Publikace pracovníků Katedry analytické chemie v prestižním časopise Green Chemistry (IF 9,41)

22.10.2019

Green ChemistryVýzkumní pracovníci projektu STARSS (Katedra analytické chemie) ve spolupráci se zahraničními partnery z Lund University ve Švédsku dosáhli významného úspěchu. Jejich experimentální práce “Extending the design space in solvent extraction – from supercritical fluids to pressurized liquids using carbon dioxide, ethanol, ethyl lactate, and water in a wide range of proportions“ byla publikována v časopise Green Chemistry (Green Chem., 2019, 21, 5427, www.doi.org/10.1039/c9gc02140j), jehož IF2018 je 9,41. Autorský kolektiv tvořili Veronika Pilařováa, Said Al Hamimib, Larissa P. Cunicob, Lucie Novákováa a Charlotta Turnerb ( a Katedra analytické chemie, Farmaceutická fakulta UK, Hradec Králové, b Lund University, Department of Chemistry, Centre for Analysis and Synthesis, Lund, Švédsko).

Práce popisuje originální postup pro účinnou extrakci kvercetinu, β-karotenu a α-tokoferolu z rakytníku řešetlákového jako modelového vzorku. Během vývoje metody byly hlouběji studovány podmínky extrakce v širokém rozmezí od superkritické fluidní extrakce používající čistý oxid uhličitý až po extrakci organickým rozpouštědlem za vysokého tlaku. Možnost využití různých extrakčních podmínek ukazuje na univerzálnost využití testovaného extrakčního přístroje pro superkritickou fluidní extrakci. Výsledkem studie byly metody, které využívají ekologických rozpouštědel, tj. ethanolu, ethyl-L-laktátu, vody a oxidu uhličitého, což je v souladu se současnými trendy a principy „Green chemistry“. Extrahované vzorky byly dále analyzovány pomocí utravysokoúčinné superkritické fluidní chromatografie a vysokoúčinné kapalinové chromatografie.

Foto

Návštěva prof. Ch. Turner (uprostřed) na Farmaceutické fakultě UK v roce 2018, společné foto s doc. L. Novákovou (vlevo)
a dr. V. Pilařovou

Publikace vznikla díky zkušenostem našich pracovníků, úzké spolupráci se zahraniční pracovní skupinou prof. Ch. Turner a podpoře projektu STARSS.

Text: doc. PharmDr. Petr Chocholouš, Ph.D. a PharmDr. Veronika Pilařová, Ph.D.
Fotografie: Časopis Green Chemistry a archiv KACH

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS