Farmakognosie a nutraceutika

Název projektu

Modernizace a rozšíření doktorského studijního oboru Farmakognosie a toxikologie přírodních látek studijního programu Farmacie.

Registrační číslo projektu

CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002736.

Operační program

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV); prioritní osa 2 (PO2): Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj; investiční priorita 1 (IP1): Zlepšování kvality a účinnosti a přístupu k terciárnímu a rovnocennému vzdělávání, zejména v případě znevýhodněných skupin, aby se zvýšila účast a úrovně dosaženého vzdělání; specifický cíl 5 (SC5): Zlepšení podmínek pro výuku spojenou s výzkumem a pro rozvoj lidských zdrojů v oblasti výzkumu a vývoje.

Realizace projektu

1. 5. 2017–31. 5. 2022.

Řešitel

Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové.

Cíl projektu

Cílem projektu je umožnit rozvoj lidských zdrojů pro výzkum a vývoj prostřednictvím modernizace a rozšíření doktorského studijního oboru Farmakognosie a toxikologie přírodních látek, jenž bude transformován do nového doktorského studijního programu Farmakognosie a nutraceutika odpovídajícího nutným požadavkům současných farmaceutických věd.

Realizované klíčové aktivity na FaF UK

KA1: Řízení projektu

KA2: Tvorba a rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů v souladu se strategií VŠ a požadavky znalostní ekonomiky a potřebami trhu práce v oblasti výzkumu a vývoje (soulad s RIS3)

KA3: Podpora Ph.D. studentů

KA4: Podpora zahraničních stáží akademických a výzkumných pracovníků

Dotace

5 101 461 Kč (spoluúčast FaF UK ve výši 5 %).

Informace k projektu

Bližší informace o projektu jsou uvedeny v tiskové zprávě.

Kontakt

 

EU

 

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS