Proběhl seminář „Propojení výzkumu na FaF UK s praxí – zkušenosti absolventů Ph.D. studia“

21.10.2019

U příležitosti 50. výročí založení Farmaceutické fakulty UK uspořádali členové projektu STARSS a Katedry analytické chemie (KACH) v sobotu 12. října 2019 odborný seminář „Propojení výzkumu na FaF UK s praxí – zkušenosti absolventů Ph.D. studia“. Jak už název napovídá, setkání se účastnili nejen výzkumníci projektu STARSS a zaměstnanci KACH, ale také současní studenti PGS a absolventi, kteří působili právě na zmíněné katedře.

Program semináře byl zahájen prohlídkou pracoviště KACH a poté se přesunul na Zahradu léčivých rostlin. Celou akci zahájil garant projektu STARSS prof. Petr Solich, který představil současnou tvář katedry a klíčové výzkumné projekty. Následovala série přednášek výzkumných pracovníků projektu STARSS, kteří prezentovali vědecké směry, kterými se projekt STARSS a výzkum na KACH ubírá. Hovořilo se tedy především o separačních vědách, kapalinové a superkritické fluidní chromatografii, kapilární elektroforéze, dále o hmotnostní spektrometrii, průtokových metodách a současných trendech v přípravě vzorků před analýzou.

IMG_7625IMG_7506IMG_7552IMG_7688IMG_7548

Po krátké pauze a občerstvení následovalo několik zajímavých přednášek z praxe od absolventů doktorského studia, kteří působí v analytických laboratořích nejen ve farmaceutickém odvětví. PharmDr. Jitka Tolarová, Ph.D., PharmDr. Marcela Seifertová, Ph.D., PharmDr. Ivana Urbánková, Ph.D. a PharmDr. Jakub Fibigr, Ph.D. postupně představili společnosti CEPHA, s.r.o., Quinta-Analytica, Fagron, a.s. a Lonza Biotec s.r.o. a popsali pozici analytika a farmaceuta, kterou zastávají. PharmDr. Klára Michalíková, Ph.D. představila výzkum v Mikrobiologickém ústavu Akademie věd v ČR. Posledním řečníkem byl PharmDr. Ondřej Pavlíček, Ph.D., který nepůsobí ve sféře analytické chemie, ale je vedoucí lékárník v nemocniční lékárně. Krátkou prezentací seznámil účastníky semináře s důležitou rolí farmaceuta v krajské nemocnici.

Bohatou diskuzi mezi absolventy, současnými studenty, zaměstnanci KACH a členy projektu STARSS doprovázela po celou dobu semináře příjemná a přátelská atmosféra. 

Text a fotografie: doc. PharmDr. Petr Chocholouš, Ph.D.

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS