Podmínky registrace na akce UCKF

V případě zájmu o účast na vzdělávací akci se registrujte pod příslušnou akcí kliknutím na odkaz „Registrace  na akci“.

Akce jsou pořádány od 10 do 16 h v hlavní seminární místnosti Zahrady léčivých rostlin Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové. Vzhledem k omezené kapacitě místnosti je nutné se registrovat na webových stránkách Univerzitního vzdělávacího centra KF nejpozději ve středu do 12:00 hodin v daném týdnu před akcí. Platby je možné provádět pouze bezhotovostním převodem nebo fakturou. Při provedení platby až v týdnu před kurzem může být u registrace vyžadován doklad (kopie) platby registračního poplatku (nelze garantovat, že je platba již zanesena v systému Ekonomického oddělení FaF UK).

Platba

Registrační poplatek zahrnuje poplatek za odborný program, občerstvení během přestávek a oběda a vytištěné podklady hlavních snímků prezentací v místě akce (služby nelze garantovat při registraci a platbě kratší než 5 dní před akcí) a činí:

  • Základní poplatek: 800 Kč online akce / 1100 Kč fyzická akce
  • Zaměstnanci UK: 550 Kč online akce / 850 Kč fyzická akce
  • Studenti UK: 250 Kč online akce / 450 Kč fyzická akce

Platby registračního poplatku zasílejte po vyplnění registračního formuláře nejpozději týden před konáním akce na účet:

  • Účet ČSOB: 153149586/0300
  • Variabilní symbol: 46501číslo akce (tj. 4650112 pro kurz č. 12, atd.).
  • V údajích k platbě pro příjemce vyplňte jako povinný údaj jméno a příjmení účastníka akce.

Při zrušení registrace není vracen storno poplatek.

S ohledem na kapacitu přednáškové místnosti je třeba se vždy registrovat předem, max. počet účastníků na akci je 50.

Pokyny k průběhu kurzů UCKF online

Při online organizaci platí následující pokyny pro průběh UCKF kurzů.

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS