Cenu Japonské společnosti pro průtokovou injekční analýzu obdržela doc. Hana Sklenářová

26.07.2022

Ocenění za dlouhodobý přínos v jakémkoliv vědním oboru není běžnou záležitostí. Ale zcela výjimečné je obdržet takové ocenění od japonských odborníků! Na mezinárodní konferenci Flow Analysis XV, pořádané letos v červnu v polském Krakově, byla doc. Haně Sklenářové z Katedry analytické chemie Farmaceutické fakulty UK udělena medaile FIA Award for Science za dlouhodobý přínos k rozvoji průtokových analytických metod. Tuto medaili za rozvoj sekvenční injekční analýzy, aplikací pro automatizaci přípravy vzorku a analytické monitorování dlouhotrvajících procesů předal po tříletém odkladu prof. Norio Teshima, prezident Japonské asociace pro průtokovou injekční analýzu, která je součástí Japonské společnosti pro analytickou chemii. Doc. Hana Sklenářová na konferenci prezentovala svoji práci ve zvané přednášce „Automation in sample manipulation for long-term monitoring“.

f3diplomf1

Konference Flow Analysis XV, jejíž třináctou edici pořádala v roce 2015 Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy, se účastnili také další členové Laboratoře průtokových metod působící v rámci výzkumné skupiny Analytical Chemistry Group (ACG). Plenární přednášku „Flow Analysis and Sample preparation“ přednesl prof. P. Solich, a další zvané přednášky doc. P. Chocholouš a Dr. B. Horstkotte. Členové týmu prezentovali své výsledky také formou přednášek mladých vědeckých pracovníků a formou posterů. V rámci konferenci došlo i na setkání členů ACG se zástupci strategických partnerů projektu STARSS (prof. M. Miro, prof. M. Segundo a prof. S. Kolev).

Účast české skupiny tak byla velmi úspěšná a naváže na ni polsko-české sympozium FA&CE 2022 (Flow Injection & Capillary Electrophoresis), které bude uspořádáno v říjnu 2022 právě na naší fakultě. Plánovány jsou nejen přednášky, ale také workshop zaměřený na možnost automatizace extrakčních postupů s využitím průtokových technik. Zájemci o tuto akci se mohou registrovat na webu projektu STARSS.

Doc. Sklenářové gratulujeme a přejeme spoustu dalších nejen vědeckých úspěchů. A také se těšíme na vaši účast na zmíněném sympoziu!

Text a foto: Kolektiv ACG

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS