Laboratoř buněčných interakcí s látkami přírodního původu

Název projektu

Modernizace laboratoře buněčných interakcí s látkami přírodního původu.

Registrační číslo projektu

CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002682.

Operační program

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV); prioritní osa 1 (PO1): Posilování kapacit pro kvalitní výzkum; investiční priorita 1 (IP1): Posilování výzkumné a inovační infrastruktury a kapacit pro rozvoj vynikající úrovně výzkumu a inovací a podpora odborných středisek, zejména těch, jež jsou předmětem celoevropského zájmu; specifický cíl 3 (SC3): Zkvalitnění infrastruktury pro výzkumně vzdělávací účely.

Realizace projektu

1. 5. 2017–31. 10. 2020.

Řešitel

Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové.

Cíl projektu

Cílem projektu je podpořit rozvoj kvalitní infrastruktury výzkumně zaměřených studijních programů a to modernizací komplexu Laboratoře buněčných interakcí s přírodními látkami zahrnující dílčí rekonstrukce, zajištění přístrojového, laboratorního a podpůrného vybavení vč. informační infrastruktury a archivu referenčních a pracovních vzorků přírodních surovin. Hlavním cílem tohoto projektu je zejména zkvalitnění infrastruktury doktorského studijního programu Farmakognosie a nutraceutika.

Dotace

15 506 180 Kč (spoluúčast FaF UK ve výši 5 %).

Informace k projektu

Bližší informace o projektu jsou uvedeny v tiskové zprávě.

Kontakt

 

EU

 

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS