Proběhla pátá STARSS konference zaměřená na separační vědy

10.12.2021

Tým projektu STARSS (Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách) navázal na tradici a zorganizoval již pátý ročník STARSS konference zaměřené na separační vědy. Přes poměrně komplikovanou epidemiologickou situaci spojenou s COVID-19 byla konference uspořádána v hybridním formátu ve dnech 2. - 3. prosince 2021.

f1f2f3f5f7f6

Prof. František Švec a prof. Petr Solich přivítali účastníky a zahájili konferenci informací o aktuálním stavu projektu STARSS. Následující přednášky byly prezentovány jak z místa konání konference, tak online. Z pozvaných odborníků z oblasti separačních věd je možno jmenovat: prof. Gert Desmet, Vrije Universiteit Brussel, Belgie, Dr. Valentina D'Atri, University of Geneva, Švýcarsko, Dr. Isabelle François, Chromisa Scientific, Belgie, Dr. Jean-Christophe Garrigue, University Toulouse III, Francie, Dr. David Jaime Cocovi-Solberg, University of Natural Resources and Life Sciences of Vienna, Rakousko, Dr. David Moreno Gonzalez, University of Jaén, Španělsko, prof. Marcela Segundo, University of Porto, Portugalsko, doc. Petr Česla, Univerzita Pardubice, Dr. Václav Kašička, Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, Praha, doc. Ondřej Novák, Ústav experimentální botaniky AV ČR & Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého Olomouc, doc. Jiří Urban, Masarykova univerzita, Brno, a také mnoho dalších přednášejících spolupracujících či podporujících projekt STARSS.

Celkem zaznělo 23 přednášek, na které navázaly dva workshopy. Dr. Ivona Lhotská a prof. Dalibor Šatínský, oba Farmaceutická fakulta UK, připravili workshop na téma "Pokročilé extrakční techniky s nanovlákny", během kterého představili vývoj online extrakční metody se sorbentem na bázi nanovláken. Dr. Burkhard Horstkotte, FaF UK, připravil workshop na téma "Lab-In-Syringe systém a optimalizace DLLME metody využívající dithizon", na kterém představil, diskutoval a následně prakticky demonstroval možnosti průtokových analytických přístrojů pro výzkum a vývoj nových extrakčních metod.

Páté konference STARSS o separačních vědách se zúčastnilo více než 120 účastníků z Čech i zahraničí (přibližně jedna třetina na místě a dvě třetiny online). Konference bezpochyby pomohla naplnit cíle projektu STARSS – tvorba týmu zabývajícího se pokročilými separačními metodikami a mezinárodní excelenci ve výzkumu, rozšíření povědomí o pracovní skupině STARSS a Farmaceutické fakultě UK, jakož i ke sdílení poznatků mezi zkušenými a mladými vědci.

Text: doc. PharmDr. Petr Chocholouš, Ph.D.
Foto: ing. Jan Škop

 

Konference byla podpořena projektem STARSS (Reg. No. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465) spolufinancovaného z EFRR.

EU

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS