Pokyny k platbám a průběhu kurzů UCKF online

Vážené kolegyně,
Vážení kolegové, 

kurzy UCKF jsou do odvolání pořádány online.

Při online organizaci platí následující pokyny pro průběh UCKF kurzů:

  • prosíme o registraci a zaplacení registračního poplatku nejpozději do úterní půlnoci v týdnu konání kurzu
  • vzdělávací materiály (krátké sylaby k přednáškám dle zvyklostí) budou zasílány platícím účastníkům vždy ve čtvrtek před konáním kurzu. Pokud se stane, že si nejste jisti, že platba došla v pořádku, kontaktujte Ing. Vokálovou a paní Stříbrnou (viz kontakty níže)
  • platícím účastníkům bude den před kurzem, tj. ve čt do 15. hod, zaslán z mé adresy (doc. Fialová) link z aplikace Teams k připojení se ke kurzu. Pokud by byl problém s doručením tohoto linku, ozvěte se přímo mně (kontakt viz níže)
  • online kurzů je třeba se účastnit po dobu min. 75 % délky trvání akce a ke zdárnému absolvování musí účastníci vyplnit na konci kurzu test (podmínka pro udělení bodů v kontinuálním vzdělávání)

Vzhledem k trvání pandemické situace jsou kurzy UCKF převedeny do odvolání do režimu "online".

Potřebné kontakty:

  • Lenka Stříbrná: stribrnl@faf.cuni.cz (tel. 731 396 346) - dotazy ohledně odborného programu akcí 
  • Ing. Andrea Vokálová: vokalovand@faf.cuni.cz (tel. 774 801 861) - dotazy ohledně registrací a plateb na akce UCKF
  • Andrea Pezillo: pezzilla@faf.cuni.cz (495 067 659) - bodové hodnocení v KV akcí UCKF
  • doc. PharmDr. Daniela Fialová, Ph.D.: daniela.fialova@faf.cuni.cz (tel. 731 029 291)- vedoucí UCKF, vlastní průběh kurzů, linky k připojení

 

Děkujeme za Vaši spolupráci a těšíme se na shledání na online akcích!

 

S pozdravem, 

doc. PharmDr. Daniela Fialová, Ph.D.
Vedoucí UCKF - Univerzitního centra klinické farmacie- FaF UK

 

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS