Pokyny k platbám a průběhu kurzů UCKF online

Vážené kolegyně,
Vážení kolegové, 

kurzy UCKF jsou do odvolání krizového stavu vyhlášeného rektorem Univerzity Karlovy pořádány online.

Při online organizaci platí následující pokyny pro průběh UCKF kurzů:

  • prosíme o registraci a zaplacení registračního poplatku nejpozději do úterní půlnoci v týdnu konání kurzu
  • vzdělávací materiály (krátké sylaby k přednáškám dle zvyklostí) budou zasílány platícím účastníkům vždy ve čtvrtek před konáním kurzu. Pokud se stane, že si nejste jisti, že platba došla v pořádku, kontaktujte Ing. Vokálovou a paní Stříbrnou (viz kontakty níže)
  • platícím účastníkům bude den před kurzem, tj. ve čt do 15. hod, zaslán z mé adresy (doc. Fialová) link z aplikace Teams k připojení se ke kurzu. Pokud by byl problém s doručením tohoto linku, ozvěte se přímo mně (kontakt viz níže)
  • online kurzů je třeba se účastnit po dobu min. 75 % délky trvání akce a ke zdárnému absolvování musí účastníci vyplnit na konci kurzu test (podmínka pro udělení bodů v kontinuálním vzdělávání)

V případě, že bude situace s krizovým stavem pokračovat ve zpřísněných opatřeních i v roce 2021, budou všechny kurzy po nezbytně nutnou dobu převedeny na online režim i v roce 2021 za shodných podmínek!

Potřebné kontakty:

  • Lenka Stříbrná: stribrnl@faf.cuni.cz (tel. 731 396 346) - dotazy ohledně odborného programu akcí 
  • Ing. Andrea Vokálová: vokaland@faf.cuni.cz (tel. 774 801 861) - dotazy ohledně registrací a plateb na akce UCKF
  • Andrea Pezillo: pezzilla@faf.cuni.cz (495 067 659) - bodové hodnocení v KV akcí UCKF
  • doc. PharmDr. Daniela Fialová, Ph.D.: daniela.fialova@faf.cuni.cz (tel. 731 029 291)- vedoucí UCKF, vlastní průběh kurzů, linky k připojení

 

Děkujeme za Vaši spolupráci a těšíme se na shledání na online akcích!

 

S pozdravem, 

doc. PharmDr. Daniela Fialová, Ph.D.
Vedoucí UCKF - Univerzitního centra klinické farmacie- FaF UK

 

© 2021 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS