Proběhla 8. Postgraduální a 6. Postdoktorandská vědecká konference Farmaceutické fakulty UK

30.01.2018

Ve dnech 24. a 25. ledna 2018 proběhla na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové 8. Postgraduální a 6. Postdoktorandská vědecká konference, které se letos zúčastnilo více než 150 lidí.

V tomto roce byla konference zahájena společnou sekcí, během které postupně vystoupili prof. František Švec (University of California, Berkeley, USA - klíčový zahraniční vědecký pracovník projektu STARSS) a dva zástupci strategických partnerů projektu STARSS - prof. Marcela Segundo (University of Porto, Portugalsko) a prof. Spas D. Kolev (University of Melbourne, Austrálie). Po skončení úvodní sekce byla konference tradičně rozdělena do sedmi tematických sekcí, ve kterých prezentovalo své vědecké práce 76 postgraduálních studentů a mladých vědeckých pracovníků. Ti měli k dispozici 15 minut na představení své vědecké práce, získaných výsledků a zodpovězení položených dotazů. Diskuse pak pokračovala během neformálního společenského večera na Zahradě léčivých rostlin, kde se kromě přednášejících sešli i zahraniční hosté, školitelé a mentoři a další aktivní účastníci konference.

IMG_0089IMG_0117IMG_0167IMG_0230IMG_0233IMG_0205

Věříme, že konference byla přínosem pro všechny účastníky a zejména těm méně zkušeným přinesla novou inspiraci a motivaci do další vědecké práce.

Tato konference byla podpořena projektem STARSS reg. č.: CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 spolufinancovaného z EU.

Text: PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D., PharmDr. Petr Chocholouš, Ph.D.
Fotografie: PharmDr. Petr Chocholouš, Ph.D.

 

EU fondy

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS