Modernizace výukových prostor na FaF UK za účelem zvýšení kvality vzdělávání

Název projektu

Modernizace výukových prostor na FaF UK za účelem zvýšení kvality vzdělávání

Registrační číslo projektu

CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002529

Operační program

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV); prioritní osa 2 (PO2): Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj; investiční priorita 2 (IP2): Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání a odborné přípravy pro získání dovedností a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu; specifický cíl 1 (SC1): Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury na vysokých školách za účelem zajištění vysoké kvality výuky, zlepšení přístupu znevýhodněných skupin a zvýšení otevřenosti vysokých škol.

Realizace projektu

1. 7. 2017 - 30. 9. 2019.

Řešitel

Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové.

Cíl projektu

Cílem je modernizovat a funkčně vylepšit výukové prostory FaF, jejichž interiéry a nábytek jsou zastaralé a dosluhující AV technika neodpovídá moderním trendům a potřebám vyučujících. Modernizace proběhne komplementárně s celouniverzitní projektem „Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce“ reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362 (Výzva č. 02_16_015 ESF výzva pro vysoké školy) za účelem celkového zvýšení kvality vzdělávání a tím i naplnění specifického cíle 1 Investiční priority 2, tedy Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury na vysokých školách, včetně zvýšení míry zpřístupnění vysoké školy znevýhodněným skupinám, zejména studentům se specifickými potřebami.

Dotace

44 581 793,65 Kč (spoluúčast FaF UK ve výši 5 %).

Informace k projektu

Bližší informace o projektu jsou uvedeny v tiskové zprávě.

Kontakt

Fotogalerie

f1f2f3f4f5f6

 

 

EU

 

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS