Revmatologická onemocnění - účinnost a bezpečnost farmakoterapeutických postupů a moderních přístupů biologické léčby

KURZ č. 45 (4650145)

Termín: 9. 12. 2022, 10-16 hod | Podmínky registrace | Registrace na akci

Omlouváme se, ale kurz musí být přesunut na prosincový termín. Jestliže máte kurz již zaplacený, lze vše ponechat. Pokud potřebujete vystavit vratku, ozvěte se prosím Ing. Vokálové (vokalovand@faf.cuni.cz), které má na starosti finanční stránku kurzu.
 
Místo konání: Kurz proběhne ONLINE.
Více informací...
 
Anotace: Kurz shrne různorodé terapeutické přístupy v léčbě nejčastějších revmatických onemocnění, jejich klinickou účinnost a bezpečnost a evidence současných klinických studií týkající se přínosu a rizik běžně podávaných farmakoterapeutických postupů. Cílem kurzu bude přiblížit i novinky z oblasti biologické léčby revmatických onemocnění a současné poznatky týkající se účinnosti a bezpečnosti biologik dostupných na farmaceutickém trhu pro léčbu revmatických onemocnění. Přednášené poznatky budou v interaktivních částech kurzu procvičeny v klinických kazuistikách.
Program:  
10.00 - 10.15 Úvod
doc. PharmDr. Fialová Daniela, Ph.D.
UCKF a Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, Geriatrická klinika 1.LF UK Praha
 
10.15 Biologická léčba v revmatologii - volba léčiva, účinnost, bezpečnost
MUDr. Hana Ciferská, Ph.D.
Revmatologická klinika 1. LF UK a RÚ
 
  Interaktivní diskuse nad kazuistikami
MUDr. Hana Ciferská, Ph.D.
Revmatologická klinika 1. LF UK a RÚ
 
12.30 - 13.00 Přestávka
 
13.00 Nejčastější revmatologické onemocnění v klinické praxi- přehled základních farmakoterapeutických schémat a dávkovacích režimů
doc. MUDr. Tomáš Soukup, Ph.D.
II. interní gastroenterologická klinika LF UK a FN v Hradci Králové
 
  Interaktivní diskuse nad kazuistikami
doc. MUDr. Tomáš Soukup, Ph.D.
II. interní gastroenterologická klinika LF UK a FN v Hradci Králové
 
15.15 - 15.30 Diskuse – zakončení kurzu
 
 

Informace pro posluchače v předatestační přípravě:
Téma kurzu je vhodné pro předatestační přípravu i kontinuální vzdělávání.

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS