Proběhla šestá STARSS konference zaměřená na separační vědy

21.10.2022

Tým STARSS (Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách) navázal na zavedenou tradici a uspořádal ve dnech 17. - 19. října 2022 v Hradci Králové již 6. a zároveň závěrečnou STARSS konferenci zaměřenou na separační vědy.

012345678

Úvodní slovo pronesli děkan fakulty doc. Jaroslav Roh, profesor František Švec, profesor Petr Solich a profesorka Lucie Nováková. Přivítali všechny účastníky a shrnuli úspěchy projektu za šest let jeho realizace.

Třídenní konference v hybridním formátu nabídla 27 přednášek a 4 praktické workshopy pro více než 100 on-site a dalších 50 on-line účastníků z celého světa. Seznam přednášejících byl naplněn především mezinárodně uznávanými odborníky z University of Geneva, Lund University, Free University of Berlin, University of Edinburg, University of West of England a Toulouse University, kteří se stali blízkými spolupracovníky projektu STARSS, uznávanými českými vědci či členy naší fakulty a STARSS. Témata přednášek zahrnovala současné trendy v oblasti vícedimenzionální chromatografie, superkritické fluidní chromatografie, vývoji chromatografických kolon a technik přípravy vzorků, jakož i analýzu biofarmak, steroidů a antidopingovou kontrolu. Na dvou workshopech se účastníci prakticky seznámili se sorbenty na bázi nanovláken SPE (Dr. I. Lhotská, prof. D. Šatínský), extrakcí sloučenin přírodního původu na bázi superkritické kapaliny (Dr. V. Pilařová). Další dva workshopy, prezentované společnostmi Chromservis a Waters, byly zaměřeny na soupravy pro úpravu vzorků před LC-MS nebo GC-MS a nového pipetovacího robota Andrewa pro automatizaci v analytických laboratořích. Plodné diskuse, zejména během přestávek na kávu a konferenční večeře, potvrdily nově navázanou spolupráci mezi institucemi a význam separačních věd napříč různými obory.

Podrobnější informace a seznam všech přednášejících a jejich stručné životopisy naleznete zde.

Text: kolektiv STARSS
Foto: ing. Jan Škop

 

Konference byla podpořena projektem STARSS (Reg. No. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465) spolufinancovaného z EFRR.

EU

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS