výzkum se rozvíjí zejména v oblastech syntézy a vývoje nových protiinfekčních a protinádorových léčiv a antidot, v oblasti překonání lékových rezistencí, xenobiochemie enzymů a transportérů léčiv, v oblasti biofarmacie kožní a placentárních bariéry a v oblasti nových analytických metod pro vývoj léčiv a nutraceutik. Projekt akcentuje mezinárodní spolupráci s předními vědecko-výzkumnými institucemi v zahraničí, usiluje o přípravu společných mezinárodních projektů (na úrovni H2020 grantů), významně přispívá k modernizaci přístrojové infrastruktury a umožňuje podporovat a začlenit do výzkumných týmů vysoce motivované mladé výzkumné pracovníky z ČR i zahraničních univerzit. Naplnění dílčích cílů projektu směřuje k produkci excelentních výsledků v několika oblastech farmaceutického výzkumu týkajícího se bezpečnosti a účinnosti léčiv a nutraceutik, dále přispívá ke zvýšení mezinárodně konkurenceschopné kvality výzkumu a postupné komercializaci vědeckých výsledků s perspektivou dlouhodobého využití.

Dotace

212 766 530 Kč (spoluúčast FaF UK ve výši 5 %)

Informace k projektu

Bližší informace včetně aktualit k odborné činnosti členů výzkumného týmu jsou dostupné na vědeckém portálu Farmaceutické fakulty UK, sekce EFSA-CDN.

Pracovní pozice v rámci projektu EFSA-CDN / Job announcement.

Kontakty

Napsali o nás

 

EU

 

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS