Výzkum na Farmaceutické fakultě UK směřuje k excelenci na mezinárodní úrovni

17.02.2017

Projekt Univerzity Karlovy, Farmaceutické fakulty v Hradci Králové (FaF UK), s názvem Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách - Establishment of Specialized Team for Advanced Research on Separation Science (STARSS), byl vybrán odbornou komisí MŠMT, složenou ze zahraničních i českých hodnotitelů, k finanční podpoře z prostředků Evropské unie v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání výzvy č. 02_15_003 „Podpora excelentních výzkumných týmů“, a to v celkové výši cca 150 mil. Kč pro období jeho 5,5 leté realizace. Předpokládané zahájení realizace projektu je 1. 3. 2017.

Projekt si klade za cíl posílit kapacity pro kvalitní výzkum a jeho výsledky a tím zvýšit jejich mezinárodní dopad. Vedoucím týmu bude prof. František Švec, excelentní zahraniční odborník, který má dlouholeté zkušenosti s řízením vědecko-výzkumné práce v oblasti analytické chemie v USA. Odborný tým bude složen z 16 výzkumných pracovníků, a to jak zkušených “senior researchers“ z řad akademických pracovníků FaF UK, tak z nových talentovaných pracovníků začínajících rozvíjet svou vědeckou kariéru (postdoci a studenti doktorských studijních programů).

_MG_5873_MG_5877_MG_5883_MG_5872

V odborné rovině je předmětem projektu zejména zavádění a rozvoj pokročilých separačních technik ze skupiny metod chromatografických a elektroforetických, a souvisejících metod pro úpravu vzorků před analýzou. Cílem projektu je směřovat k mezinárodní excelenci v daných oblastech výzkumu v separačních vědách. Projekt umožní modernizaci přístrojového vybavení a zajistí materiální a provozní náklady nového výzkumného týmu, čímž podpoří tvorbu poznatků majících potenciál z hlediska produkce excelentních a inovativních výsledků. Dalším z cílů je posílení mezinárodní vědecké spolupráce s vybranými strategickými partnery z Portugalska, Austrálie a Španělska, jakož i její rozšíření o další zahraniční partnery. Výstupy projektu se budou, vedle samotných vědeckých výsledků, sestávat z odborných publikací v renomovaných mezinárodních časopisech, modernizace infrastruktury, rozšíření kapacity výzkumných pozic, s cílem účasti v programech mezinárodní spolupráce, např. typu Horizont 2020.

Více než třetina rozpočtu projektu bude použita na nákup nejmodernějších analytických přístrojů, dále budou pokryty náklady na pracovní pozice, nákup spotřebního materiálu, mezinárodní aktivity (podpora zvaných zahraničních vědeckých pracovníků, zahraniční výzkumné stáže členů týmu, aktivní účast na mezinárodních konferencích, pořádání mezinárodních seminářů, apod.), řízení projektu a další nutné výdaje spojené s realizací projektu. V neposlední řadě, projekt STARSS umožní založení Centra excelence separačních věd na FaF UK a jeho rozvoj na národní i mezinárodní úrovni.

Další informace

 

Podpora EU

 

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS