Interpretace výsledků terapeutického monitorování u nejčastěji indikovaných rizikových léčiv

KURZ č. 44 (4650144)

Termín: 20. 5. 2022, 10-16 hod | Podmínky registrace | Registrace na akci
 
Místo konání: Kurz proběhne ONLINE.
Více informací...
 
Anotace: Kurz bude věnován specifickým přístupům v intepretacích lékových hladin u léčiv s nízkým terapeutickým indexem ze skupiny antibiotik i z jiných lékových skupin, se zaměřením zejména na aminoglykosidy, vankomycin, digoxin, teofylín, amiodaron, některá antiepileptika a azolová antimykotika. Cílem kurzu bude shrnout podmínky správného odběru vzorků pro terapeutické monitorování léčiv, klinické faktory významně ovlivňující výsledek TDM, odhady dynamiky změn, vývoje plazmatických koncentrací a klinické situace ovlivňující správnost interpretace výsledků TDM. V interaktivních částech budou využity kazuistiky z klinické praxe k procvičení znalostí.
Program:  
10.00 - 10.15 Úvod
doc. PharmDr. Fialová Daniela, Ph.D.
UCKF a Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, Geriatrická klinika 1.LF UK Praha
 
10.15 - 11.30 Terapeutické monitorování beta - laktámů, vankomycinu a aminoglykosidů
PharmDr. Michal Kolorz, Ph.D.
Univerzitná nemocnica Martin
 
11.30 - 11.45 Přestávka
 
11.45 - 12.45 Interaktivní diskuse nad kazuistikami
PharmDr. Michal Kolorz, Ph.D.
Univerzitná nemocnica Martin
 
12.45 - 13.15 Přestávka
 
13.15 - 14.30 Terapeutické monitorování digoxinu, teofylínu, amiodaronu, antiepileptik a azolových antimykotik
PharmDr. Jana Ďuricová, Ph.D.
Oddělení klinické farmakologie, Ústav laboratorní medicíny, FN Ostrava
 
14.30 - 14.45 Přestávka
 
14.45 - 15.45 Interaktivní diskuse nad kazuistikami
PharmDr. Jana Ďuricová, Ph.D.
Oddělení klinické farmakologie, Ústav laboratorní medicíny, FN Ostrava
 
16.00 Diskuse – zakončení kurzu
 
 

Informace pro posluchače v předatestační přípravě:
Téma kurzu je vhodné pro předatestační přípravu i kontinuální vzdělávání.

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS