3rd STARSS Conference on Separation Science

29.11.2019

Ve dnech 25. – 26. listopadu 2019 proběhl v prostorách Nového Adalbertina v Hradci Králové 3. ročník STARSS konference zaměřené na separační vědy a příbuzné techniky „3rd STARSS Conference on Separation Science“, která byla organizována týmem výzkumného projektu STARSS (Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách).

Konference byla zahájena aktuálními informacemi o projektu prof. Petrem Solichem a prof. Františkem Švecem. Po úvodním slovu program pokračoval odbornými prezentacemi pozvaných renomovaných zahraničních vědců. Vystoupili prof. Sebastiaan Eeltink, Vrije Universiteit Brussel, Belgie, Dr. Koen Sandra, Research Institute for Chromatography, Kortrijk, Belgie, doc. Debby Mangelings, Vrije Universiteit Brussel, Belgie, prof. Börje Sellergren, Malmö University, Malmö, Švédsko, prof. Michael Lämmerhofer, Eberhard-Karls-University Tuebingen, Tuebingen, Německo, prof. Manuel Miró, University of Balearic Islands, Palma de Mallorca, Španělsko, a doc. Prof. Egon Erwin Rosenberg, Vienna University of Technology / Austrian Institute of Technology, Rakousko. Své vědecké práce také prezentovali přední vědci působící v České republice – doc. Petr Česla, Univerzita Pardubice, doc. David Friedecký, Univerzita Palackého v Olomouci, doc. Jiří Urban, Masarykova univerzita, Brno, a členové týmu projektu STARSS – doc. Lucie Nováková, Dr. Juraj Lenčo, Dr. Ivona Lhotská, Dr. Ivana Horstkotte Šrámková, Dr. Maria Khalikova a další odborníci z praxe i akademické sféry. Celkem bylo předneseno 23 odborných prezentací, které podnítily bohatou diskuzi, která pokračovala i v průběhu přestávek a společenského večera.

Součástí konference byly i dva praktické workshopy. Dr. Veronika Pilařová připravila workshop „Supercritical fluid extraction for the isolation of natural compounds“ při kterém seznámila účastníky s vývojem extrakční metody a poté prakticky ukázala automatizovanou extrakci biologicky aktivních látek z rostlinných vzorků. Dr. Burkhard Horstkotte, Dr. David J. Cocovi-Solberg (University of Natural Resources and Life Sciences of Vienna, Rakousko) a doc. Petr Chocholouš připravili workshop na téma „3D printing - from the idea to the object, a practical demonstration“ kde prezentovali, diskutovali a poté i prakticky předvedli možnosti a využití několika technologií moderního 3D tisku komponent pro výzkum a vývoj nových analytických metod a komponent analytických přístrojů.

IMG_8127IMG_8235IMG_8134IMG_8292IMG_8398IMG_8248IMG_8468IMG_8502IMG_8513

Konference se zúčastnilo více než 80 odborníků z českých i zahraničních institucí (20 účastníků). Příjemná atmosféra doprovázela zajímavý odborný program po celou dobu akce.

Úspěšný průběh konference pomáhá naplňovat cíle projektu STARSS, které směřují k mezinárodní excelenci ve výzkumu v oblasti separačních věd, rozšíření povědomí o pracovní skupině STARSS a Farmaceutické fakultě UK, jakož i ke sdílení poznatků mezi zkušenými a mladými vědci.

Tato konference proběhla za podpory projektu STARSS reg. č.: CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 spolufinancovaného z EFRR.

EU

 

Autor textu: PharmDr. Veronika Pilařová, Ph.D. a doc. PharmDr. Petr Chocholouš, Ph.D.
Fotografie: doc. PharmDr. Petr Chocholouš, Ph.D.

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS