Revmatologická onemocnění - účinnost a bezpečnost farmakoterapeutických postupů a moderních přístupů biologické léčby

KURZ č. 45 (4650145)

Termín: 17. 6. 2022 - změna na 4. 11. 2022, 10-16 hod | Podmínky registrace | Registrace na akci

Omlouváme se, ale s ohledem na již probíhající dovolené není na kurz UCKF přihlášen dostatečný počet účastníků. Kurz bude proto přesunut na podzimní období, s největší pravděpodobností se bude jednat o termín 4. 11. 2022. Jestliže máte kurz již zaplacený, lze vše ponechat až do podzimu. Pokud potřebujete vystavit vratku, ozvěte se prosím Ing. Vokálové (vokalovand@faf.cuni.cz), které má na starosti finanční stránku kurzu.
 
Místo konání: Kurz proběhne ONLINE.
Více informací...
 
Anotace: Kurz shrne různorodé terapeutické přístupy v léčbě nejčastějších revmatických onemocnění, jejich klinickou účinnost a bezpečnost a evidence současných klinických studií týkající se přínosu a rizik běžně podávaných farmakoterapeutických postupů. Cílem kurzu bude přiblížit i novinky z oblasti biologické léčby revmatických onemocnění a současné poznatky týkající se účinnosti a bezpečnosti biologik dostupných na farmaceutickém trhu pro léčbu revmatických onemocnění. Přednášené poznatky budou v interaktivních částech kurzu procvičeny v klinických kazuistikách.
Program:  
10.00 - 10.15 Úvod
doc. PharmDr. Fialová Daniela, Ph.D.
UCKF a Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, Geriatrická klinika 1.LF UK Praha
 
10.15 - 11.30 Nejčastější revmatologické onemocnění v klinické praxi- přehled základních farmakoterapeutických schémat a dávkovacích režimů
doc. MUDr. Tomáš Soukup, Ph.D.
II. interní gastroenterologická klinika LF UK a FN v Hradci Králové
 
11.30 - 11.45 Přestávka
 
11.45 - 12.45 Interaktivní diskuse nad kazuistikami
doc. MUDr. Tomáš Soukup, Ph.D.
II. interní gastroenterologická klinika LF UK a FN v Hradci Králové
 
12.45 - 13.15 Přestávka
 
13.15 - 14.30 Biologická léčba v revmatologii - volba léčiva, účinnost, bezpečnost
MUDr. Hana Ciferská, Ph.D.
Revmatologická klinika 1. LF UK a RÚ
 
14.30 - 14.45 Přestávka
 
14.45 - 15.45 Interaktivní diskuse nad kazuistikami
MUDr. Hana Ciferská, Ph.D.
Revmatologická klinika 1. LF UK a RÚ
 
15.45 - 16.00 Diskuse – zakončení kurzu
 
 

Informace pro posluchače v předatestační přípravě:
Téma kurzu je vhodné pro předatestační přípravu i kontinuální vzdělávání.

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS