Podmínky registrace na akce UCKF

V případě zájmu o účast na vzdělávací akci se registrujte pod příslušnou akcí kliknutím na odkaz „Registrace  na akci“.

Akce jsou pořádány jednou měsíčně od 10 do 16 h v hlavní seminární místnosti Zahrady léčivých rostlin  Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové. Vzhledem k omezené kapacitě místnosti je nutné se registrovat na webových stránkách Univerzitního vzdělávacího centra KF nejpozději ve středu do 12:00 hodin v daném týdnu před akcí. Platby je možné provádět pouze bezhotovostním převodem nebo fakturou. Při provedení platby až v týdnu před kurzem může být u registrace vyžadován doklad (kopie) platby registračního poplatku (nelze garantovat, že je platba již zanesena v systému Ekonomického oddělení FaF UK).

Platba

Registrační poplatek je 680 Kč a zahrnuje poplatek za odborný program, občerstvení během přestávek a oběda a vytištěné podklady hlavních snímků prezentací v místě akce (služby nelze garantovat při registraci a platbě kratší než 5 dní před akcí).

Platby registračního poplatku zasílejte po vyplnění registračního formuláře nejpozději týden před konáním akce na účet:

  • Účet ČSOB: 153149586/0300
  • Variabilní symbol: 46501číslo akce (tj. 4650112 pro kurz č. 12, atd.).
  • V údajích k platbě pro příjemce vyplňte jako povinný údaj jméno a příjmení účastníka akce.

Při zrušení registrace není vracen storno poplatek.

S ohledem na kapacitu přednáškové místnosti je třeba se vždy registrovat předem, max. počet účastníků na akci je 50.

Pro zaměstnance UK je stanoven zvýhodněný registrační poplatek 450 Kč, pro studenty UK poplatek 250 Kč.

Pokyny k průběhu kurzů UCKF online

Při online organizaci platí následující pokyny pro průběh UCKF kurzů.

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS