Management léčby nejčastějších typů arytmií a terapeutická hodnota antiarytmik v různých klinických situacích

KURZ č. 47 (4650147)

Termín: 24. 2. 2023, 10-16 hod | Podmínky registrace | Registrace na akci
 
Místo konání: Kurz proběhne ONLINE.
Více informací...
 
Anotace: Cílem kurzu je umožnit posluchačům náhled do hlavních strategií léčby supraventrikulárních a ventrikulárních arytmií s orientací zejména na příčiny, patofyziologii, rizikové faktory, klinický obraz a základní management, se zahrnutím jak postupů farmakoterapeutických, tak nefarmakologických. Podrobněji budou diskutovány zejména farmakoterapeutické postupy, nejčastěji podávaná antiarytmika, jejich účinnost, bezpečnost a terapeutická hodnota v klinické praxi u různých skupin nemocných. Budou probrány i rozdíly v terapeutických přístupech a monitorování léčby u hemodynamicky stabilních a nestabilních pacientů. Účastníci si budou moci ke konci kurzu vyzkoušet své poznatky na klinických kazuistikách.
Program:  
10.00 - 10.15 Úvod
doc. PharmDr. Fialová Daniela, Ph.D.
UCKF a Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, Geriatrická klinika 1.LF UK Praha
 
10.15 - 11.45 Bezpečnost léčby při užití antiarytmik – farmakologické vlastnosti, nejčastější nežádoucí účinky, lékové interakce
Mgr. Jana Gallusová
Nemocnice Na Homolce, Odd. klinické farmacie
 
11.45 - 12.00 Diskuse
 
12.00 - 12.30 Přestávka na oběd
 
12.30 - 13.30 Management léčby supraventrikulárních tachykardií, zaměření zejména na fibrilaci síní
MUDr. Libor Dujka
Nemocnice Na Homolce, Odd. kardiologie
 
13.30 - 13.45 Diskuse a krátká pauza
 
13.45 - 14.45 Management léčby komorových arytmií
MUDr. Marek Janotka
Nemocnice Na Homolce, Odd. kardiologie
 
14.45 - 15.00 Diskuse a krátká pauza
 
15.00 - 15.45 Interaktivní diskuse nad kazuistikami
Mgr. Jana Gallusová
Nemocnice Na Homolce, Odd. klinické farmacie
 
15.45 - 16.00 Diskuse – zakončení kurzu
 
 

Informace pro posluchače v předatestační přípravě:
Téma kurzu je vhodné pro předatestační přípravu i kontinuální vzdělávání.

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS